Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma Praktijkdag 25 maart 2021

25 februari 2021

De Programmaraad nodigt u van harte uit voor de online Praktijkdag op 25 maart. Er staat een gevarieerd programma voor u klaar over onder meer werkgeversdienstverlening en werkzoekendendienstverlening in tijden van Covid-19, praktijkleren, publiek-private samenwerking, toeleiding naar werk van mensen psychische kwetsbaarheid en gegevensuitwisseling.

In verband met de huidige maatregelen organiseren wij de Praktijkdag online. Het aantal plaatsen is beperkt.

Programma Praktijkdag

Stel een persoonlijk programma samen en bepaal in welke rondes u deelneemt en welke sessies u bijwoont. U heeft keuze uit 28 sessies. Er zijn vier rondes: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur. Schrijf snel in want het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Inschrijven voor een enkele workshop op de Praktijkdag die uw interesse heeft is ook mogelijk. Wilt u een ronde overslaan dan is dit mogelijk door het veld GEEN in de desbetreffende ronde te selecteren.

Voor wie, waar en wanneer is de Praktijkdag?

Overzicht van de sessies

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: Bustour om nieuwe werkgevers te leren kennen
Sessie 3: Online Banenmarkt – blind date matchen op basis van competenties
Sessie 4: Serious game '1 uur in de bijstand': kruip in de huid van een uitkeringsgerechtigde
Sessie 5: Regionale samenwerking GGZ-W&I in Helmond- de Peel: van kleine casuïstiek met grote verschillen naar een gezamenlijke visie
Sessie 6: De arbeidsmarkt is pas écht inclusief als beschutters kansen krijgen
Sessie 7: Aan de slag met de nieuwe Cao ‘Aan de Slag’ (nieuwe cao voor mensen met een arbeidsbeperking)
Sessie 8: Ook een Wasstraat in jouw gemeente
Sessie 9: Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19
Sessie 10: Aan de slag met de ‘leidraad casuïstiek
Sessie 11: Workshop “Hoe maak je Open Hiring voor werkgevers succesvol?”
Sessie 12: Praktijkleren in de praktijk regio Noord-Limburg
Sessie 13: Workshop STiP-banen: gesubsidieerde banen in Den Haag
Sessie 14: Aandacht voor ondernemers in deze zware tijd | regionale belactie
Sessie 15: Wat transparantie van het klantbestand kan opleveren!
Sessie 16: Het Werkloket : coronacrisis aanpak voor kortdurend werklozen i.s.m. uitzendbureaus
Sessie 17: Dennis instrumentengids: overzicht en inzicht in instrumenten voor werkgevers
Sessie 18: Eva instrumentengids: overzicht en inzicht in instrumenten voor werkzoekenden
Sessie 19: Vele matches op het GO-THROUGH event in Holland Rijnland
Sessie 20: Sociaal Innovatieplan in de praktijk (BEE-ideas en de arbeidsmarktregio Zuid Limburg)
Sessie 21: Nieuwe technologie en inclusie in jouw regio; de kansen èn de risico’s!
Sessie 22: AVG: het Pettenvraagstuk in het Sociaal Domein
Sessie 23: Social Impact Beloond
Sessie 24: BHAG Deal: Nieuwe wegen om substantieel meer mensen aan passend werk te helpen
Sessie 25: In gesprek met SZW en SBB over praktijkleren 
Sessie 26: Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)
Sessie 27: Alle hens aan dek voor Heroriëntatie Zelfstandigen in Friesland!
Sessie 28: Eén aanspreekpunt, wat beoogt de wet wijziging Suwi met dit onderwerp?

 

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW

Sprekers: Programmaraad en het ministerie van SZW 
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur – 10.45 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers:120 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW samen met de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt u graag bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten.

Naar boven

Sessie 2: Bustour om nieuwe werkgevers te leren kennen

Sprekers: Rosa Bouwman - senior accountmanager/coördinator Perspectief op Werk WSP regio Amersfoort en Jantine van den Burg – Buitenhuis - accountmanager communicatie WSP regio Amersfoort  
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 uur – 13.45 uur

Doelgroep: medewerkers van WerkgeversServicepunten
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
We zijn met een aantal accountmanagers van het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort in september 2020 met een vintage volkswagenbus de regio ingetrokken om kennis te maken met nieuwe werkgevers. We parkeerden de bus 6 dagen lang op verschillende bedrijventerreinen in de gemeenten van onze arbeidsmarktregio. Werkgevers kwamen naar ons toe en we bezochten bedrijven in de buurt om meer te vertellen over onze dienstverlening.
 
Dit leverde veel nieuwe contacten op. In totaal kwamen 56 werkgevers bij de bus. Daarnaast hebben we bij 130 bedrijven een collega van personeelszaken gesproken en bij nog 140 bedrijven een folderpakket achtergelaten. Bijna 50 bedrijven hebben één of meerdere vacatures gemeld tijdens deze bezoeken. We willen zodra het weer kan opnieuw op pad met de bus.

