Praktijk

Indien u alleen praktijkverhalen wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.
Ben je geïnteresseerd in een best-practice en kun je ondersteuning gebruiken bij het toepassen van deze best-practice in je eigen regio? Neem dan hier contact op.

Pagina's

31 december 2011
De VSO en PrO scholen in Friesland werken in het kader van het ESF-project ‘Brug naar werk’ samen in de warme (dossier)overdracht van leerlingen naar de betreffende gemeenten. Het gaat om leerlingen die in 2015 of 2016 uitstromen uit het onderwijs en naar verwachting niet zullen doorstromen naar het voortgezet onderwijs of Entree onderwijs en het uitstroomprofiel arbeidsmarkt hebben en die na uitstroom uit het onderwijs aanspraak zullen maken op begeleiding van de gemeente (omdat uitstroom door de school niet is gelukt). Deze samenwerking is aanvullend aan de wet kwaliteit VSO.

Pagina's