Werkgeversdienstverlening Parkstad Limburg

In deze notitie gaat Zuid-Limburg echter in op regionale, vraaggerichte werkgeversdienstverlening. Het gaat hierbij om de concretisering van een aanpak die beter in staat is regionale kansen te benutten op basis van effectieve dienstverlening aan werkgevers en regionale samenwerking tussen publieke partners: gemeenten, SW-bedrijven, UWV en het onderwijsveld. Het gaat hierbij om aanpak die op korte termijn al kan renderen en binnen achtereenvolgende jaarcycli wordt vormgegeven.

Deze regionale aanpak richt zich primair op de bemiddeling tussen vraag en aanbod: een werkgever met een vacature en een (ingeschreven) werkzoekende bij gemeente of UWV. Convenanten en arrangementen kunnen worden ingezet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en aanpak te ondersteunen. Op verschillende manieren hebben partijen ervaring met (gezamenlijke) werkgeversdienstverlening. Het gaat er nu om dat ze een aanpak vanuit de huidige context vormgeven met veel aandacht voor samenwerking en afstemming.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.