Traineeships voor hoogopgeleide starters met een beperking

De provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen voeren een traineeprogramma voor hoogopgeleide starters met een beperking. In september zijn elf kandidaten van start gegaan. De ambitie: na twee jaar doorstromen naar een duurzame baan die bij hen past, liefst bij de deelnemende organisaties.

Personeel moet een afspiegeling zijn van de samenleving, vinden de samenwerkende Gelderse overheidsorganisaties. Het nieuwe traineeship brengt dat doel een stap dichterbij. Daarnaast is dit een manier om hoogopgeleide starters met een beperking te helpen – een groep die bij reguliere traineeprogramma’s nogal eens afvalt in de laatste ronde. 

De werving van kandidaten vond plaats via advertenties in regionale en plaatselijke kranten, social media, werkgeversservicepunt, opleidingsinstanties en het ‘warme netwerk’. “Het informele circuit werkte heel goed. Iemand die bijvoorbeeld blind of slechtziend is, kent vaak andere mensen met dezelfde beperking. Uiteindelijk waren er maar liefst zeventig geïnteresseerden. Onder hen flink wat nuggers, die buiten de bestanden blijven en normaal gesproken niet zo gemakkelijk te vinden zijn”, vertelt Carla Frederix, projectmanager bij de gemeente Arnhem. 

Tips

  • Benoem bij de start een overall-projectleider die zich specifiek bezighoudt met het traineeprogramma: de werving en selectie van deelnemers, de potentiële taken en opdrachten en de financiering. Het komt de snelheid van de besluitvorming ten goede als er iemand ‘boven de partijen’ staat.
  • Stel een goede samenwerkingsovereenkomst op met daarin onder meer de financiële afspraken: hoeveel deelnemers kunnen er worden aangenomen, wie betaalt de projectleider, wie betaalt de opleiding van de deelnemers en de training van de leidinggevenden en de werkplekbegeleider?  
  • Zorg voor helderheid over wat er wordt verwacht van de projectorganisatie, de werkgevers, UWV, het werkgeversservicepunt en de kandidaten zelf. Bijvoorbeeld: wie vraagt de loonkostensubsidie aan, wie doet de loonwaardemeting, wie zorgt voor het opleidingsaanbod voor de deelnemers, wie zorgt voor een passend takenpakket, wie stelt de arbeidsovereenkomst op? 

Structuur en duidelijke opdrachten

De initiatiefnemers organiseerden voor alle kandidaten een voorlichtingsbijeenkomst en een sollicitatietraining. Daar leerden ze bijvoorbeeld hoe zij hun CV en profiel het beste kunnen opstellen. “In het profiel wilden wij bijvoorbeeld graag zien wat iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Daaruit kwamen zaken als structuur, duidelijke opdrachten, een rustige werkplek en begrip van de omgeving.”

Eisen aan de sollicitanten waren dat ze in het UWV-doelgroepenregister stonden, een universitaire of hbo-opleiding hadden afgerond en minstens twintig uur in de week beschikbaar waren. Ook mochten ze niet langer dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd en maximaal twee jaar werkervaring hebben. Frederix: “Toen bleven er nog ruim twintig kandidaten over. Met de rest hebben we wel allemaal een gesprek gevoerd, en een deel van hen is later op een andere werkplek aan de slag gegaan.” 

Werkzaamheden zijn aanbodgestuurd 

Begin september zijn de elf definitieve trainees begonnen, op uiteenlopende afdelingen van de provincie, de drie gemeenten en het werkbedrijf. “In het sociaal domein, het ruimtelijk domein,  communicatie, administratief-juridisch, bedrijfsvoering...  Acht uur per maand werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling via trainingen en opleidingen. Het is mogelijk om tijdens het traject van werkplek te wisselen en te rouleren binnen de deelnemende organisaties. Maar niet alle deelnemers vinden dat prettig, dus het hoeft niet.”

Een verschil met een regulier traineeship is dat de werkzaamheden aanbodgestuurd zijn, en niet andersom. “Het takenpakket van de deelnemers is afgestemd op hun specifieke wensen en mogelijkheden. Het gaat om een goede match. Voor sommige talentvolle kandidaten hebben we zelfs geschikte werkzaamheden of een geschikte opdracht gezocht”, zegt Yvonne Neven van samenwerkingsverband P&O-netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen.

Gesprek met alle leidinggevenden

De vijf overheidsorganisaties hebben met alle leidinggevenden van de nieuwe trainees een voorgesprek gevoerd. Zij hebben op hun afdeling een werkplekbegeleider aangewezen, die het directe aanspreekpunt is voor de kandidaten. Het is de bedoeling dat zowel de leidinggevenden als de werkplekbegeleiders een Harrie-training gaan volgen, om handvatten te krijgen voor de begeleiding. Frederix: “De werkplekbegeleiders zijn zowel inhoudelijk als organisatorisch ingevoerd. Trainees die dat willen, kunnen ook een externe jobcoach inschakelen.” 

De deelnemers hebben zowel fysieke als psychische beperkingen. Neven: “Soms weten we niet wat iemand precies mankeert. Dat maakt ook niet uit. Wij denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. De deelnemers vinden het prettig dat zij serieus worden genomen en behandeld zoals ieder ander.”

Contact

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.