Wilt u weten hoe we dit hebben aangepakt en wat we van onze bustour hebben geleerd om het te verbeteren? Volg dan onze workshop. We vertellen u graag meer over ons plan van aanpak en beantwoorden al jullie vragen. 

Naar boven

Sessie 3: Online Banenmarkt – blind date matchen op basis van competenties

Sprekers: Anchel van Stein – adviseur WSP Noord-Holland Noord, Daniëlle de Gier – projectmanager WSP Noord-Holland Noord en Ronald Koenen – strategisch adviseur RPAnhn 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 uur – 13.45 uur

Doelgroep: managers werkgeversdienstverlening, managers werkzoekendendienstverlening, WSP-adviseurs, klantmanagers, coördinator regionale samenwerking, coördinator Perspectief op Werk, beleidsadviseurs, strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: betrokken (geweest) bij banenmarkten, matchingvraagstukken, samenwerking werkgeversdienstverlening/werkzoekendendienstverlening 
Type sessie: praktijkvoorbeeld (www.banenmarktnhn.nl), kennisoverdracht, kennisdeling

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Is het mogelijk om in coronatijden een banenmarkt te organiseren? Jazeker!

Bij deze Online Banenmarkt bepaalt de werkgever op basis van welke competenties het bedrijf gematcht wilt worden met potentiële werkzoekenden. Het algoritme van het achterliggende matchsysteem zorgt er vervolgens voor dat de werkgever via online videoverbinding kan ‘blinddaten’ met werkzoekenden die deze competenties in huis hebben. Werkgevers kunnen zich daarnaast profileren door een digitale presentatie te geven.
Verder biedt het platform ook informatie aan over (om)scholingstrajecten, cv checks en webinars over hulp en ondersteuning bij solliciteren.

Naar boven

Sessie 4: Serious game '1 uur in de bijstand': kruip in de huid van een uitkeringsgerechtigde

Sprekers: Leonie Gijsen, Suzanne de Visser en Martine van Ommeren van het project Simpel Switchen Divosa
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur - 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 uur - 12.00 uur

Doelgroep: iedereen 
Maximaal aantal deelnemers: 30 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist 
Type sessie: interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Hoe voelt het om een uitkering te ontvangen? En hoe zou die ervaring uw beslissingen in uw werk beïnvloeden? Met de serious game '1 uur in de bijstand' van Simpel Switchen kruipen beleidsmedewerkers, managers en professionals in de huid van het echtpaar Leon en Tirsa, dat door omstandigheden in de bijstand terechtkomt. U ervaart hoe het is om vanuit die situatie keuzes te moeten maken (en hoe beperkt die keuzeruimte soms is), en moet samen met uw medespelers het huishoudboekje van het gezin sluitend zien te houden.
 
Een unieke ervaring, waarbij u niet van buitenaf naar de doelgroep kijkt, waarbij u niet naast de doelgroep staat, maar waarbij u een uur lang zelf de doelgroep wórdt.

Naar boven

Sessie 5: Regionale samenwerking GGZ-W&I in Helmond- de Peel: van kleine casuïstiek met grote verschillen naar een gezamenlijke visie

Sprekers: Marieke van den Broek - projectleider bij GGZ Oost Brabant en Jouke Tromp - projectleider bij regionaal werkbedrijf Senzer 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 uur – 13.45 uur

Doelgroep: gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, UWV en GGZ professionals 
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist  
Type sessie: praktijkvoorbeelden, kennisoverdracht, succesfactoren

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Hoe brengt u de Brabantse gezelligheid in de samenwerking tussen, op het eerste oog, zeer verschillende partijen? De duo-projectleiders in arbeidsmarktregio Helmond-de Peel stonden voor deze uitdaging. Hun oplossing: klein in de praktijk, dichtbij de professionals, beginnen. Als start casuïstiek-bespreking tussen partijen om elkaar te leren kennen. Maar wat droeg er nog meer bij aan het ontstaan van een gezamenlijke visie? Welke nieuwe inzichten bood een gezamenlijke klantreissessie? En kon IPS een bijdrage leveren aan structurele samenwerking buiten die trajecten om? 
Deze sessie biedt inzicht in de successen in de regio, obstakels en de plannen voor de toekomst. 

