Transparantie & ICT

Transparantie: een gezamenlijke opdracht

Een van de uitdagingen die voortvloeit uit de Banenafspraak, is het transparant maken van het werkzoekenden- en vacaturebestand. Gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven werken in de 35 arbeidsmarktregio’s nauw samen om de arbeidsmarkt volledig transparant te maken. Deze gezamenlijke opdracht is vastgelegd in de Wet SUWI. Het doel is dat werkgevers en werkzoekenden elkaar weten te vinden. Er zijn twee elementen van transparantie: de registratie van vacatures en werkzoekenden in één systeem en het kennen van de mogelijkheden van werkzoekenden. Werkgevers hebben de uitdrukkelijke wens om kandidaten in één applicatie te kunnen vinden volgens een eenduidig profiel. Niet alle arbeidsmarktregio’s zijn even ver met het transparant maken van de doelgroep Banenafspraak van gemeenten en UWV in één systeem.

Gemeenschappelijke ICT-basis

Om deze transparantie te realiseren is er een gemeenschappelijke ICT-basis. Zo kunnen de partijen toewerken naar één bestand van vacatures en één bestand van werkzoekenden. De Programmaraad heeft besloten dat UWV-applicaties hiervoor de basis vormen. Dit zorgt voor een landelijke transparantie van de arbeidsmarkt. De UWV-applicaties zijn toegankelijk voor gemeenten en SW-bedrijven via het UWV Portaal voor Gemeenten. Dit neemt niet weg dat op termijn gesproken wordt over andere wijzen van gegevensuitwisseling in de keten.

Deze gemeenschappelijke ICT-basis heeft aanzienlijke voordelen:

 • een betere matching;
 • bevordering van de eenduidigheid van de aanvraag van uitkeringen;
 • versterking van de dienstverlening aan werkgevers;
 • meer mogelijkheden om werkzoekenden te bemiddelen naar werk.

Het aantal tabbladen in Sonar is eind 2018 verminderd waardoor kandidaten beter te matchen zijn.

Applicaties in UWV Portaal

De volgende applicaties zijn te vinden in het UWV Portaal voor Gemeenten:

 • Sonar: Klantvolgsysteem, selecties via dashboarden en communicatie via de werkmap;
 • Werkbemiddelingssysteem (WBS):
  Vacatureregistratie, matching en een klantvolgsysteem (CRM) voor het werkgeversbestand;
 • Beheermodule van werk.nl:
  Systeem om de klant op werk.nl te kunnen monitoren, waaronder inzicht in het cv dat de klant op werk.nl heeft geplaatst;
 • Gemeenschappelijke Samenwerkings- en Documentatieomgeving (GSDO):
  Een SharePoint-omgeving ter vervanging van de documentatie op het Gemeentelijke Informatie Portaal (GIP), met als doel het delen van nieuws, handleidingen, toolkits, Quick Reference Cards (QRC's) en contractinformatie.
  Daarnaast is er binnen GSDO een afgeschermde subpagina voor iedere arbeidsmarktregio, waarin een beperkt aantal geautoriseerde gebruikers van UWV en gemeenten documenten kunnen uitwisselen. Met als doel het bevorderen van de samenwerking.
 • GIP-rapportages:
  Via GIP-rapportages is het mogelijk geaggregeerde data/informatie uit de verschillende systemen van het UWV Portaal voor gemeenten uit te lezen, waardoor een rapportage in het kader van managementinformatie samengesteld kan worden.
  Om toegang te krijgen voor deze rapportage mogelijkheid, dient men een extra autorisatie aan te vragen waarin de doelbinding duidelijk wordt benoemd.

Gebruikers kunnen met een beveiligde verbinding vanaf hun eigen computers inloggen op de applicaties van het UWV Portaal voor Gemeenten.

Aansluiting op het UWV Portaal voor Gemeenten

UWV verzorgt de aansluiting op het UWV Portaal voor Gemeenten geheel kosteloos, inclusief de nodige gebruikersondersteuning. Wel kunnen er eenmalige aansluitkosten en maandelijkse kosten voor een netwerkabonnement zijn. Dat hangt af van het netwerk van de gemeente of het SW-bedrijf.

