Publieke Private samenwerking

Een arbeidsregio wint aan slagkracht als de publieke en private partijen elkaar opzoeken en de handen ineen slaan.

Uitzend- en detacheringsbureaus en re-integratiebedrijven hebben veel ervaring met het aan het werk helpen en begeleiden van mensen. Het ligt voor de hand die ervaring ook te benutten. Dat kan in de vorm van publiek-private samenwerking (PPS). Beide partijen doen waar ze goed in zijn: publieke partijen brengen hun kennis van kandidaten en wet- en regelgeving in, private partijen het werkgeversnetwerk en hun begeleiders en bemiddelaars.

Projecten

In de arbeidsmarktregio's worden goede projecten bedacht en uitgevoerd waarin publieke en private partijen elkaar versterken, zowel in van-werk-naar-werk trajecten als voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook UWV heeft veel ervaring met PPS-projecten als speeddaten, vacaturemarkten en geautomatiseerd uitwisselen van vacatures en het Servicepunt Flex. Dit servicepunt is een kenniscentrum op het gebied van PPS dat als doel heeft om de samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche te bevorderen. Alle vragen over PPS kunnen aan Servicepuntflex worden gesteld. Op landelijk niveau vindt er overleg plaats in het PPS-Platform. Hierin zitten vertegenwoordigers van UWV, Servicepunt Flex, diverse uitzendbureaus en intermediairs en de brancheorganisaties ABU en NBBU. In het Platform wisselen zij informatie uit over de publiek-private samenwerking, delen ze ideeën en werken die uit.

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

PPS-projecten leiden vaak tot win-winsituaties waarbij meer mensen uit de verschillende doelgroepen aan het werk geholpen kunnen worden. Voor de Programmaraad is dat reden om samen met de uitzend- en re-integratiebranche (ABU, NBBU en OVAL) samenwerkingsprojecten tussen publieke en private partijen actief te ondersteunen. Door hier bekendheid aan te geven, maar ook door het ontwikkelen van producten die er nog niet zijn. In het reeds afgesloten project Ontsluiting Werkzoekendenbestand is er veel ervaring opgedaan in het stimuleren van de samenwerking tussen publieke partijen zijnde UWV en gemeenten enerzijds en uitzendorganisaties anderzijds.