Naar boven

Sessie 6: De arbeidsmarkt is pas écht inclusief als beschutters kansen krijgen

Spreker: Judith van Maanen – projectleider beschut werk / senior werkcoach bij Werkzaak Rivierenland
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur  

Doelgroep: gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs, strategisch medewerkers gemeenten/UWV, werkgevers, werkzoekenden (met een arbeidsbeperking).
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: enige kennis van de indicatie beschut werk is wenselijk. Er wordt uitleg gegeven over de aanpak van Werkzaak Rivierenland en daar kunnen vragen over worden gesteld. Lees vooraf bijvoorbeeld het magazine Judith. over het project beschut werk.
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een presentatie over experimenteren met mogelijkheden voor beschutters in de regio Rivierenland (225.000 inwoners) in 2020. Voor sommige mensen met een indicatie beschut werk is dagbesteding of een beschermde werkplek prima. Veel anderen doet u tekort als u het daarbij laat. In de regio Rivierenland hebben wij afgelopen anderhalf jaar echt gezien dat een externe werkplek juist beter kan zijn dan de beschermde werkplek. Ook beschutters hebben talenten en kunnen meedoen en dat hoort volgens Werkzaak ook bij een inclusieve arbeidsmarkt. Er is gezocht naar werkplekken, proefgedraaid bij bedrijven en er zijn duurzame plaatsingen gerealiseerd, ons belangrijkste doel. 

Hoe pakken we dat aan? Wat hebt u daarvoor nodig als gemeente, maar ook als werkgever? O.a. deze vragen worden tijdens deze sessie beantwoord. 

Naar boven

Sessie 7: Aan de slag met de nieuwe Cao ‘Aan de Slag’ (nieuwe cao voor mensen met een arbeidsbeperking)

Spreker: Marielle Sluiter - adviseur arbeidszaken bij Cedris
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur – 10.45 uur en ronde 4 van 14.00 uur – 15.00 uur
 
Doelgroep: deze sessie is bedoeld voor mensen die wat meer ins & outs willen weten van deze nieuwe cao. Handig voor jobcoaches die mensen begeleiden naar werk, voor P&O-adviseurs en iedereen die nieuwsgierig is.
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist 
Type sessie: kennisoverdracht met ruimte voor vragen en gesprek 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Na het volgen van deze bijeenkomst weet u wat meer over de cao ‘Aan de Slag’. Tijdens de sessie komen vragen aan bod als: voor wie is de cao geschreven, wat staat er eigenlijk in, hoe wordt de doorstroom naar reguliere werkgevers bevordert, en hoe zit het met het vangnet? Natuurlijk is er veel ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Doel is dat u de mensen om wie het gaat beter kunt begeleiden en adviseren bij hun zoektocht naar passend werk.

Naar boven

Sessie 8: Ook een Wasstraat in jouw gemeente

Sprekers: Maarten Waalkens, accountmanager Werkgevers bij Deventer Werktalent en Nienke Meijaard, adviseur bij Lysias Advies
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 uur – 15.00 uur

Doelgroep: voor alle accountmanagers die ook een Wasstraat in hun gemeente willen hebben (naar voorbeeld van Deventer, zoals te zien in de documentaireserie van omroep Human).
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie  

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Bij Matz Carwash in Deventer heeft 92% van het personeel een afstand tot de arbeidsmarkt. Toen eigenaar Martin daar kwam werken, was dat 0%. Martin wil mensen die aan de zijkant van de arbeidsmarkt staan een kans geven. Het is zijn droom om hen trots uit hun werk te laten halen. De gemeente hielp hem daarbij. Zijn verhaal en die van de medewerkers staan centraal in documentaireserie ‘De Wasstraat’ van omroep Human. Wat betekent het om een ambitieuze ondernemer te ondersteunen? Hoe kom je van een eerste idee tot gezamenlijk succes? Maarten Waalkens, accountmanager Werkgevers in Deventer deelt zijn ervaring en inzichten.

Naar boven

Sessie 9: Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19

Sprekers: Camiel Jansen - projectleider crisisdienstverlening SZW en Michelle Beeksma - plaatsvervangend projectleider crisisdienstverlening SZW, Frans Kokke - kwartiermaker Midden Brabant en Selma Nijhof - manager regionaal werkcentrum Groot Amsterdam
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 uur – 13.45 uur 

Doelgroep: medewerkers uitvoeringsorganisaties van crisisdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s (gemeenten, UWV, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs)
Maximaal aantal deelnemers: 100 personen
Kennisniveau: beperkte kennis van arbeidsmobiliteit en crisisdienstverlening 
Type sessie: panelgesprek met interviewvorm tussen sprekers en gastsprekers om kennis over de kaders bij de uitvoering van crisisdienstverlening en de praktijkervaring van de regionale mobiliteitsteams in de arbeidsmarktregio’s te delen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Na het volgen van deze sessie hebt u:

  • Kennis opgedaan over de afspraken gemaakt in de intentieverklaring en de op basis daarvan opgestelde ‘tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’. 
  • Op basis van de reeds opgedane ervaringen van een tweetal koploperregio’s een beter beeld gekregen van wat het opzetten en uitvoeren van de crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams betekent voor de eigen uitvoeringspraktijk.

