Next2flex: rust voor flexwerkers; werkbesparing voor gemeenten

Parttime werken met een uitkering betekent veel administratieve rompslomp én risico op een verkeerde inschatting van de inkomsten. In Rotterdam brengt de nieuwe tool Next2flex daar verandering in: flexwerkers krijgen minder terugvorderingen en inkomensconsulenten hoeven geen ontbrekende gegevens na te jagen. Dat kan het animo voor parttimewerk verhogen. 

De arbeidsmarkt verandert: er zijn steeds meer parttimebanen. Dat biedt kansen voor uitkeringsgerechtigden, maar zowel werknemers als gemeenten schrikken vaak terug voor het gedoe eromheen. Rotterdam en Tempo Team wilden het daar niet bij laten zitten, juist nu zijn werkgevers door de krapte op de arbeidsmarkt geneigd om bijzondere werkzoekenden een kans te geven. Valt daar geen oplossing voor te vinden?

Tips 

  • Begin voor het invoeren van Next2flex in je gemeente met een kleine pilot en breid die uit.
  • Denk na hoe je de doelgroep kunt informeren over Next2flex binnen de kaders van de privacyregels van de AVG.
  • Zorg dat parttime werken ook meetelt in targets.

Hoe bestrijd je gedoe?

Mirjam Manni van Tempo Team vertelt hoe de zoektocht twee jaar geleden begon. “We zagen dat gemeenten onvoldoende gebruik maakten van parttimebanen. Dat is jammer, want van werk komt werk.”

De terughoudendheid van de gemeenten had vooral te maken met het gedoe met de inkomstenverrekening, weet ook Erik Dijkstra, projectleider bij WSP Rijnmond. “Omdat parttimers hun inkomsten pas achteraf kunnen opgeven, moeten we een inschatting maken om deze te verrekenen met de uitkering. Vaak zitten we ernaast, wat dan weer leidt tot terugvorderingen en aanmaningstrajecten.” Kan dat niet anders?,  vroegen ze zich bij Tempo Team af. Ze legden het probleem voor aan ICT-bedrijf Next2Digital en samen ontwierpen ze een tool en zochten ze een gemeente die tijd wilde steken in een pilot. Dat werd Rotterdam. 

Geen vervelende brieven meer op de mat

Hoe werkt die tool? Dijkstra legt uit dat Next2flex een beveiligd digitale verbinding is tussen de intermediair en de gemeente waarmee loongegevens kunnen worden aangeleverd. Ook is er een app die flexwerkers inzage geeft in hun verdiensten en aanvullende uitkering en hoeveel ze meer moeten gaan verdienen om uit de uitkering te komen. “In de praktijk blijkt de meeste waarde te zitten in het portal. Doordat het inkomsten op weekbasis inzichtelijk maakt, kunnen inkomensconsulenten die nog dezelfde maand verrekenen. Er zijn bijna geen terugvorderingen meer, hoogstens een kleine nabetaling van een paar tientjes. De flexwerkers vinden de app minder interessant. Voor hen zit het voordeel vooral in de rust: geen vervelende brieven meer op de mat.”

Minder tijd kwijt aan gegevens najagen

Dijkstra heeft op moment van schrijven – september 2018 - net de resultaten binnen van een benchmark waarbij de 250 deelnemers aan de pilot werden vergeleken met 6 duizend reguliere flexwerkers. Daaruit blijkt dat er minder terugvorderingen zijn; de overgebleven vorderingen zijn gemiddeld 100 euro lager. Bij de Next2flex-groep is er bij slechts 10 procent een signaal dat tot een rechtmatigheidsonderzoek leidt, in de helft daarvan was er echt iets mis. Bij de controlegroep werd bij maar liefst 30 procent een fraudeonderzoek opgestart en was er maar bij 1 procent fraude. 

Dijkstra: “Ik hoor van consulenten dat hun werkproces ook efficiënter en effectiever wordt nu ze minder tijd kwijt zijn met gegevens najagen. We denken dat er ook meer uitstroom is, maar het is nog te vroeg om dat uit de cijfers te kunnen concluderen. Het is sowieso positief dat collega’s zeggen dat ze nu met een gerust hart parttime werk aanbevelen aan hun klanten, waar ze daar vroeger liever bij wegbleven.”

Klaar voor andere gemeenten

Als Next2flex bij slechts één intermediair zou werken heeft een gemeente er natuurlijk nog niet zo veel aan. Manni: “We hebben de tool nu uitgebreid getest: is deze AVG-proof? Hoe is deze beveiligd? Kloppen de berekeningen? Nu dat is afgerond kunnen andere intermediairs en eventueel bedrijven meedoen. In Rotterdam hebben we daarmee al een begin gemaakt. We hebben nu een tool die door andere gemeenten geïmplementeerd en gebruikt kan worden. Er zijn al veel gemeenten van klein tot groot geïnteresseerd, en ik verwacht dat die dit najaar aan de slag gaan.”

Eerst wordt een analyse gemaakt van hoe het in die gemeente geregeld is en hoe gegevens uitgewisseld kunnen worden. Aansluiting op het portal vergt nauwelijks maatwerk, dus een nieuwe gemeente kan er binnen 1-2 maanden mee starten.
Is de tool ook bruikbaar bij parttime ondernemen in de bijstand? “Nog niet, omdat het systeem niet is ingesteld op het verrekenen van facturen”, zegt Dijkstra. Manni oppert dat dat misschien een mooie uitbreiding voor de toekomst is.

Contact

Relevante links en documenten

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.