Sneller werken met betere cv's

In de regio Gorinchem hebben gemeenten en UWV de samenwerking met uitzendorganisaties gezocht door twee intercedenten in te huren die ‘in house’ aan de slag gingen op het Werkplein. Zo groeide de samenwerking met publieke collega’s én andere uitzendorganisaties. Werkzoekenden kregen sollicitatieadvies. Belangrijke lessen: het bemiddelingsproces moet sneller en veel cv’s beter.

Kerngegevens project
Wie: 7 gemeenten, UWV en 11 uitzendorganisaties.
Wat deden zij? Integraal samenwerken en werkzoekenden op weg helpen op het Werkplein.
Kwalitatieve resultaten: Samenwerking en wederzijds begrip zijn gegroeid. Publieken zien het belang van een sneller werkproces en uitgebreidere cv’s. Uitzenders kijken beter en breder naar kandidaten. De ontstane samenwerking is ook structureel gemaakt.
Contact: Jordan den Boef (projectleider), j.d.boef@rsdaov.nl.
Publieke Partijen: UWV, gemeenten.
Private Partijen: Adecco, Artiflex, Flexibility, Head Personeelsdiensten, Manpower, Olympia, RAAAK, Randstad, Tempo-Team, Trend People, Werktalent.

De twee ingehuurde matchmakers van Tempo-Team en Raaak Personeel werden bijgestaan door twee werkzoekenden uit de WWB, als gastvrouw voor de doelgroep. Zij nodigden de 570 geselecteerde kandidaten uit (400 WWB, 170 WW) voor een gesprek met een matchmaker. Daarna bespraken zij zelf met kandidaten de mogelijkheden om hun cv op Werk.nl te plaatsen of verbeteren. Voor de daadwerkelijke matching zijn in totaal tien uitzendorganisaties ingezet.

Kwaliteit cv’s

De cv’s van werkzoekenden zijn ontsloten via Werk.nl. Ook aan de kwaliteit is gewerkt. Volgens de uitzenders was dat hard nodig. Werkzaamheden waren bijvoorbeeld niet uitgeschreven, recente werkervaring stond niet bovenaan en regelmatig ontbrak een persoonlijk profiel. Belangrijk voor scannend lezende recruiters én een hogere positie in de zoekresultaten van werkgevers op Werk.nl. Volgens uitzendorganisaties bleken werkzoekenden vaak ‘toch niet’ klaar voor bemiddeling. Zij werden nog niet helemaal arbeidsfit geacht of waren niet beschikbaar door afwezigheid van kinderopvang of vervoer. Andere werkzoekenden bleken juist beter plaatsbaar dan hun cv deed vermoeden. Zo leerden uitzenders dat het loont breder te kijken naar kandidaten uit de bestanden.

Sneller samenwerken

Binnen de samenwerking met consulenten van gemeenten en UWV bleken de matchmakers anders te matchen. Met een ‘actuele werkgeversbril’ selecteerden zij regelmatig andere kandidaten. Ook werkzoekenden die door gemeente of UWV soms juist als minder geschikt werden gezien. Daarnaast bleek in de samenwerking het grote belang van korte lijnen en een sneller werkproces voor de matching via uitzendbureaus. Dit besef groeide bij gemeenten. Uitzenders kregen bij een succesvolle plaatsing een fee waarvan de hoogte afhankelijk was van de plaatsingsduur.

Vertrouwen

Goede samenwerking vereist vertrouwen. Ook van uitzendorganisaties onderling, merkten de matchmakers. Collega’s van andere bureaus bleken aanvankelijk voorzichtig om vacatures bij hen aan te dragen Het vertrouwen groeide, maar de projectperiode bleek nog wat kort om een echt intensieve relatie op te bouwen. Dit onderstreept het belang van vertrouwen en transparantie bij publiekprivate samenwerking. Ook bij ‘privaten’ onderling.

Structureel

De samenwerking is op gang gekomen. Gemeenten merkten begin 2014 al dat andere uitzendorganisaties hen nu meer opzoeken. De regio heeft de ontstane samenwerking ook al structureel gemaakt. Een intercedent blijft in 2014 een dagdeel per week intakegesprekken voeren op het Werkplein om werkzoekenden zo snel mogelijk te bemiddelen naar werk.

 “ VASTE CONTACTPERSONEN EN KORTE LIJNEN ZIJN ESSENTIEEL VOOR EEN SNEL WERKPROCES” - MELANIE RIBBERS, MATCHMAKER RAAAK PERSONEEL

Als de regio nog eens 130.000 euro aanjaaggeld zou krijgen, zou de projectleider extra focussen op plaatsingen. “Daardoor kun je werkzoekenden het meest gericht op weg helpen. Werkzoekenden coachen is ook waardevol, maar die resultaten zijn niet altijd meetbaar.”

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.