Naar boven

Sessie 10: Aan de slag met de ‘leidraad casuïstiek

Sprekers: Ard van Oosten - psychiater, bedrijfskundige onderzoeker en Alja van Peursen - projectmanager van de gemeente Den Haag
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 uur – 15.00 uur

Doelgroep: professionals bij gemeenten, UWV en GGZ die betrokken zijn bij casuïstiekbesprekingen
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: kennisdeling, interactief, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Om op het gebied van het professioneel handelen te blijven leren is het belangrijk om van elkaar feedback te krijgen op onze werkwijze. Casuïstiekbespreking is een waardevolle bron om van te leren en om uw vakbekwaamheid en kennis op peil te houden. Om een casus goed te kunnen bespreken zijn een gemeenschappelijke taal, gedeelde kennis en inzichten nodig. Het ICF-model biedt een gemeenschappelijk kader die u kan helpen om tijdens of na een gesprek de situatie van uw cliënt goed in beeld te krijgen. 

Door kennis te nemen van de ‘Leidraad casuïstiek’ kun u zich effectiever en efficiënter voorbereiden op een casuïstiekbespreking. 

Naar boven

Sessie 11: Workshop “Hoe maak je Open Hiring voor werkgevers succesvol?”

Sprekers: Ljalja Andronova en Ingeborg Zwolsman – Start Foundation en Krista Braak - Lifecoach bij Open Hiring Patisserie Pater en Arbeidscoach en Loonwaarde specialist bij WerkSaam Westfriesland
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 uur – 13.45 uur 

Doelgroep: gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Max aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een interactieve workshop over de meerwaarde van Open Hiring voor werkgevers en werkzoekenden en wat de regio kan doen om werkgevers die met Open Hiring werken te faciliteren. Ook komt een lifecoach aan het woord die de meerwaarde toont van deze ondersteuning voor werkgevers. De workshop is mede gebaseerd op de kennis die is ontwikkeld in de leeragenda Perspectief op Werk met de leerkring Open Hiring en wordt onderbouwd met praktijkervaringen uit Noord Holland Noord. 

Naar boven

Sessie 12: Praktijkleren in de praktijk regio Noord-Limburg

Sprekers: Kristel Fleuren – accountmanager WSP Noord-Limburg en Caroline Tebbens – coördinator Leerwerkloket Noord-Limburg
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 uur - 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 uur - 13.45 uur
 
Doelgroep: klantmanagers, accountmanagers bedrijven/WSP, werkgevers, onderwijs
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: toelichting op de route praktijkleren, proces: Geen specifiek kennisniveau vereist. 
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
WSP en Leerwerkloket nemen u mee in de route praktijkverklaring mbo en bieden u concrete handvatten voor het opzetten van leerwerktrajecten met praktijkverklaring
Tijdens het webinar ‘Praktijkleren in het mbo’ op 25 januari heeft u hiervan een voorproefje gehad, nu volgt de gelegenheid om een verdiepingsslag te maken.

Naar boven

Sessie 13: Workshop STiP-banen: gesubsidieerde banen in Den Haag

Sprekers: Dino Bodzinga – beleidsadviseur Werk en Participatie gemeente Den Haag en Adriaan Oostveen – senioronderzoeker bij Regioplan
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 uur – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 uur - 15.00 uur

Doelgroep: gemeentelijke beleidsadviseurs werk & inkomen en klantmanagers 
Max aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: basale kennis over Participatiewet en re-integratie
Type sessie: praktijkvoorbeeld in combinatie met discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een workshop naar aanleiding van de recente evaluatie van de Haagse STiP-regeling (Sociaal Traject in Perspectief). De STiP regeling geeft Haagse inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde, additionele baan bij een reguliere werkgever (een STiP-baan). 

Tijdens de workshop nemen we u mee in hoe de STiP-regeling is ingericht, en welke keuzes daarbij gemaakt zijn. We staan onder andere stil bij de afbakening van de doelgroep, de financiering en de rol van de gemeente en de werkgever bij de begeleiding en ontwikkeling van deelnemers. Bij elke inrichtingskeuze gaan we met u in gesprek om vragen te beantwoorden en uw reacties op te halen. Daarnaast beschrijven we wat de STiP-regeling volgens het evaluatieonderzoek van Regioplan heeft opgeleverd, en gaan we met u in gesprek om te horen of een dergelijke regeling u ook interessant lijkt. Staan de baten in verhouding tot de kosten? En is er politiek draagvlak voor te mobiliseren?

