Samenwerking bij UWV Portaal

Heldere taakverdeling

Gebruikers van het UWV Portaal hebben allerlei wensen en eisen. Deze worden verzameld en daarna meegenomen bij het doorvoeren van wijzigingen. Om het wijzigingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een goede overlegstructuur nodig. De rollen en taken van gemeenten, UWV en andere betrokken partijen moeten duidelijk zijn afgebakend. Daarmee is een grote inbreng van gebruikers gewaarborgd. We noemen deze overlegstructuur de governance van het UWV Portaal.

Overlegstructuur

De volgende overlegstructuren zijn operationeel:

  • Strategisch gebruikersoverleg;
  • Expertgroep Werk.

Strategisch gebruikersoverleg

Dit overleg stelt onder andere de gezamenlijke wijzigingsagenda vast, op basis van een voorstel van de Expertgroep Werk. Het Strategisch gebruikersoverleg bepaalt dus de prioriteiten bij wijzigingen. Het is vervolgens aan UWV om deze wijzigingen te realiseren. Het Strategisch gebruikersoverleg is ook verantwoordelijk voor de coördinatie bij de werkagenda ICT van de Programmaraad.

Soms is het beter dat het opdrachtgeversberaad voor Suwinet zich buigt over een oplossing. Dan geeft het Strategisch gebruikersoverleg de wensen voor een wijziging door. Ook komt het voor dat een oplossing niet past binnen de huidige systemen. Dan plaatst het Strategisch gebruikersoverleg de wensen op een agenda voor de langere termijn.

De deelnemers aan het Strategisch gebruikersoverleg zijn:

  • vertegenwoordigers van Cedris, Divosa, G4 en VNG;
  • voorzitter van Expertgroep Werk;
  • het landelijk team samenwerking gemeenten van UWV;
  • de projectleider Transparantie van de Programmaraad.

Expertgroep Werk een meerwaarde voor iedere arbeidsmarktregio

De Expertgroep Werk is een overlegorgaan van gemeentelijke vertegenwoordigers uit de arbeidsmarktregio’s. De ExpertgroepWerk heeft tot doel het verbeteren van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers met specifieke aandacht voor het vergroten van de transparantie op de arbeidsmarkt door een optimale informatievoorziening, vakmanschap en samenwerking in en tussen de ketenpartners. Dit gebeurt door de transparantie en samenwerking binnen de regio’s verder te verbeteren, bottom-up. De Expertgroep Werk is het platform voor gemeentelijke vraagstukken binnen het WERKdomein op het gebied van informatievoorziening.
Door krachten te bundelen staan gemeenten sterker in de samenwerking met landelijke organisaties als UWV, VNG en SZW. VNG Realisatie voert het secretariaat. 
 
Inmiddels zijn alle 'oranje' gemarkeerde arbeidsmarktregio’s aangesloten. De samenwerking met het UWV is belangrijk. Daarom is ook UWV vertegenwoordigd. Deelnemen aan de Expertgroep Werk betekent op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen en als regio mede invloed uitoefenen op wet- en regelgeving. Deelname betekent ook een investering in het regionaal netwerk.
 
Heeft u interesse in deelname of wil je weten wie vanuit jouw regio betrokken is? Neem dan contact op met Yvette Memelink via Yvette.memelink@vng.nl.
Voor meer informatie vindt u hier (PDF, 383 kB) de propositie van de Expertgroep Werk.

Ondersteuning door Programmaraad

De Programmaraad faciliteert en stimuleert het gebruikersoverleg bij het UWV Portaal. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de projectleider Transparantie. Zij is lid van het Strategische gebruikersoverleg. Waar nodig onderneemt de projectleider actie.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.