Aanbod opleidingen Werkgeversdienstverlening voor professionals

Laatst bijgewerkt op 30 april 2019
Omschrijving: 

Inzicht in de opleidingen/trainingen/masterclasses die de lidorganisaties van de Programmaraad, SBCM en ARTRA op dit moment aanbieden aan professionals die uitvoering geven aan de werkgeversdienstverlening

 

Doelgroep (voor wie kan dit instrument, methode of interventie worden ingezet?): 
Toelichting doelgroep: 

De informatie is bestemd voor managers, accountmanagers WerkgeversServicepunten, werkgeversadviseurs, jobhunters, HR-professionals en betrokken partners bij het regionaal Werkbedrijf.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Afhankelijk van de opleiding/training/masterclass worden er kosten berekend. Soms tegen kostprijs. Dit staat vermeld bij de informatie over de desbetreffende opleiding/training/masterclass.

De modules van de masterclass banenafspraak worden kosteloos aangeboden door UWV aan WerkgeversServicepunten (WSP’s), gemeenten en SW-bedrijven. Eventuele locatiekosten zijn voor rekening van de arbeidsmarktregio.

Doelstelling: 

Het vergroten van het vakmanschap van professionals die uitvoering geven aan de werkgeversdienstverlening is een belangrijk middel om bij te dragen aan een succesvolle uitvoering van de dienstverlening. Hier vindt u een overzicht van de huidige opleidingen die worden aangeboden.

Algemene informatie: 

Hieronder vindt u een overzicht van het huidige aanbod. Door te klikken op de link van de opleiding/training/masterclass vindt u meer informatie en de voorwaarden voor deelname.

Training Verkopend Adviseren

Dit leertraject legt de professionele basis voor de (sr) adviseur werkgeversdiensten. 
Je hebt de taak om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In dit traject ontwikkel je competenties en werk je aan en vaardigheden die je nodig hebt als professionele spin in het web binnen jouw netwerk. Je werkt aan de verbetering van je gespreksvaardigheden en je stijl van verkopen, adviseren en onderhandelen. Je leert professioneel omgaan met lastige situaties en onderkent de verschillende fasen van het adviesproces.
 
Het leertraject is opgebouwd uit 5 modules:
 1. Persoonlijke effectiviteit als adviseur. ‘Eerst succesvol zijn met jezelf en vervolgens met anderen’ is het motto van deze module. 
 2. Relatie, acquisitie en sales (effectief beïnvloeden). Verkoop eerst jezelf, dan je dienst. Het stellen van commerciële doelen en het inzetten en ontwikkelen van salesvaardig-heden en creativiteit.
 3. Verkopen vanuit persoonlijke kracht.  Je leert een beproefde verkooptechniek; “de SPIN-Methode”, toe te passen.
 4. Ondernemerschap en onderhandelen. Welke onderhandelingstechnieken zijn te onderscheiden en hoe zet ik deze effectief in? 
 5. Het voeren van gesprekken in een politiek krachtenveld. Hoe maak je in het politiek krachtenveld de verbinding met gemeenten en andere partners? 
 
In het afsluitende middagdeel presenteren alle deeldeelnemers hun persoonlijk leerverhaal, de opbrengsten in het werk en de vervolgacties.  
Bekijk de BrochureVerkopend adviseren (pdf, 135 kB) met daarin een korte toelichting op de modules, een vermelding van de duur, de leerdoelen, voor welke medewerk(st)ers deze relevant zijn en een email adres bij interesse.

Training functiecreatie

Tijdens deze training leert u hoe u duurzame functies kunt creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. U doet dit aan de hand van verschillende methodieken van functiecreatie die u direct in de praktijk kunt toepassen. Informatie: Training functiecreatie.

Training De waarde van inclusief werken voor de werkgever

Met deze training krijgt u inzicht in de waarde die werkgevers toekennen aan inclusief werken. Hun drijfveren en motieven staan centraal. Ook krijgt u inzicht –met een financieel model- in de kosten en baten van het werken met mensen uit de Participatiewet en andere regelingen. Uw inzicht wordt verdiept met praktijkvoorbeelden uit diverse branches. Zo bent u beter toegerust om de werkgever te ondersteunen om aan de slag te gaan met deze doelgroep.
Informatie: Training De waarde van inclusief werken voor de werkgever. 

Online Personal Branding

Als professional ben je 24/7 vindbaar en zichtbaar. Potentiële sollicitanten, klanten en opdrachtgevers bereiden zich voor op jullie gesprek en zoeken je online alvast op. Dit betekent dat jij je continu bewust moet zijn van hoe en waar je te vinden bent. En... nog belangrijker: hoe je overkomt!
Tijdens de training Online Personal Branding maken we jou wegwijs binnen de belangrijkste mogelijkheden van LinkedIn. We starten de training vanuit personal branding en vertalen dit naar jouw online profiel. Na de training kan jij jezelf zo goed mogelijk online profileren.
 

Advanced Sales Skills

Wil jij leren hoe je in het verkoopproces een optimaal resultaat kunt behalen door een win-win situatie te creëren? Oftewel een tevreden opdrachtgever, een gemotiveerde kandidaat en een goede match? Dan is dit jouw training! Deze training helpt je om de juiste balans te vinden tussen mens- en resultaatgerichtheid zodat jij hier in je verkoopproces je voordeel mee kunt doen. Door meer inzicht te krijgen in jouw manier van verkopen en je zelfkennis verder te ontwikkelen, ben je beter in staat de balans tussen je eigen doelstellingen, die van je opdrachtgever en die van de kandidaat te managen.