Naar boven

Sessie 14: Aandacht voor ondernemers in deze zware tijd | regionale belactie

Sprekers: Paul Veld - coördinator ondernemersteam Covid 19 aanpak regio Zwolle vanuit VNO NCW regio Zwolle en MKB Regio Zwolle en Renate Westdijk - coördinator Regio Zwolle Brigade Covid 19 aanpak regio Zwolle vanuit WSP Regio Zwolle
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur

Doelgroep: iedereen die aandacht wil geven aan ondernemers en organisaties die getroffen zijn door de coronacrisis. Open staat voor feedback van ondernemers en op de feedback wil acteren.  
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist. Iedereen die ondernemers een warm hart toedraagt en zich wil laten inspireren is welkom. 
Type sessie: praktijkvoorbeeld op samenwerking

Wat levert het volgen van deze sessie op?
We delen een sympathieke actie uit de regio Zwolle die is opgezet om aandacht te geven aan ondernemers. We nemen u mee in de aanpak, de voorbereiding, de uitvoering, de doelstellingen en de opbrengst. En we laten u zien hoe u met ondernemers, overheden en onderwijs enorme goodwill kan kweken in uw werkgebied. Gewoon ter inspiratie.

Naar boven

Sessie 15: Wat transparantie van het klantbestand kan opleveren!

Sprekers: Vivian Hoeneveld – landelijk adviseur banenafspraak UWV, Dave Gehrels – projectmedewerker transparantie Pasmatch en Gerlinde Scheper - projectleider gegevensuitwisseling Programmaraad
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur – 10.45 uur 

Doelgroep: gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs gemeenten/UWV en overigen die geïnteresseerd zijn in het bijdragen aan en het bevorderen van het in beeld brengen en houden van het werkzoekende bestand
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: kennisoverdracht, inspiratie en praktijkvoorbeeld en discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deze sessie laat zien hoe het in beeld brengen en houden van het kandidatenbestand bijdraagt aan de maatschappelijke opgave om meer mensen aan het werk te helpen en het draagt bij om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Transparantie zorgt voor meer volledige en actuele gegevens. Samen met team banenafspraak (UWV) is een interactieve handreiking gemaakt die lokaal, regionaal en landelijk de verbindingen en meerwaarde laat zien van de ‘klant in beeld’. We bieden concrete handvaten en instrumenten aan die bijdragen aan het transparant maken van het klantbestand. 
Pasmatch neemt u mee in de effecten en inzichten die zij hierdoor in de praktijk ervaren. Benieuwd naar wat het u lokaal en regionaal kan opleveren? Meld u dan nu aan.

Naar boven

Sessie 16: Het Werkloket : coronacrisis aanpak voor kortdurend werklozen i.s.m. uitzendbureaus

Sprekers: Thon Trugg - strategisch accountmanager Den Haag Werk (SZW gemeente Den Haag) en Mirjam Manni - operationeel Manager Publiek Private Samenwerking & Participatie bij Tempo-Team
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur – 10.45 uur en ronde 4 van 14.00 uur – 15.00 uur

Doelgroep: gemeentelijke medewerkers werkgeversdienstverlening, gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: er is geen specifiek kennisniveau vereist. De workshop is vooral interessant voor diegenen die te maken hebben met het naar werk bemiddelen van de doelgroep kortdurend werklozen
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling, interactief, discussie 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Meer weten over een hands-on corona crisisaanpak voor kortdurend werklozen? Nieuwsgierig hoe dit samen met uitzendbureaus vorm te geven? Tijdens dit praktijkvoorbeeld hoort u hoe Den Haag Werkt, het werk-en ontwikkelbedrijf van gemeente Den Haag, samen met Tempo-Team een Werkloket heeft vormgegeven. Een Werkloket met als doel het zo snel mogelijk weer aan het werk helpen van kortdurend werklozen. Met in totaal 11 aangesloten uitzendbureaus. Na deze sessie weet u wat de succesfactoren in de samenwerking zijn, hoe knelpunten zijn opgelost en wat de samenwerking aan resultaten oplevert.

Naar boven

Sessie 17: Dennis instrumentengids: overzicht en inzicht in instrumenten voor werkgevers

Sprekers: Amanda Bruns - beleidsadviseur WERK VNG, Moderniseren Werkdomein; Rob Daamen - projectmanager Instrumentengidsen Dennis & Eva, adviseur dienstverlening, Ronald van Ammers - senior adviseur werkgeversdiensten regio Noord Holland Noord en Anton van Doorn - projectcoördinator Perspectief op Werk Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht
Te volgen: ronde 4 van 14.00 uur - 15.00 uur

