Zorg voor minder afstand en meer commitment

Betere werkgeversdienstverlening realiseren en daarmee meer kansen bieden voor werkzoekenden van UWV, gemeenten en SW-bedrijven. Dat is een belangrijke doelstelling van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Tijdens het project Ontsluiting Werkzoekendenbestand konden nog geen grote stappen worden gezet. Alle gemeenten kwamen op één lijn, maar de afstand met uitzendorganisaties bleef te groot.

Kerngegevens project
Wie: 11 gemeenten, UWV, 1 SW-bedrijf en 2 uitzendorganisaties.
Wat deden zij? Gegevens werkzoekenden aanleveren bij uitzendorganisaties die na een intake keken naar bemiddelmogelijkheden.
Kwalitatieve resultaten: Gemeenten zijn meer op één lijn gekomen. Alle partners hebben beter inzicht gekregen in het commitment en de hechtere samenwerking die nodig is om echt succesvol te zijn. Hier gaat de regio mee aan de slag om nieuwe stappen te zetten.
Contact: Donald Kwint (projectleider), donald.kwint@tilburg.nl.
Publieke Partijen: UWV, Diamant groep, gemeenten.
Private Partijen: Tempo Team, Start People.

Het aantal ontsloten cv’s en bemiddelde werkzoekenden viel daardoor tegen, maar er zijn wel lessen geleerd en nieuwe inzichten verkregen. “We blijven inzetten op betere werkgeversdienstverlening en publiekprivate samenwerking”, benadrukt de regionaal projectleider. Een eerste succesje bij de start was de deelname van alle elf gemeenten in de arbeidsmarktregio. “Een prestatie op zich”, maar volgens de projectleider ook een ‘valkuil’. Goede afstemming en samenwerking met meer gemeenten blijkt lastiger. De bedoeling was dat naast UWV ook gemeenten hun werkzoekenden zouden ontsluiten via Werk.nl. Zodat uitzendorganisaties hen konden matchen met vacatures. Uiteindelijk zijn vooral gegevens aangeleverd met Excel-bestanden.

Rumoer

Uitzendorganisaties bekeken tijdens een intake of kandidaten geschikt waren. Zo’n 40 procent werd terugverwezen omdat ze ‘niet geschikt’ zouden zijn voor uitzendvacatures. Dit zorgde voor lichte rumoer bij de publieke partners. “Zij hadden geen passende vacatures of vonden hen om een andere reden niet geschikt”, aldus een SW-bedrijf. Bij geselecteerde kandidaten bleek de motivatie soms ook een probleem. Zij reageerden bijvoorbeeld niet als er een passende baan was of stopten er vroegtijdig mee. Dat frustreerde uitzenders die veel moeite hadden gedaan voor de plaatsing.
Meer doen De rol van het SW-bedrijf is beperkt gebleven. Er zijn 15 kandidaten voorgedragen, waarvan twee een baan aangeboden kregen (dit leidde niet tot een plaatsing). “De aanpak voor onze doelgroep moet anders. Met meer begeleiding en uitgebreidere intakes om te kijken naar hun mogelijkheden. Daar moet je een passende plek bij zoeken. Zo’n intake lukt niet in een halfuur. Minimaal anderhalf of twee uur”, aldus
een manager van het SW-bedrijf. “De traditionele werkwijze moet meer worden losgelaten. Uitzendbureaus werken extreem vraaggericht. De WSW-doelgroep vereist meer een combi-aanpak.”

Integraal samenwerken

Volgens de betrokkenen bleef de afstand tussen publieke partijen en uitzenders te groot. Cv’s werden aangeleverd en daar bleef het grotendeels bij. Om ze dichter bij elkaar te brengen, volgde in november een aanbesteding om twee intercedenten te laten samenwerken met publieke collega’s op het Werkplein. “Dat lijkt te werken”, aldus de projectleider. Met de kennis van nu zou hij ook voor die constructie kiezen als het project opnieuw moest worden ingevuld. “Ook opnieuw met alle gemeenten, maar ook zorgen voor meer wederzijds commitment.”

“ VOOR KANDIDATEN VAN SW-BEDRIJVEN IS MEER TIJD EN BEGELEIDING NODIG”
- ETIENNE DE JONG, MANAGER TALENT & WERK, SW-BEDRIJF DIAMANT GROEP

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.