Praktijkroute: prettig en snel

De Praktijkroute biedt mensen een extra mogelijkheid om aan werk te komen. Sociaal werkbedrijf Biga Groep heeft er positieve ervaringen mee, mede dankzij de goede samenwerking met de regionale sociale dienst.

De Praktijkroute is een prettige en snelle manier om mensen aan een betaalde baan te helpen. Deze weg is een uitkomst voor mensen die anders tussen wal en schip dreigen te vallen, vindt Margriet Exterkate. Zij is er daarom blij mee. “Er komen meer mensen aan het werk.” Exterkate is coördinator re-integratie en arbeidsdeskundige bij Biga Groep in Zeist. Dit sociaal werkbedrijf werkt bij de Praktijkroute samen met de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist). 

TIPS

  • Zorg voor een goede afspraak tussen gemeente en sociaal werkbedrijf over wanneer de loonwaardemeting plaatsvindt en welke doorlooptijd noodzakelijk is
  • Regel als gemeente de loonwaardemeting goed in
  • Beoordeel op de werkplek eerst of mensen geschikt zijn voor de Praktijkroute
  • Vergelijk daarbij hun loonwaarde met die van reguliere werknemers
  • Spreek vooraf met iemand door wat de Praktijkroute en loonwaardemeting inhouden

Verlaagde loonwaarde

De extra route naar werk is sinds vorig jaar mogelijk voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. Zij worden zonder beoordeling van UWV opgenomen in het doelgroepregister. Wie een loonwaarde van minder dan honderd procent van het minimumloon heeft, komt in aanmerking voor de Praktijkroute. De loonwaarde wordt op de werkplek gemeten.

Acht mensen zijn in 2017 via de Praktijkroute gaan werken bij Biga Groep, op een totaal van ongeveer vijftig werknemers die in dienst zijn op basis van een Indicatie banenafspraak. De route wordt gebruikt als mensen een verlaagd werktempo hebben of ook met extra begeleiding niet honderd procent loonwaarde kunnen halen. Als geen beperkingen in het verleden zijn gediagnosticeerd en de medewerker geen psychodiagnostisch onderzoek wil doen, is een aanvraag bij UWV niet mogelijk. Exterkate: “UWV kijkt naar de aanwezigheid van een medische beperking: heeft iemand een ziekte of gebrek? Bij de Praktijkroute gaat het primair om een verlaagde loonwaarde. Deze weg maakt het mogelijk om mensen aan werk te helpen, die vroeger nog in aanmerking kwamen voor een SW-indicatie.” 

Vlot proces

Na gemiddeld drie maanden heeft Biga Groep een goed beeld van de loonwaarde en wordt de Praktijkroute aangevraagd bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Deze voert de loonwaardemeting uit. Exterkate: “De meting wordt meestal in de tweede maand van de werkstage ingepland. De regionale sociale dienst heeft hiervoor een arbeidsdeskundige in huis en een medewerker die de training voor loonwaardemeting heeft gevolgd.” 

Door de goede samenwerking verloopt het proces vlot. Dat is niet overal het geval, merkt Exterkate uit gesprekken met collega’s in andere regio’s. “Als een gemeente het proces van de Praktijkroute minder goed heeft ingeregeld en dit nadelig uitpakt voor de doorlooptijd van proefplaatsing tot dienstverband, kan dat gevolgen hebben voor de start van het dienstverband. Je wilt als werkgever dat de medewerker al bij aanvang is opgenomen in het doelgroepregister. Anders kan bijvoorbeeld de no-risk polis nog niet worden aangevraagd. Daarom raad ik gemeente en sociaal werkbedrijf aan om onderling goede afspraken te maken over de doorlooptijd.”

Op werkplek inschatting

Over plaatsing van mensen bij andere werkgevers wordt bij Biga Groep wel nagedacht, maar het is er volgens Exterkate nog niet van gekomen. “Een werkgever wil vaak bij aanvang weten of iemand in het doelgroepregister zit. Omdat wij in onze trajecten ook vaak werkstages bij andere werkgevers inzetten, is het wel de verwachting dat de Praktijkroute daarin meer gaat betekenen. Dan is goede voorlichting aan de werkgever belangrijk en natuurlijk dat je in de praktijk ziet hoe iemand werkt. Alleen op de werkplek kun je een goede inschatting maken of iemand geschikt is voor de Praktijkroute.” Bij Biga Groep zijn de teamleiders daarin bedreven. “Zij kunnen de mogelijkheden van mensen die we voor de Praktijkroute willen aanmelden, goed vergelijken met die van reguliere medewerkers in het werkveld.” 

Exterkate geeft het voorbeeld van een man die een traject bij de regionale sociale dienst volgde. Daarbij werd hij via een leer-werktraject opgeleid in de groenvoorziening. “Het lukte echter niet om hem uit te plaatsen naar betaald werk. We kregen toen de vraag: kan hij niet voor een jaar bij jullie in dienst komen als doorstroomplek? Daarbij was loonkostensubsidie mogelijk. Toen de man bij ons werkte, bleek dat zijn loonwaarde erg laag was en hij veel extra begeleiding nodig had. Wij hebben toen in overleg met hem en de sociale dienst de Praktijkroute aangevraagd. Hij is op deze manier in het doelgroepregister gekomen en nu nog steeds in dienst bij ons. Hij heeft het erg naar zijn zin.”

Cliënten positief

Vrezen mensen zelf niet een stempel te krijgen? Volgens Margriet Exterkate niet. “Vooraf spreken we goed door dat iemand mogelijk tot de doelgroep behoort en dat zijn loonwaarde zal worden gemeten. Als iemand weerstand heeft om in het doelgroepregister te komen, vragen we de meting natuurlijk niet aan. Maar dat komt eigenlijk niet voor. Mensen zijn blij met de Praktijkroute, omdat ze daardoor kunnen werken en meedraaien in de samenleving.” 

Exterkate spreekt tot slot een wens uit. De Praktijkroute is nu alleen mogelijk voor mensen voor wie de Participatiewet geldt: bijstandsgerechtigden, mensen die met een loonkostensubsidie werken en niet-uitkeringsgerechtigden die als werkzoekende staan geregistreerd. “Ik zou het mooi vinden als de route ook gaat gelden voor mensen met een WAO- en WIA-uitkering. Een beoordeling op basis van verlaagde loonwaarde biedt hen extra kansen.”

Contact

Margriet Exterkate

 

Margriet Exterkate - Biga Groep
E-mail: mexterkate@bigagroep.nl

 

Relevante links

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.