Doelgroep: arbeidsmarktregio’s, werkgeverservicepunten, gemeenten, werkgevers, bemiddelende partijen: klantmanagers, consulenten, managers werk & inkomen
Maximaal aantal deelnemers: 50 personen
Kennisniveau: kennis van het sociaal domein en werk & inkomen specifiek en ontwikkelingen werkdomein.  
Type sessie: kennisoverdracht algemeen onderdeel modernisering werkdomein, werklandschap en instrumentengids Dennis, demo, praktijkvoorbeelden gemeenten Werkzaak Rivierenland en Dalfsen, interactief, discussie en vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Instrumentengids Dennis is ontstaan met zicht op de wet SUWI. Werkgevers willen overzicht, eenduidigheid en transparantie in de regelingen en vanuit SZW ligt er een opdracht aan de arbeidsmarktregio’s om instrumenten en processen transparant te maken. Ook ligt er de wens om instrumenten binnen de regio zoveel mogelijk te harmoniseren. Dennis is een online kennisbank gemaakt voor de professional gericht op het tijdig, efficiënt en helder adviseren over werkgeversregelingen met lokale beleidsvrijheid. Dennis biedt overzicht en inzicht met filtering naar regio, thema en doelgroep. In de toekomst kunnen ook werkgevers en bemiddelende partijen er gebruik van gaan maken.

Naar boven

Sessie 18: Eva instrumentengids: overzicht en inzicht in instrumenten voor werkzoekenden

Sprekers: Amanda Bruns - beleidsadviseur WERK VNG, Rob Daamen - projectmanager Instrumentengidsen Dennis & Eva VNG, Anneke Dollen – beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning Dalfsen, Rik Bijl - Werkzaak Rivierenland
Te volgen: ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur

Doelgroep: gemeenten: klantmanagers, consulenten, teammanagers werk & inkomen, teammanagers sociaal domein
Maximaal aantal deelnemers: 50 personen
Kennisniveau: kennis van het sociaal domein en werk & inkomen specifiek en ontwikkelingen werkdomein
Type sessie: kennisoverdracht algemeen onderdeel modernisering werkdomein, werklandschap en instrumentengids Eva, demo, praktijkvoorbeelden gemeenten Werkzaak Rivierenland en Dalfsen, interactief, discussie en vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De gemeentelijke doelgroep bestaat uit een diverse samenstelling van werkzoekenden, met veelal meervoudige belemmeringen. Registratie en ontsluiten van deze klantprofielen en effectieve inzet van re-integratie instrumenten is essentieel om deze mensen zoveel mogelijk te laten ontwikkelen en meedoen. Dit vraagt iets van de informatie voorziening. In landelijke programma’s werken we aan een toekomstbestendige manier van uitwisseling van werkgegevens. Met Eva bieden we een platform waar gemeenten hun instrumenten overzichtelijk en inzichtelijk kunnen plaatsen, kunnen zoeken en filteren naar de juiste doelgroep, thema of tegel in het werklandschap.

Naar boven

Sessie 19: Vele matches op het GO-THROUGH event in Holland Rijnland

Sprekers: Hülya, Yilmaz - accountmanager DZB en Branchecoördinator Garantiebanen en Overheid, Jan Wassenaar - senior adviseur Werkgeversdiensten en Mathilde Raaimakers - Redtail Services
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur - 10.45 uur en ronde 4 van 14.00 uur - 15.00 uur 

Doelgroep: accountmanagers, werkgeversadviseurs, klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling  interactief, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Creatief en coronaproof werkzoekenden met een arbeidsbeperking onder de aandacht brengen van werkgevers? Het kan! Regio Holland Rijnland heeft een GO-THROUGH event georganiseerd: een bioscoopervaring voor werkgevers met behulp van visuele cv’s. De werkgevers bekeken de “film” vanuit zijn/haar auto en we zorgden voor een ultieme bioscoopervaring. In deze workshop delen we graag de formule die voor een prachtig succes zorgde: 50% van de getoonde werkzoekenden vond een baan! Wat kan je leren van onze creatieve formule? 

Naar boven

Sessie 20: Sociaal Innovatieplan in de praktijk (BEE-ideas en de arbeidsmarktregio Zuid Limburg)

Sprekers: Benjamin Truijen - directeur BEE-ideas, Fred Nijsen - adviseur BEE-ideas, Martijn Lamberti - commercieel Directeur WSP parkstad, Marieke Duijndam - Landelijk Adviseur UWV en Jacqueline Mooiman - adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers
Te volgen in ronde 3 van 12.45 uur – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 uur – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV 
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
BEE-ideas heeft samen met de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg een software project opgezet waarbij kandidaten met affiniteit in de ict in zes maanden verschillende ict vaardigheden leren. Het uiteindelijke doel is dat deze kandidaten na de leerperiode aan het werk gaan in deze sector.

BEE-ideas en de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg laten zien hoe dit project is vormgegeven en hoe u zo’n traject uitrolt in de arbeidsmarktregio. Een mooi kijkje in de keuken van een geslaagd project. 

Het UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers hebben dit gezamenlijke arrangement op dit moment aangeboden bij een vijftien andere arbeidsmarktregio’s. 