Aan het gebruik van de applicaties zijn evenmin kosten verbonden. UWV vraagt wel een vergoeding voor de online cursus (e-learning) die gebruikers moeten volgen om met de applicaties te mogen werken. 

Gemeentelijke inbreng bij wijzigingen

De gebruikers van gemeenten en sociale werkbedrijven hebben natuurlijk ook hun wensen over wijzigingen van het UWV Portaal voor Gemeenten. Daarom is er een procedure voor deelname aan de ontwikkeling van de applicaties. De gebruikers van gemeenten en SW-bedrijven zijn op verschillende niveaus betrokken bij het wijzigingsproces: in het strategisch gebruikersoverleg en Expertgroep Werk. Hiermee is een grote inbreng van de gebruikers gewaarborgd. Voor meer informatie kunnen gemeenten contacten opnemen met VNG Realisatie of UWV via Yvette.memelink@vng.nl of uwvportaalgemeenten@uwv.nl.

De mogelijkheden voor aanpassingen zijn voor UWV, gemeenten en SW-bedrijven beperkt. Dat hangt samen met de complexiteit van systemen en de prioritering van aanpassingen die verband houden met de stabiliteit van het systeem en de veranderende wet- en regelgeving. Omdat het aantal releases per jaar beperkt is, kan er enige tijd overheen gaan voordat een wijziging is gerealiseerd.

Informatie en aanmelden

Gemeenten die willen weten hoe het UWV Portaal voor Gemeenten kan bijdragen aan hun werkprocessen of die een vraag hebben over de aanmelding, de functionaliteiten of de implementatie, kunnen contact opnemen met hun Adviseur UWV Portaal voor Gemeenten. Voor vragen of een aanmeldingsverzoek kunnen zij ook terecht bij hun regiomanager of mailen naar uwvportaalgemeenten@uwv.nl.

Ondersteuning door de Vliegende Brigade

De arbeidsmarktregio’s kunnen een beroep doen op de Adviseurs UWV Portaal voor Gemeenten. Daarnaast is er ondersteuning mogelijk via de Vliegende Brigade, die momenteel beschikbaar wordt gesteld vanuit het UWV. De Vliegende Brigade ondersteunt zowel uitvoerders als managers van gemeenten en SW-bedrijven, over de wijze waarop zij zelf hun arbeidsmarkt transparant(er) kunnen maken. Zo kunnen zij o.a. adviseren over (het aanpassen van bestaande) werkprocessen en het gebruik van de systemen UWV Portaal voor Gemeenten (Sonar en WBS). Naast de persoonlijke ondersteuning heeft de Vliegende Brigade ook de toolkit ‘Transparantie banenafspraak’ samengesteld. Deze toolkit is te vinden op de Gemeenschappelijke Samenwerkings- en Documentatieomgeving (GSDO), een applicatie binnen het UWV Portaal.
 

Handreiking aansluiting SW-bedrijven op het UWV Portaal voor Gemeenten

Er is een handreiking verschenen voor een succesvolle aansluiting van SW-bedrijven op het UWV Portaal voor Gemeenten. De handreiking gaat over de achtergrond en beleidsmatige context, het doel en de functionaliteiten van UWV Portaal voor Gemeenten.

Daarnaast biedt de handreiking praktische informatie voor de aansluiting op het UWV Portaal voor Gemeenten en een toelichting op de wensen, behoeften en ervaringen van SW-bedrijven.

Handreiking ‘Hoe maakt uw regio de arbeidsmarkt transparant’

Daarnaast biedt de Programmaraad de handreiking ‘Hoe maakt uw regio de arbeidsmarkt transparant’ aan. Deze is voor iedereen die binnen gemeenten en regio’s betrokken is bij het vergroten van transparantie

Contact:

Bij vragen of voor extra toelichting kunt u contact opnemen met:

 • Astrid Hendriks, landelijk manager Samenwerking Gemeenten & Programma Banenafspraak (UWV):

    06 - 52 69 90 92 / astrid.hendriks@uwv.nl

 • Danny Blom, landelijk adviseur Banenafspraak & projectleider Vliegende Brigade (UWV):

    06 - 21 46 91 50 / danny.blom@uwv.nl

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.