Ondersteuning Programmaraad

Vliegende brigade voor transparantie van het bestand

Het belangrijkste doel van de Werkbedrijven is de realisatie van de Banenafspraak. Eén van de knelpunten in de realisatie, is de transparantie van het bestand. Om snelheid te maken en houden met het transparant maken biedt de Programmaraad de arbeidsmarktregio’s een Vliegende brigade aan om hen hierin te ondersteunen. 

Het belangrijkste doel van de Werkbedrijven is de realisatie van de Banenafspraak. De regionale Werkbedrijven zijn voortvarend aan de slag gegaan om dit doel te realiseren. Eén van de knelpunten in de realisatie, is de transparantie van het bestand. We merken dat het transparant maken van de doelgroep Banenafspraak van gemeenten en UWV in één systeem nog niet overal even vergevorderd is. Iedere arbeidsmarktregio loopt hier in meer of mindere mate tegenaan. Het is de uitdrukkelijke wens van werkgevers om kandidaten in één applicatie zelf te kunnen vinden volgens een eenduidig profiel.

Vliegende brigade

Om uw arbeidsmarktregio, bestaande uit gemeenten, UWV en SW organisatie(s), te ondersteunen met het transparant maken van de kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak biedt de Programmaraad u de vliegende brigade aan.

Faciliteren invullen klantprofielen

De vliegende brigade komt uw uitvoerders en management, bij zowel gemeenten als Sociale Werkvoorziening, faciliteren met het vullen van klantprofielen. De vliegende brigade ondersteunt met workshops, kwaliteitscontrole, hulplijnen en een toolkit. De toolkit bevat materiaal ter ondersteuning aan het werkproces om kandidaten transparant te maken. Deze wordt beschikbaar gesteld via het Gemeenschappelijke samenwerkings- en documentatieomgeving (GSDO). 

Werkt uw regio ook mee aan het realiseren van een transparant kandidatenbestand?

Neem dan contact op met Astrid Hendriks - landelijk manager samenwerking gemeenten | UWV
Telefoon: 06 52 69 90 92 
E-mail astrid.hendriks@uwv.nl

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.