CV's screenen & Aanbiedend bellen

The eye of the tiger... In de ochtend worden er verschillende manieren waarop je een CV interpreteert en bestudeert om hiermee actief aan de slag te gaan. Variërend van online- en social media profielen, CV’s in databases tot en met motivatiebrieven. Wat doen we zelf en wat kan software voor ons doen? Daarbij kan een motivatiebrief net dat ene beetje helpen om iemand toch uit te nodigen, maar het kan tevens een valkuil zijn. Hoe kan je meten of een CV voldoende aanknopingspunten heeft om iemand uit te nodigen of verder te screenen.
 • CV's op waarde beoordelen;
 • Gericht en sneller scannen op correctheden en incorrectheden in een cv;
 • De juiste vragen formuleren aan de hand van het cv voor het eerste interview;
 • Motivatiebrieven op waarde beoordelen.
Tijdens het onderdeel aanbieden bellen leren we je hoe je een kandidaat onder de aandacht van een bedrijf brengt. Wat vertel je over je kandidaat en hoe ''verkoop'' je deze zo goed mogelijk? Onderwerpen die je kunt verwachten tijdens het onderdeel aanbiedend bellen, zijn:
 • Het verschil tussen telefonisch aanbieden en afspraken verkopen;
 • Jouw stem aan de telefoon;
 • De receptioniste passeren;
 • De opening;
 • Structuur;
 • Oefenen.
Klik hier voor meer informatie. 

Competentiegericht interviewen

Tijdens de praktijkdag interviewtechnieken reiken wij je de tools aan om verdiepende vragen te stellen en alle benodigde informatie boven tafel te krijgen. Door middel van deze informatie kun jij een perfecte match maken. Je leert op deze manier de juiste vragen te stellen om zo de (commerciële) kansen uit de aanvraag van je opdrachtgever te benutten met als doel: het realiseren van meer en betere plaatsingen. Onderwerpen die je kunt verwachten tijdens de training interviewtechnieken:
 • Verdieping VIS-model (Voorbereiding, Informatie en Slot van het gesprek);
 • Oefenen met LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen);
 • Het Waardenwiel; een effectief interviewmodel om meer inzicht te krijgen in en aandacht te hebben voor je kandidaat en opdrachtgever;
 • Het inzetten van verschillende vraagsoorten om zo je doel te bereiken;
 • Het oefenen met een intake aan de hand van het Waardenwiel en het VIS model;
 • Het oefenen met het aannemen van een aanvraag en het contact met je opdrachtgever hierover, aan de hand van het Waardenwiel en het VIS model;
 • STAR methodiek.

Masterclass banenafspraak

De masterclass banenafspraak bestaat uit onderstaande vijf modules. Bekijk de factsheet met daarin een korte toelichting op de modules, een vermelding van de duur, de leerdoelen, voor welke medewerkers deze relevant zijn en een e-mailadres bij interesse.

 1. Banenafspraak en doelgroepregister
  Tijdens deze module worden alle relevante onderdelen van de banenafspraak belicht, inclusief de achtergrond, het doelgroepregister en de monitoring.

 2. Transparantie (ontsluiting kandidaten)
  Hier wordt de rol van het WerkgeversServicepunt (UWV en gemeenten) toegelicht bij het transparant maken van de doelgroep banenafspraak. Ook de werking van de kandidatenverkenner banenafspraak komt uitgebreid aan bod.

 3. Instrumenten en regelingen
  Alle instrumenten en (financiële) regelingen komen aan bod waarvan werkgevers gebruik kunnen maken in het kader van de banenafspraak. Dit zijn regelingen van UWV maar ook van gemeenten. Omdat gemeenten vrij zijn om hun regelingen-aanbod aan te passen, komen alleen die regelingen aan bod die landelijk gelden en waarover op uwv.nl informatie wordt verstrekt.

 4. Verdieping loonkostensubsidie en loondispensatie
  Deze module is bedoeld ter verdieping van module 3 ‘Instrumenten en regelingen’, waarin de regelingen loondispensatie en loonkostensubsidie al kort worden behandeld. Tijdens de module ‘Verdieping loondispensatie en loonkostensubsidie’ krijgt de deelnemer gedetailleerde informatie over deze regelingen. De methoden, berekeningen en knelpunten worden diepgaand behandeld.

 5. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)
  In deze module komt aan bod uit welke tegemoetkomingen de Wtl bestaat, wat het doel is, wat de voorwaarden zijn en waar de betrokken partijen rekening mee moeten houden. 

Ontwikkeling nieuwe opleidingen/trainingen/masterclasses

Een aantal opleidingen zijn nog in ontwikkeling (Op weg naar strategisch partnerschap, omgaan met verschillende belangen, masterclass werkgeversbenadering).

Zodra hier meer over bekend is, worden ze toegevoegd aan dit overzicht.

Werkwijze

Het overzicht geeft het huidige opleidingsaanbod weer. De managers/accountmanagers werkgeversservicepunten, HR professionals en andere geïnteresseerden van de lidorganisaties kunnen gebruiken maken van dit aanbod. Via de links van de diverse opleidingen/trainingen/masterclasses vindt u meer informatie en de voorwaarden voor deelname.

Contact: 

Vindt u niet datgene waar u naar op zoek bent in het overzicht en heeft u andere wensen/ behoefte m.b.t. een training/workshop werkgeversdienstverlening, dan kunt u deze altijd kenbaar maken.

Stuur een e-mail naar info@samenvoordeklant.nl onder vermeldingen van Opleidingen Werkgeversdienstverlening.

In samenspraak met u en de opleiders van de lidorganisaties kunnen wij u hierbij adviseren/ondersteunen.  

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.