Zonder dubbel werk gegevens uitwisselen voor de Banenafspraak

Werkgevers willen profielen van alle mensen uit het doelgroepenregister op één plek kunnen raadplegen, of die nou bij UWV of gemeenten zitten. Maar de daarvoor opgezette Kandidatenverkenner Banenafspraak blijkt vooral UWV-profielen te bevatten. Alsof Funda alleen het aanbod van één makelaar bevat. Dat kan veranderen nu gegevensuitwisseling makkelijker is geworden.

De Kandidatenverkenner is niet populair bij werkgevers, omdat nog niet alle kandidaten erin staan. En die geringe populariteit leidt er weer toe dat gemeenten niet staan te springen profielgegevens aan te leveren. Een kwestie van kip en ei. Voor gemeenten was het ook veel werk, omdat ze de Kandidatenverkenner alleen handmatig konden invullen via het Sonar-systeem van UWV. Veel gemeenten werken niet met Sonar en hebben profielen in andere systemen of tekstrapportages vastgelegd. 

Tips

  • Heeft de gemeente van sommige mensen uit het doelgroepregister nog geen werkprofielgegevens? Overweeg dan om die met een digitale vragenlijst uit te vragen.
  • Vertaal werkprofielgegevens in je ICT-systeem naar het format van Sonar en lever profielen en updates aan zodat de gegevens in de Kandidatenverkenner betrouwbaar en actueel zijn.
  • Moeten de gegevens handmatig ingelezen worden? Roep dan de hulp in van de Vliegende Brigade van de Programmaraad.
  • Houd in de gaten wanneer het gemeentelijke systeem klaar is om gegevens van diagnosetools in te lezen en maak dan gebruik van die gegevensdienst bij regionale werkgeversdienstvelening.

Van gemeente naar Sonar

Voor UWV WERKbedrijf was dit reden om met enkele gemeenten en hun leveranciers te gaan pionieren met een gegevensdienst die klantprofielen inleest in Sonar. Jan Willem Kool en Johan Verhage zijn bij UWV verantwoordelijk voor het project. Kool: “Gemeenten en hun leveranciers moeten een vertaling maken van hun gegevens naar het format van Sonar. Dat leidt tot profiel- en controlebestanden die ze via een beveiligde route aanleveren.  De eerste leveranciers - Competensys, Matchcare, Dariuz en Werkstap - zijn in principe klaar.”

Gemeenten maken nu hun profielgegevens inzichtelijk. Ze kunnen wekelijks profielen en updates aanleveren, met als voordeel dat er geen dubbele invoer is en dat datakwaliteit en  actualiteit wordt geborgd. Gemeenten die werkprofielgegevens niet in een specifiek ICT-systeem hebben, kunnen bij het handmatig invoeren hulp krijgen van de Vliegende Brigade van de Programmaraad. Het is een tijdelijke situatie, want UWV werkt met onder meer VNG en SZW toe naar real-time gegevensuitwisseling via webservices.

Ook nuggers in beeld brengen

Inlezen is één ding maar hoe kom je aan de informatie om klantprofielen te vullen? Veel gemeenten hebben vanwege beperkte formatie en middelen doelgroepers zonder bijstandsuitkering niet of niet allemaal in kaart gebracht. In Alphen aan den Rijn hebben ze daar wat op gevonden.’ Martine Smit is er projectleider van de samenwerking met UWV: “Wij leggen bij de nuggers de focus op het begeleiden van kwetsbare jongeren tot 27 jaar. Omdat we nog niet met Sonar werken en het gebruik van papieren klantprofielen bewerkelijk is, vroegen we alle arbeidsbeperkten om vrijwillig hun gegevens aan te leveren.”

Dat gebeurde met een ingekochte digitale vragenlijst, wat een respons van zeventig procent opleverde. Smit: “Het kostte relatief weinig tijd om zo’n basaal klantprofiel op orde te hebben. Het is ook klantvriendelijk: bijna iedereen heeft een smartphone in z’n zak en de vragenlijst was daar eenvoudig mee in te vullen. Makkelijker dan inloggen in een systeem met DigiD’s. Via de gegevensdienst is deze informatie ingelezen in Sonar zodat een groot deel van onze arbeidsbeperkten nu in de Kandidatenverkenner staat.” 

Kool: “Als stimulans publiceert UWV wekelijks het aandeel klantprofielen dat compleet staat geregistreerd. Gemiddeld is dat nu 5 tot 25 procent. En in februari kregen gemeenten op verzoek eenmalig een overzicht van al hun inwoners die in het Doelgroepenregister staan.”  

Van Sonar naar gemeente

Smit vertelt dat gemeenten voor de regionale werkgeversdienstverlening graag met Sonar willen werken, en ook met het vacaturesysteem WBS. “We willen dat onze medewerkers naar werk begeleiden, niet dat ze de hele dag allerlei systemen zitten in te vullen”, zegt Smit. “En we houden vast aan ons systeem voor het sociaal domein waarin we een integraal klantbeeld hebben. Daarom zijn we met de UWV-directie gaan praten: hoe kunnen we relevante informatie inlezen in ons gemeentelijk systeem? Met UWV en Centric hebben we daarvoor ook een gegevensdienst ontwikkeld die nu in de testfase is. We werken aan het inlezen van gegevens uit diagnosetool Dariuz zodat alles bij elkaar staat.” 

UWV werkt met andere gemeenten aan eenzelfde gegevensdienst maar dan met PinkRoccade. 

Het voordeel voor de gemeente

Wat is volgens Smit het voordeel van de uitwisselingsexercitie? “De informatie in Sonar en WBS is voor gemeente én regionaal toegankelijk. Voor ons vakgebied geldt dat je nooit kunt volstaan met digitale klantprofielen. Er is altijd een gesprek met de kandidaat en werkgever nodig. Maar het is handig dat je in gesprek met werkgevers de Kandidatenverkenner kunt toelichten: deze mensen hebben we in onze bestanden zitten. U zoekt een kok? Ik zie dat we vier mensen uit de horeca hebben. Zullen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? 

Contact

Relevante links

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.