Naar boven

Sessie 21: Nieuwe technologie en inclusie in jouw regio; de kansen èn de risico’s!

Sprekers: Leendert Bos - senior beleidsadviseur Sociaal Ondernemen en Innovatie bij Cedris en Harry de Boer – business developer bij TNO
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur

Doelgroep: brede doelgroep, met name klantmanagers, jobcoaches
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: kennisdeling, interactief, verdieping/ handreiking 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) neemt u mee in de wereld van nieuwe technologie voor mensen met een arbeidsbeperking. Geen hosanna verhaal, maar wel inzichten in kansen èn risico’s. KIT zal ingaan op het belang van sociale innovatie en samenwerking. Ook zal KIT u een overzicht geven van belangrijke aandachtspunten. Want ook hier is een goede voorbereiding het halve werk!   

Opbrengst na deelname:

  • meer kennis van de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt
  • het belang van sociale innovatie
  • het belang van samenwerken in coalities
  • belangrijke lessen die kans op succes vergroten
  • toegang tot kennisupdates 

Naar boven

Sessie 22: AVG: het Pettenvraagstuk in het Sociaal Domein

Spreker: Léon Sonnenschein - programmamanager Uitwisseling Persoonsgegevens
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 uur – 15.00 uur 

Doelgroep: beleidsmedewerker, projectleider, adviseur of professional betrokken bij toeleiding naar werk en daarmee gegevens uitwisselt met andere partijen.
Maximaal aantal deelnemers: 70 personen
Type sessie: kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Gemeenten en organisaties in het sociaal domein zadelen professionals vaak onbedoeld op met taken die tegengestelde juridische regimes kennen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een professional zowel de rol van hulpverlener als toe-leider naar hulp heeft. Professionals vragen zich dan ook regelmatig af: Wanneer heb ik welke pet op, en wat betekent dat voor de gegevensverwerking?

De vraag is niet alleen van belang voor de professional, maar zo mogelijk nog belangrijker voor de inwoner: in welke rol zit de medewerker die ik spreek? Spreek ik hem als hulpverlener of zit hij daar  namens het college van burgemeester en wethouders?

Duidelijke beleidskeuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hard nodig. Om de burger en de professional helderheid te bieden. Dat is een verantwoordelijkheid van directeuren, beleidsmedewerkers en juristen in het sociaal domein. De publicatie Wijkteams en het Pettenvraagstuk; waar hulp en toeleiding samen komen biedt hen hiervoor de handvatten. Hoewel de publicatie zich met name richt op het Pettenvraagstuk in wijkteams, is deze breder toepasbaar.

De handreiking is opgesteld door het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein, met medewerking van VNG, Nederlands Instituut van psychologen (NIP), Divosa, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).

Naar boven

Sessie 23: Social Impact Beloond

Sprekers: Petra Oden – lector Juridische Aspecten van Ondernemerschap, Kathinka Geling – docentonderzoeker HRM Hanzehogeschool Groningen en Claudia van Orden – docentonderzoeker Christelijke Hogeschool Windesheim
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 uur – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 uur – 13.45 uur

Doelgroep: gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze sessie worden de 2 tools gepresenteerd die door de Hanzehogeschool zijn ontwikkeld samen met sociale mkb-bedrijven: 1. een medewerkerstool waarmee sociale ondernemers de ontwikkeling kunnen laten zien die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doormaken in hun bedrijf; 2. een impactcalculator waarmee ondernemers de maatschappelijke opbrengst kunnen laten zien van deze inzet van deze mensen in hun bedrijf. Daarnaast laten we zien welke mogelijkheden er zijn om deze tools in te zetten bij de inkoop van producten, zodat de groei van de bedrijven vergroot en de kans op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt.

Naar boven

Sessie 24: BHAG Deal: Nieuwe wegen om substantieel meer mensen aan passend werk te helpen

Sprekers: Jiske Kiers - programmamanager BHAG Delft, Mieke van Egmond - projectleider BHAG Deal en een werkgever/ondertekenaar BHAG Deal 
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 uur – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 uur – 15.00 uur

Doelgroep: beleidsadviseurs, strategisch adviseurs, klant- en accountmanagers
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling  interactief, inspiratie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In Delft moet iedereen kunnen meedoen. Daar hebben we alle partijen bij nodig: sociale partners, onderwijs, de gemeente én het bedrijfsleven. Samen kunnen zij ervoor zorgen dat er méér mensen uit de bijstand komen en een zelfstandig bestaan op bouwen. Met de BHAG Deal creëren we, samen met werkgevers extra banen. Tijdens deze sessie krijgt u informatie over het tot stand komen van de vier verschillende BHAG Deals waarmee werkgevers zich committeren aan het creëren van leer- en werkplekken voor mensen in de bijstand.  U krijgt praktijkvoorbeelden van de inzet en de opbrengst van de BHAG Deal bij een werkgever en inspiratie om direct mee aan de slag te gaan. 

