Zonder meerwaarde geen mensen aan het werk

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt komen alleen aan het werk als dit voor alle partijen een meerwaarde heeft. Voor de werkzoekende, werkgever én gemeente. Dat is de kern van de All@Work-strategie van Werkzaak Rivierenland.

Het principe van de All@Work-strategie is eigenlijk simpel. De Participatiewet doet zo'n groot beroep op reguliere werkgevers, dat daar wel wat tegenover moet staan. “Werkgevers kunnen alleen het vereiste aantal mensen met een beperking aan de slag helpen als die nieuwe medewerkers daadwerkelijk meerwaarde opleveren voor het bedrijf. De werkgever bepaalt welke meerwaarde. Gaat het alleen om maatschappelijk verantwoord ondernemen? Prima. Moet de inzet van de doelgroep ook economische meerwaarde opleveren? Dan organiseren we dat. In alle gevallen ontzorgen wij de werkgevers zoveel mogelijk. Zij hebben geen last van de administratieve rompslomp rond uitkeringen. Bovendien zijn wij – en niet de werkgever – het aanspreekpunt als medewerkers privéproblemen hebben. De doelgroep heeft immers meer dan gemiddeld te maken met bijvoorbeeld schulden of verslavingen”, zegt Elfriede Boer, directeur van Werkzaak Rivierenland.

Werkzaak Rivierenland voert de Participatiewet en Werk sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor negen gemeenten in het gebied tussen de Waal en de Lek. Het werkgebied loopt van Zaltbommel tot Geldermalsen en Tiel. De organisatie richt zich op de ontwikkeling, begeleiding en plaatsing van werkzoekenden. Soms in een rechtstreeks dienstverband, soms via detachering. Hierbij werkt zij intensief samen met het UWV. De werkzoekenden komen dus uit alle kaartenbakken: WW, Wajong, WIA, Participatiewet én Wsw. Boer: “Arbeidsbemiddeling is onze corebusiness, wij zijn de verbinding tussen de vraag naar en het aanbod van werk in de regio.”

TIPS

  • Zorg voor een directe, structurele communicatielijn met de werkgevers. Vraag naar ontwikkelingen in hun bedrijf, de sector en de (arbeids)markt. Als je dat weet, kan je daar als bemiddelaar proactief op inspelen. Alleen zo ontstaat voor de lange termijn een professioneel partnerschap tussen bemiddelaar en werkgevers.
  • Werk aan een andere cultuur op de werkvloer. Op weg naar kwalitatief hoogstaande zakelijke dienstverlening worden de professionals meer 'eigenaar' van de werkprocessen en de resultaten. Dat betekent dat zij moeten openstaan voor vernieuwing en feedback.

All@Work is primair zakelijk dienstverlener

Werkzaak ziet zichzelf primair als zakelijke dienstverlener, aldus Tom de Haas, consultant en medeauteur van het boek All@Work uit 2015. “Werkzaak wil een bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen van iedere werkgever. Dat kan op verschillende manieren. Is het bijvoorbeeld mogelijk om werkzaamheden terug te halen uit het buitenland, om deze vervolgens tegen vergelijkbare kosten te laten verrichten door de doelgroep? Of kunnen arbeidsintensieve taken worden overgenomen, zodat de hoger geschoolde medewerkers zich kunnen richten op het complexere werk? Of kunnen we flexibiliteit organiseren in een bedrijf, door tot op zekere hoogte pieken in de productie op te vangen?”

Naast de meerwaarde voor de werkgever moet er ook een meerwaarde zijn voor de werkzoekende zelf en de gemeente. Boer: “Het is belangrijk dat werk iets extra's oplevert voor mensen die uit de uitkering komen. Niet alleen eigenwaarde en collega's, maar zeker ook een beter inkomen. Daarnaast geldt: hoe meer mensen uit de uitkering raken en zinvol bezig zijn voor een bedrijf, hoe beter dat is voor de lokale overheid. Het gevolg is immers dat we met elkaar minder geld hoeven uitgeven aan uitkeringen en re-integratie.”

Organiseer werkprocessen zo ‘lean’ mogelijk

Werkzaak heeft alle werkprocessen zo ‘lean’ mogelijk gemaakt. Boer: “Wij zijn doorlopend bezig met de vraag: welke handelingen voegen geen waarde toe voor onze klanten? Zodra we dat weten, gaan we onze werkprocessen verbeteren. Met als einddoel: efficiënte werkprocessen zonder verspilling.” Als voorbeeld noemt zij de stroomlijning van werk en uitkering. “De wet- en regelgeving bepaalt dat je eerst een uitkering moet beëindigen voordat je een salaris kunt betalen. Het nadeel daarvan is dat de betalingen van uitkering en loon niet op elkaar aansluiten, met alle financiële problemen voor de werkzoekenden van dien. Daarom betalen wij de lonen – voor de gedetacheerde mensen, van wie Werkzaak de formele werkgever is – en de uitkeringen vanuit één organisatie.”

Presteren boven het landelijk gemiddelde

Werkzaak werkt sinds 2016 volgens de All@Work-strategie. Dit heeft geleid tot meer plaatsingen en duurzame uitstroom: de kandidaten blijven langer aan het werk. “Op dit moment presteren wij boven het landelijk gemiddelde. Daaruit blijkt dat onze aanpak werkt. Daarnaast doen werkgevers  ervaring op met een nieuw type medewerkers. Zij ontdekken dat deze mensen meer kunnen dan ze hadden verwacht. Daar krijgen we veel positieve reacties op”, aldus Boer.

Knelpunten zijn er natuurlijk ook. Boer en De Haas hebben het dan in het bijzonder over de landelijke prijsconcurrentie die zij ervaren. Ofwel: the race to the bottom. Boer: “Diverse SW-bedrijven en andere uitvoerders van gesubsidieerd werk hebben in het verleden werkzaamheden uitgevoerd tegen heel lage prijzen. Liever minder omzet dan dat er geen werk was voor de medewerkers, was het idee. Feitelijk was de vergoeding daardoor lager dan het wettelijk minimumloon. Dat is niet nodig en vooral niet gewenst. Wij bieden dienstverlening die voor werkgevers écht toegevoegde waarde heeft, zodat zij bereid zijn om een reëel tarief te betalen.”

Contact

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.