Werkgeversdienstverlening

WAAROM REGIONALE WERKGEVERSDIENSTVERLENING?

Gemeenten en UWV hebben in iedere arbeidsmarktregio werkgeversdienstverlening ingericht. Doel is werkgevers helpen te voldoen in hun personeelsbehoefte om zo  werkzoekenden aan de slag te helpen. 

Dat werkgeversdienstverlening regionaal wordt georganiseerd, lijkt in strijd met de trend bij gemeenten om hun sociale dienstverlening op wijkniveau te organiseren. Toch ligt dit voor de hand. Arbeidsmarkten zijn immers regionaal van aard; veel mensen werken buiten de eigen woonplaats en organisaties beperken hun werving zelden tot één gemeente. Hoe die werkgeversdienstverlening er precies uitziet, kan per regio verschillen. Want de arbeidsmarkt is in iedere regio weer anders.

Samenwerken

Om werkgevers goed van dienst te kunnen zijn, is het essentieel dat publieke partijen samenwerken. Gezamenlijk optrekken om de vraag van de werkgever in te vullen, ongeacht de verschillende regelingen en doelgroepen die de sociale zekerheid rijk is. Gemeenten en UWV zijn zelfs wettelijk verplicht om samen te zorgen voor de registratie van vacatures en werkzoekenden in hun regio. 

In iedere arbeidsmarkt is er een regionaal Werkbedrijf. In deze netwerkorganisatie werken ondernemers en vakbonden samen met de overheid (UWV, gemeenten en soms afzonderlijke SW-bedrijven) om de afspraken van het sociaal akkoord uit te voeren. Veel aandacht gaat uit naar de doelstelling om 125.000 extra banen te creëren. De meeste regio’s kijken eveneens naar de arbeidsmarkt in de volle breedte. Zij wegen ook onderwijs en economische ontwikkeling mee in hun besluitvorming (link AMvB).

Publieke Private samenwerking

Een arbeidsregio wint aan slagkracht als de publieke en private partijen elkaar opzoeken en de handen ineen slaan.

Uitzend- en detacheringsbureaus en re-integratiebedrijven hebben veel ervaring met het aan het werk helpen en begeleiden van mensen. Het ligt voor de hand die ervaring ook te benutten. Dat kan in de vorm van publiek-private samenwerking (PPS). Beide partijen doen waar ze goed in zijn: publieke partijen brengen hun kennis van kandidaten en wet- en regelgeving in, private partijen het werkgeversnetwerk en hun begeleiders en bemiddelaars. Lees op de pagina publiek-private samenwerking meer over de mogelijkheden.

Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

De regio’s Noord-Limburg, Rijnmond en West-Brabant ontwikkelden met Team Aanpak Jeugdwerkloosheid en campagnebureau BKB tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk om de bekendheid van het WSP te verbeteren en het werkgeversnetwerk uit te breiden. Ook het Landelijk Werkgeversservicepunt (LWSP), de AWVN en de Programmaraad zijn betrokken. Bekijk ook de Inspiratielijst - Maak je WSP bekend bij werkgevers (pdf, 634 kB) die de Programmaraad in samenwerking met AWVN en VNO-NCW heeft samengesteld.

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

De Programmaraad ondersteunt de arbeidsmarktregio’s door het uitwisselen van good practices, het delen van actuele informatie en het organiseren van bijeenkomsten (waaronder intervisiesessies met trekkers regionale Werkbedrijven. De Programmaraad werkt aan een landelijk aanspreekpunt voor landelijke of bovenregionale werkgevers. Daarnaast werkt de Programmaraad aan één menukaart van instrumenten (de Toolkit) en geeft individuele aandacht aan deze instrumenten. Tevens bieden wij een handreiking om de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren bij het aannemen van mensen met een beperking. In deze handreiking staan handige tips o.b.v. diverse onderzoeken over werkgeversdienstverlening. De Organisatiescan Werkgeversgerichtheid brengt je een uitgebreid inzicht in de manier waarop de regionale werkgeversdienstverlening is georganiseerd. De Quickscan Werkgeversgerichtheid is een verkorte versie die in enkele minuten een eerste indicatie geeft. Klik hier voor meer informatie en het doen van Quickscan.

Veel werkgevers zijn nog onbekend met de werkgeversdienstverlening van arbeidsmarktregio’s. De Programmaraad ondersteunt arbeidsmarktregio's om de naamsbekendheid en de vindbaarheid van de Werkgeversservicepunten te vergroten. Zie het overzicht van de Werkgeversservicepunten in het tabblad Arbeidsmarktregio's. Daarnaast onderschrijft de Programmaraad het belang van zowel evidence based als practise based initiatieven om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, zoals Onbeperkt aan de Slag, initiatieven van werkgeversorganisaties als de AWVN en (andere) initiatieven uit de arbeidsmarktregio’s.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.