Transparantie & ICT

TRANSPARANTIE: EEN GEZAMENLIJKE OPDRACHT

Gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven werken in de 35 arbeidsmarktregio’s nauw samen om de arbeidsmarkt volledig transparant te maken. Deze gezamenlijke opdracht is vastgelegd in de Wet SUWI. Het doel is dat werkgevers en werkzoekenden elkaar weten te vinden. Er zijn twee elementen van transparantie: de registratie van vacatures en werkzoekenden in één systeem en het kennen van de mogelijkheden van werkzoekenden.

Gemeenschappelijke ICT-basis

Om deze transparantie te realiseren is er een gemeenschappelijke ICT-basis. Zo kunnen de partijen toewerken naar één bestand van vacatures en één bestand van werkzoekenden. De Programmaraad heeft besloten dat UWV-applicaties hiervoor de basis vormen. Dat zorgt voor een landelijke transparantie van de arbeidsmarkt. De UWV-applicaties zijn toegankelijk voor gemeenten en SW-bedrijven via het UWV Portaal voor Gemeenten

Deze gemeenschappelijke ICT-basis heeft aanzienlijke voordelen:

 • een betere matching;
 • bevordering van de eenduidigheid van de aanvraag van uitkeringen;
 • versterking van de dienstverlening aan werkgevers;
 • meer mogelijkheden om werkzoekenden te bemiddelen naar werk.

Applicaties in UWV Portaal

De volgende applicaties zijn te vinden in het UWV Portaal voor Gemeenten:

 • Sonar: klantvolgsysteem en communicatie via de werkmap;
 • Werkbemiddelingssysteem (WBS): vacatureregistratie, matching en een klantvolgsysteem (CRM) voor het werkgeversbestand;
 • Beheermodule van werk.nl: inzicht in cv’s op deze site;
 • Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP): informatiekanaal van UWV met onder andere nieuws, informatie over releases, ondersteunende documentatie en sturingsinformatie.

De gebruikers kunnen met een beveiligde verbinding vanaf hun eigen computers inloggen op de applicaties.

Veel mogelijkheden van applicaties

De applicaties hebben vele mogelijkheden voor zowel de dienstverlening aan werkzoekenden als die aan werkgevers. Hier een greep uit wat er allemaal mogelijk is.

 • Mogelijkheden bij werkzoekendendienstverlening:
  • caseloadbeheer van werkzoekenden, van bijstandsaanvraag tot activering richting arbeidsmarkt;
  • segmentatie in doelgroepen (bijvoorbeeld naar leeftijd) en naar wetten;
  • 24 uur per dag gebruik van werk.nl en digitale communicatie met werkzoekenden;
  • toepassen van bestaande instrumenten en portalen voor selfservice.
 • Mogelijkheden bij werkgeversdienstverlening:
  • caseloadbeheer van werkgevers en vacatures (ondersteuning werkgeversservicepunten);
  • inzage in een afgeschermd cv-bestand op werk.nl;
  • transparant maken van kandidaten uit het Doelgroepregister Banenafspraak;
  • beschikking hebben over verantwoordingsrapportages, onder meer over instroom van werkzoekenden, publicatie van cv’s en vervulling van vacatures;
  • toepassen van bestaande instrumenten en portalen voor selfservice.

Kosteloos

UWV verzorgt de aansluiting op het UWV Portaal voor Gemeenten geheel kosteloos, inclusief de nodige gebruikersondersteuning. Wel kunnen er eenmalige aansluitkosten en maandelijkse kosten voor een netwerkabonnement zijn. Dat hangt af van het netwerk van de gemeente of het SW-bedrijf.

Aan het gebruik van de applicaties zijn evenmin kosten verbonden. UWV vraagt wel een vergoeding voor de online cursus (e-learning) die gebruikers moeten volgen om met de applicaties te mogen werken. De cursus ‘Raadplegen’ kost 120 euro per gebruiker, de cursus ‘Muteren’ 160 euro.

Gemeentelijke inbreng bij wijzigingen

De gebruikers van gemeenten en sociale werkbedrijven hebben natuurlijk ook hun wensen over wijzigingen van het UWV Portaal. Daarom is er een procedure voor deelname aan de ontwikkeling van de applicaties. De gebruikers van gemeenten en SW-bedrijven zijn op verschillende niveaus betrokken bij het wijzigingsproces: in het strategisch gebruikersoverleg, het gezamenlijk wijzigingsoverleg en het implementatie- en ondersteuningsoverleg. Hiermee is een grote inbreng van de gebruikers gewaarborgd.

Voor meer informatie kunnen gemeenten contacten opnemen met KING of UWV via IGP@kinggemeenten.nl of uwvportaalgemeenten@uwv.nl.

De mogelijkheden voor aanpassingen zijn voor UWV, gemeenten en SW-bedrijven beperkt. Dat hangt samen met de complexiteit van systemen en de prioritering van aanpassingen die verband houden met de stabiliteit van het systeem en de veranderende wet- en regelgeving. Omdat het aantal releases per jaar beperkt is, kan er enige tijd overheen gaan voordat een wijziging is gerealiseerd.


Informatie en aanmelding

Gemeenten die willen weten hoe het UWV Portaal kan bijdragen aan hun werkprocessen of die een vraag hebben over de aanmelding, de functionaliteiten of de implementatie, kunnen contact opnemen met hun Adviseur UWV Portaal voor Gemeenten (pdf, 150 kB). Voor vragen of een aanmeldingsverzoek kunnen zij ook terecht bij hun regiomanager of mailen naar uwvportaalgemeenten@uwv.nl.
 

Ondersteuning door Programmaraad

De arbeidsmarktregio’s kunnen een beroep doen op de aanjagers van de Programmaraad. Zij adviseren vooral over een goede afstemming tussen het gebruik van de applicaties en de werkprocessen in de regio. De aanjagers zoeken hierbij de verbinding met de Adviseurs UWV Portaal voor Gemeenten. Ook is ondersteuning door de vliegende brigade van de Programmaraad mogelijk. Deze brigade ondersteunt zowel uitvoerders als managers van gemeenten en SW-bedrijven bij het transparant maken van de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt de Programmaraad de handreiking Hoe maakt uw regio de arbeidsmarkt transparant (pdf, 1.44 MB). Deze is voor iedereen die binnen gemeenten en regio’s betrokken is bij het vergroten van transparantie

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.