Financiële business cases en praktijk modellen voor inclusief ondernemen banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2019
Omschrijving: 

Financiële business cases en praktijkmodellen voor inclusief ondernemen

Type informatie: 
Kosten/Subsidiebedrag: 

Niet van toepassing

Doelstelling: 

Het doel van het instrument ‘financiële business cases en praktijkmodellen’ is om inspiratie op te doen maar ook om helder te maken welke kosten en opbrengsten inclusief ondernemen met zich meebrengen. Het instrument helpt om keuzes te maken als het gaat om inclusief ondernemen en te bepalen of het financieel wel lonend is. De praktijkmodellen bieden daarbij gelijk een handvat voor bedrijven om zelf in hun specifieke situatie een financiële business case op te stellen en door te rekenen.

Algemene informatie: 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor werkgevers om inclusief te ondernemen, denk aan:

 • reguliere vacatures openstellen;
 • beperkte aanpassing van bestaande functies jobcarving
 • een specifieke arbeidsplek creëren functiecreatie
 • uitbesteden van werk of werkproces groepsdetachering
 • ​afspraken maken met leveranciers van diensten of deelproducten.

Wat zijn de financiële consequenties van het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking (ten opzichte van reguliere medewerkers)? Veel extra kosten die zijn gemoeid met het inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking worden vergoed. Denk aan de compensatie van de lagere productiviteit, begeleiding (jobcoaching) en werkplekaanpassingen. Hieronder een overzicht van soorten kosten en opbrengsten die een rol spelen bij inclusief ondernemen

 

Bron: onderzoek Berenschot i.o.v. AWVN 

Berenschot heeft in opdracht van de AWVN de financiële consequenties van de verschillende opties doorgerekend op basis van praktijkervaringen van bedrijven in diverse branches. De hierboven genoemde oplossingsmogelijkheden zijn daarin meegenomen. In totaal zijn veertig praktijksituaties onderzocht. Op basis daarvan zijn vier basis scenario’s voor een business model onderscheiden:

 1. eenvoudig werk op grote schaal (bijvoorbeeld assemblage) -> beschrijving financiële business case [verwijzing naar financiële business case pag 44-46 rapport Berenschot]
 2. eenvoudig werk in een eenvoudige omgeving (bijvoorbeeld schoonmaak) -> voorbeeld financiële business case [verwijzing naar figuur financiële business case pag 47 rapport Berenschot]
 3. eenvoudig werk in een complexe omgeving (bijvoorbeeld dienstverlening; vakkenvullen in winkel) -> voorbeeld financiële business case [verwijzing naar figuur financiële business case pag 51 rapport Berenschot]
 4. ​complex werk in een complexe omgeving (bijvoorbeeld beleidsadviseur) -> voorbeeld financiële business case [verwijzing naar figuur financiële business case pag 55 rapport Berenschot]

Elk business model heeft een ander resultaat. Volgens het onderzoek van Berenschot variëren de indirecte kosten ofwel de kosten die gemaakt worden voor de voorbereiding, de aansturing en coördinatie sterk per werkgever en per business model. De kosten variëren van 0 euro tot 4.000 euro per medewerker met een arbeidsbeperking per jaar (gemiddeld 2.000 euro). Werkgevers met veel laaggeschoold werk (basis scenario 1 en 2), hoeven relatief weinig extra begeleiding te bieden. Werkgevers waar laaggeschoold werk onderdeel is van een meer complexe omgeving (basis scenario 3) moeten meer investeren in aansturing en coördinatie. Werkgevers van meer kennisintensieve organisaties met medewerkers op MBO- of HBO-niveau hebben vaak beperkte aansturingskosten.

Het is aan bedrijven en ondernemers zelf om na te gaan welk business model hen het beste past.

Los van de hierboven genoemde business modellen heeft SBCM een financiële business case voor functiecreatie laten ontwikkelen. Daarin worden de kosten en opbrengsten van een aantal voorbeeldsituaties in kaart gebracht om een goede afweging te kunnen maken. Voor ieder praktijkvoorbeeld (bij verschillende organisaties) worden de kosten en de opbrengsten op dezelfde manier in kaart gebracht. Zie voor deze tool en de invulinstructie van deze financiële business case  

Werkwijze

Niet van toepassing.

Betrokken organisaties en contact

Voor concrete ondersteuning of vragen kunnen werkgevers terecht bij:

 • het Werkgeversservicepunt in de regio [verwijzing naar WSP’s in arbeidsmarktregio’s] voor publieke ondersteuning, informatie, kandidaten en de uitvoering van regelingen;
 • www.werkgeversgaaninclusief.nl voor informatie en netwerk ondersteuning in het proces van inclusief ondernemen;
 • de sociale werkvoorziening in de arbeidsmarktregio voor detachering of het laten uitvoeren van werkzaamheden aan werknemers met een arbeidsbeperking buiten het bedrijf;
 • de reguliere HR-leverancier kan werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen van medewerkers met een arbeidsbeperking door dit in te passen in de reguliere systemen en processen;
 • andere intermediairs zoals detacherings-, uitzend- of re-integratiebedrijven kunnen helpen bij het selecteren van kandidaten. Verschillende intermediairs bieden ook diensten aan op het gebied van inclusief ondernemen, zoals begeleiding van medewerkers, aanvragen van voorzieningen, uitvoeren van administratieve processen en hulp bij de voorbereiding in de organisatie.

 

Contact: 

Zie onder links

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.