UMC en Werkbedrijf Rijk van Nijmegen werken steeds beter samen

In de regio Nijmegen zijn alle werkgeversdiensten samengebracht onder één dak. Alles om werkgevers van dienst te zijn. Nog niet alles gaat goed, maar het vertrouwen groeit.

In januari 2015 zijn de zeven afdelingen Werk van de gemeenten in de arbeidsregio Rijk van Nijmegen - samen goed voor 330 duizend inwoners - gefuseerd tot één Werkbedrijf. Daarbij wordt nauw samengewerkt met UWV. In 2016 is ook sw-bedrijf Breed toegevoegd aan de organisatie. Alles om de dienstverlening aan de ondernemer zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

“De werkgever is het vertrekpunt bij alles”, vertelt Ina Hol, directeur van het Werkbedrijf. “Of het nu gaat om de WW, Wajong of bijstand, we hebben de werkgevers nodig om onze mensen aan het werk te helpen. Idealiter is alles ingericht om de werkgevers goed te bedienen, zodat zij makkelijker de drempel over komen. Werkgevers ervaren die drempel vaak nog als hoog, blijkt uit bijvoorbeeld onze enquêtes. Terwijl we merken dat er onder werkgevers wél een groeiende wil is om zich als maatschappelijk betrokken te profileren. Bovendien is er bij het Rijk de laatste jaren de politieke wil arbeidsbemiddeling meer regionaal te organiseren. Dat juichen wij toe. Ondernemers zijn ook niet aan gemeentegrenzen gebonden.”

Dus is alles samengebracht onder één dak, in één fysiek pand, waar werkgevers terechtkunnen. De mensen die daar werken zijn gespecialiseerd in dienstverlening aan werkgevers en kennen de markt. “We streven naar één contactpersoon voor iedere ondernemer”, zegt Hol, “maar dat is een volgende stap.”

TIPS

  • Fuseer UWV Werkbedrijf, gemeentelijke afdelingen Werk en SW-bedrijven tot
    één organisatie, het liefst een zelfstandig bestuursorgaan, met financiering rechtstreeks vanuit het Rijk.
  • Uitvoering decentraal in de 35 arbeidsmarktregio’s.
  • Eén adres waar werkgevers terecht kunnen. Daar zitten WerkBedrijf, gemeenten, SW-bedrijven en UWV onder één dak
  • Een professionele organisatie. De mensen die daar werken zijn dienstverlenend, kennen de markt en weten welke vragen werkgevers hebben
  • Los van politieke spelletjes tussen verschillende afdelingen. Uiteindelijk willen we hetzelfde

Witte jas

Nory Burgers, adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, heeft vaak contact met het Werkbedrijf. Ze is goed te spreken over het groeiende vertrouwen. “Een ziekenhuis is eigenlijk een vrij autonome organisatie. Maar in dit geval hebben we ervoor gekozen samen te werken met een ervaren partij die met ons meedenkt. Dan moeten ze wel weten wat wij nodig hebben en de juiste match maken.”

Dat is bij een ziekenhuis niet altijd eenvoudig. Het gaat vaak om specifieke functies die bepaalde vaardigheden vereisen. Iemand met een witte jas, in welke functie dan ook, straalt autoriteit en deskundigheid uit en zal door bezoekers en patiënten aangesproken worden, of hij wil of niet. “Die eisen moeten bij onze partners bekend zijn. Dat kan alleen door regelmatig met elkaar te praten. Er is vertrouwen nodig. En dat moet groeien. We vinden het daarom belangrijk om te investeren in een langdurige samenwerking met een betrouwbare partner.”

Het Radboudumc is de grootste werkgever in de regio en vindt het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. Burgers erkent dat het niet vanzelf gaat. “Het is voor ons allemaal nieuw, maar we merken dat ze bij het Werkbedrijf - net als wij - bereid zijn om samen te ontdekken hoe het moet en uit te proberen wat het beste werkt. De lijntjes zijn kort, de mensen makkelijk benaderbaar. Het wordt langzaam steeds duidelijker wat er precies nodig is. We zijn er nog niet maar ik heb het gevoel dat we goed bezig zijn.”

In 2013 ondertekende het Radboudumc Nijmegen samen met de andere academische ziekenhuizen een convenant voor een inclusieve arbeidsmarkt. Om hieraan uitvoering te geven is in 2016 een adviseur ‘inclusieve arbeidsmarkt’ aangesteld.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is de gezamenlijke uitvoerder van de Participatiewet van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen en SW-bedrijf Breed.

Cultuurverschillen UWV en gemeenten

Inmiddels wordt ook in de Zaanstreek hard gewerkt aan het opzetten van één uitvoeringsorganisatie: Participatiebedrijf Zaanstreek-Waterland. Dit moet op 1 januari 2018 operationeel zijn.

Maar het samenbrengen van alle organisaties is wat Hol betreft pas fase 1. “We lopen nog altijd aan tegen cultuurverschillen tussen UWV en gemeentelijke instanties.” Het liefst wil ze nog verder gaan, naar één landelijk zelfstandig bestuursorgaan dat de hele uitvoering regelt, los van politiek getouwtrek en geschuif met budgetten. Dat is volgens haar per saldo veel goedkoper. “Het begint met bewustwording hoe rommelig het nu eigenlijk georganiseerd is. Dan is het uiteindelijk aan de minister om het anders, breder, te gaan organiseren.”

Burgers ervaart die cultuurverschillen ook. “Nog altijd hebben we twee contactpersonen, die nog steeds niet altijd alles van elkaar weten. Maar we merken wel dat ze continu in contact zijn en van elkaar leren. En daar gaat het uiteindelijk om! We groeien naar elkaar toe.”

Contact

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.