Schakelpunt Landelijke Werkgevers

Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt door…

  • meer mogelijkheden te scheppen om werkzoekenden aan een baan te helpen
  • landelijk opererende werkgevers te ondersteunen bij het vervullen van hun vacatures in het kader van de Participatiewet
  • regio’s te ondersteunen bij het optimaliseren van hun werkgeversdienstverlening

Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers

Werkgevers met vestigingen in meerdere gemeenten die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen, willen daarover wel graag uniforme afspraken maken met UWV, gemeenten en sw-bedrijven

In een motie riepen de Kamerleden Potters en Dijkgraaf arbeidsmarktregio’s eerder al op om samen één aanspreekpunt te maken voor landelijk opererende werkgevers. Met de oprichting van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers is de Programmaraad – waarin VNG, UWV, Cedris en Divosa samenwerken – aan deze wens tegemoet gekomen. 

Het Schakelpunt helpt gemeenten, UWV en arbeidsmarktregio’s bij het maken van regio-overstijgende afspraken ten behoeve van werkgevers die uitkeringsgerechtigden in dienst willen nemen.

Eén loket

Het Schakelpunt faciliteert landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s door het ontwerpen van arrangementen en door te zorgen voor verbinding met de verschillende arbeidsmarktregio’s (UWV, gemeenten en sw-bedrijven). Dit leidt tot een aanpak die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers én met de wensen en mogelijkheden van arbeidsmarktregio’s.
 
Uiteraard moeten de te maken afspraken en arrangementen uitvoerbaar en realistisch zijn. Voor de legitimiteit en de effectiviteit van het Schakelpunt is het essentieel dat de aanpak kan rekenen op vertrouwen en draagvlak bij zowel werkgevers als arbeidsmarktregio’s. Daarom investeert het Schakelpunt veel in contacten met werkgevers en in het netwerk van regio’s, gemeenten en sw-bedrijven. Dit laatste is belangrijk omdat de werkgeversinstrumenten niet alleen kunnen verschillen tussen regio’s, maar ook binnen regio’s.

Afstemming

Het Schakelpunt stemt de activiteiten af met het al bestaande Landelijke Werkgeversservicepunt van UWV. Goede afstemming moet uiteindelijk leiden tot een werkend en door partijen gedragen landelijk loket en een betere dienstverlening voor landelijke werkgevers. Daar waar partijen elkaar kunnen versterken en complementeren, zoekt het Schakelpunt samenwerking met organisaties zoals Locus en De Normaalste Zaak.
 
Sinds september 2017 is het Schakelpunt operationeel. Het project is gestart met zes werkgevers: Albert Heijn, het ministerie van Defensie, ISS, Kruidvat, PostNL en Randstad Techniek. Samen met deze werkgevers en de regio’s geven we de dienstverlening vorm, in een pionierende aanpak: ‘learning by doing’!
 
Uiteindelijk moet het Schakelpunt Landelijke Werkgevers ervoor zorgen dat er een geaccepteerd kader van afspraken komt, dat voldoet aan de behoefte van werkgevers en mogelijkheden van arbeidsmarktregio’s. De adviseurs leggen verbinding met alle regio’s en hebben grondige kennis van de bestaande werkgeversinstrumenten. Door te stimuleren, faciliteren en te organiseren draagt het Schakelpunt bij aan het samenbrengen van vraag en aanbod in het kader van de Participatiewet en een inclusieve arbeidsmarkt.

Meer informatie

FAQ

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen (pdf, 319 kB)

Contact

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.