Naar boven

Sessie 25: In gesprek met SZW en SBB over praktijkleren 

Sprekers: Marjolein Berends  - beleidsmedewerker Praktijkleren mbo SZW en Annemiek Haneveld – beleidsadviseur Onderwijs SBB 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur 

Doelgroep: gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV, regionale kartrekkers en/of projectleiders, 
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau vereist 
Type sessie: kennisdeling interactief, discussie 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Binnen deze sessie er de gelegenheid om vragen te stellen over de regeling praktijkleren in het MBO vanuit steun- en herstelpakket. Tijdens de sessie zal een korte toelichting gegeven worden op de definitieve regeling praktijkleren in het mbo en de vormen van praktijkleren. Middels deze sessie willen we u zoveel mogelijk informatie vertrekken om praktijkleren een plek te bieden binnen de regionale mobliteitsteams.

Naar boven

Sessie 26: Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)

Sprekers: Minke Verkerk - manager van het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM), vanuit de interim-pool van de Rijksoverheid en Hans van Alebeek - projectleider pilots van VUM en werkzaam vanuit de VNG
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur

Doelgroep: management, Beleid en uitvoering betrokken bij matching op de arbeidsmarkt  
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: geen specifieke kennisniveau vereist 
Type sessie: kennisoverdracht, kennisdeling, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) is een programma dat de uitwisseling van gegevens tussen publieke en ook private bemiddelaars mogelijk maakt. Om te zorgen dat bemiddelaars meer resultaten in beeld krijgen op hun zoekopdracht, of het nou gaat om vacatures of werkzoekenden. En daarmee geholpen worden in de matching. Over regio- en organisatiegrenzen heen. Dit jaar vinden pilots plaats in verschillende regio’s om de werking van VUM te toetsen en de uitwisseling door te ontwikkelen. Minke en Hans praten u bij over het programma, de planning, pilots en stand van zaken. 

Als u deze sessie hebt gevolgd, weet u wat VUM is, wat VUM gaat betekenen voor de werkgevers- en werkzoekendendienstverlening en hoe dit samenhangt met andere programma’s zoals skills ontologie, TWI en WorkIT.   

Naar boven

Sessie 27: Alle hens aan dek voor Heroriëntatie Zelfstandigen in Friesland!

Sprekers: Sjoerd Jager - teamleider Bureau Zelfstandigen Fryslan, Steffen Pilkes - projectleider Leerwerkloket Fryslan
Te volgend in: ronde 1 van 9.45 uur - 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 uur – 12.00 uur

Doelgroep: experts bij leerwerkloketten, zelfstandigenloketten, Bbz 2014, regionale mobiliteitsteams en andere betrokken bij het begeleiden van zelfstandigen in de heroriëntatie van hun bedrijf of loopbaan
Maximaal aantal deelnemers: 35 personen
Kennisniveau: Kennis van de crisisdienstverlening over Herorientatie Zelfstandigen is gewenst 
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Veel ondernemers moesten door de Coronamaatregelen hun bedrijf tijdelijk sluiten. Hoe kan je deze ondernemers die het water aan de lippen staat faciliteren? In Friesland hebben ze op regionale en provinciale schaal allerlei organisaties en hun dienstverlening aan elkaar verbonden, zodat ondernemers zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. Wil jij weten welke organisaties in Friesland allemaal verbonden zijn? Wil je weten welke expertisegebieden zijn ingezet voor de ondernemers? Wil je geïnspireerd worden over elkaar kennen, snel schakelen en het verschil maken? Kom naar deze workshop!

Naar boven

Sessie 28: Eén aanspreekpunt, wat beoogt de wet wijziging Suwi met dit onderwerp? (alleen op uitnodiging)

Sprekers: Ondersteuningsteam Wet Wijziging Suwi  (UWV, VNG, SZW en de Programmaraad)
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 uur – 15.30 uur

Doelgroep: gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV 
Maximaal aantal deelnemers: onbeperkt
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Om handvatten te bieden voor de implementatie van de wet wijziging SUWI wordt in deze themasessie praktijkervaringen uitgewisseld over dit onderwerp. Onder andere door middel van een digitaal ‘kijkje in de keuken’ en intervisie.

Naar boven

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer?

Donderdag 25 maart 2021 van 9.45 uur tot 15.00 uur.

Waar?

De sessie vinden plaats via Zoom. 

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk

Deelname aan de Praktijkdag is kosteloos. We werken met een wachtlijst en vragen daarom aandacht voor het volgende. Het maximaal aantal deelnemers is beperkt. Mocht blijken dat u na aanmelden onverhoopt toch niet kunt deelnemen, geef dit dan tijdig door. Zo kan mogelijk iemand anders uw plaats innemen.

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Naar boven