Feiten & cijfers

Gebruik van UWV Portaal door gemeenten

Van de 390 gemeenten maken 320 gebruik van het UWV Portaal voor Gemeenten. Zij doen dat individueel of gezamenlijk in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling of een Intergemeentelijke Sociale Dienst. Ook zijn tien sociale werkbedrijven aangesloten. Ruim 2.000 medewerkers van gemeenten gebruiken de UWV-applicaties via het UWV Portaal. Deze aantallen zijn van eind april 2016; ze zullen verder stijgen.

Gebruik van UWV-sites

UWV rapporteert elk kwartaal over het gebruik van de sites uwv.nl en werk.nl. Daarvan wordt dan later een jaarrapportage gemaakt. Dit levert een schat aan informatie op. Hier enkele feiten en cijfers uit 2015.

De populariteit van de site uwv.nl groeit nog steeds:

  • Het aantal bezoeken steeg met 10 procent: van minder dan 38 miljoen in 2014 naar bijna 41,9 miljoen in 2015. Dat komt neer op 115 duizend bezoeken per dag.
  • Werkgevers brachten bijna 2,9 miljoen bezoeken aan het publieke deel van uwv.nl en 682 duizend bezoeken aan de Werkgeversportaal. Dat laatste betekent een toename van 33 procent.
  • Bij het Werkgeversportaal nam het aantal accounts in een jaar tijd met 73 procent toe.

Stijging van positieve feedback op uwv.nl

Opvallend is de forse stijging van de positieve feedback bij het onderdeel ‘Particulieren’ van uwv.nl. Van de bezoekers die hierover in 2015 hun mening gaven, zegt 85 procent geholpen te zijn met de informatie. Ter vergelijking: in 2014 was de positieve feedback 56 procent. Volgens UWV is deze toegenomen tevredenheid onder meer te danken aan de grootschalige optimalisatie van de sitestructuur die eind 2014 plaatsvond en het tijdig aanbieden van informatie over wetswijzigingen. Ook de positieve feedback bij het onderdeel ‘Werkgevers’ nam toe, zij het minder sterk: van 51 naar 60 procent.

Bezoek aan werk.nl licht gedaald

De groeiende vraag naar personeel en de afvlakkende werkloosheid hebben in 2015 hun weerslag gehad op het bezoek aan de site werk.nl:

  • Het aantal bezoeken was 42,6 miljoen, een daling met 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.
  • In totaal bekeken werkzoekenden 1,8 miljoen keer per maand een vacature.
  • Het algemene oordeel van werkzoekenden (6,9) en werkgevers (6,0) over de online dienstverlening op werk.nl bleef gelijk.

Actief gebruik van werk.nl door werkgevers

Werkgevers gebruiken werk.nl om actief te zoeken naar werkzoekenden. Zij kunnen op deze site een persoonlijke omgeving creëren. Werkgevers brachten in 2015 622 duizend bezoeken aan deze omgeving, een stijging met 43 procent. Zij zochten vooral cv’s. Er stonden gemiddeld 64.000 beschikbare vacatures op werk.nl. Dat is 29 procent meer dan in 2014.

Links

Vond u deze pagina interessant?