Praktijk

Indien u alleen praktijkverhalen wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.
Ben je geïnteresseerd in een best-practice en kun je ondersteuning gebruiken bij het toepassen van deze best-practice in je eigen regio? Neem dan hier contact op.

Pagina's

22 oktober 2018
De Friese gemeente Smallingerland werkt intensief samen met het UWV. De twee partijen moesten elkaars taal leren spreken, maar inmiddels zit het bij iedereen in de genen om te kijken naar wat er wél kan. Het resultaat? Goede matches, een betere dienstverlening én meer duidelijkheid voor de inwoners met een arbeidsbeperking.
22 oktober 2018
De provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen voeren een traineeprogramma voor hoogopgeleide starters met een beperking. In september zijn elf kandidaten van start gegaan. De ambitie: na twee jaar doorstromen naar een duurzame baan die bij hen past, liefst bij de deelnemende organisaties.
19 oktober 2018
Parttime werken met een uitkering betekent veel administratieve rompslomp én risico op een verkeerde inschatting van de inkomsten. In Rotterdam brengt de nieuwe tool Next2flex daar verandering in.
19 oktober 2018
Is de financiering van een leerwerktraject een knelpunt voor de werkgever? Zet dan financial engineering in om de financiële regelingen van de kandidaten te combineren.
15 oktober 2018
Als gemeente of arbeidsmarktregio op zoek naar goede informatie voor het beleid? De databank Statline en de drie bijstandsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevatten veel interessant cijfermateriaal.
09 oktober 2018
Veel gemeenten hebben schoolverlaters van het praktijkonderwijs nauwelijks in beeld. UWV pleit voor een betere gegevensuitwisseling tussen scholen en gemeenten, zodat werkgevers deze jongeren ook kunnen vinden.
08 oktober 2018
“Vaak kent men mij als die dove vrouw. ‘Doof’ onthouden mensen beter dan mijn naam. Maar ik ben in de eerste plaats Pascalle, dan vrouw, HR-professional en op de tiende plaats ben ik doof”
08 oktober 2018
Een inclusieve bedrijfsmissie, het versterken van kennis en vaardigheden over het aannemen van kwetsbare groepen en het creëren van werkervaringsplekken zijn belangrijke stappen op weg naar inclusief werkgeverschap. Dat zijn in een notendop de bevindingen van een recent onderzoek van TNO.
25 september 2018
Door mensen met een WW-uitkering al ruim voor de overgang naar de bijstand te informeren over de nieuwe omstandigheden, stromen er alsnog veel mensen uit. Dat blijkt uit onderzoek van drie hogescholen in vijf regio’s.
21 september 2018
Laten we alsjeblieft ophouden met louter doemdenken als het gaat om de gevolgen van nieuwe technologie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De inzet van augmented reality, cobots en exoskeletten biedt hen ook extra kansen.

Pagina's