De Routewijzer naar werk

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2019
Omschrijving: 

De website ‘De Routewijzer naar werk’ biedt informatie aan mensen met psychische kwetsbaarheid op zoek naar werk of gedurende re-integratie naar werk.

Toelichting doelgroep: 

Werkzoekenden en werkenden met psychische kwetsbaarheid

Kosten/Subsidiebedrag: 

Niet van toepassing

Doelstelling: 

De Routewijzer naar werk is ontwikkeld om de positie van individuele cliënten in hun gesprek met de medewerkers van gemeente of UWV te versterken en hun arbeidsparticipatie te vergroten.

Algemene informatie: 

De Routewijzer naar werk is ontwikkeld om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid te vergroten vanuit het perspectief van individuele cliënten. Bekend is dat motivatie voor een re-integratiedoel en eigen regie op het traject bijdragen aan succes. Maar mensen met psychische kwetsbaarheid hebben niet altijd dat inzicht. Door een goed gedocumenteerde Routewijzer hebben zij beter zicht op wat zij kunnen verwachten en waar zij om kunnen vragen.

De Routewijzer biedt informatie waardoor mensen zich goed kunnen voorbereiden op gesprekken over werk met UWV of gemeente. Of als werknemers met een psychische kwetsbaarheid ziek uitvallen, met hun werkgever of arbodienst.

Werkwijze

De informatie op de Routewijzer naar werk (link), betreft de werkwijze van de gemeente en UWV, instrumenten en ondersteuning naar werk, wetgeving en tips om werkenden en werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid te informeren, voor te bereiden en te motiveren. 

Betrokken organisaties

De Landelijke Cliëntenraad en het Landelijk Platform GGz hebben de Routewijzer ontwikkeld in samenwerking met het Hilda-Verweij Jonkerinstituut en Zinziz.

Contact: 

Website: www.routewijzernaarwerk.nl

Contactgegevens:

Landelijk Platform GGz
030-2363765
info@platformggz.nl

Voor suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website: m.evers@platformggz.nl

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.