Financiële business cases en praktijk modellen voor inclusief ondernemen banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019
Omschrijving: 

Financiële business cases en praktijkmodellen voor inclusief ondernemen.

Type informatie: 
Kosten/Subsidiebedrag: 

Niet van toepassing

Doelstelling: 

Het doel van het instrument ‘financiële business cases en praktijkmodellen’ is om inspiratie op te doen maar ook om helder te maken welke kosten en opbrengsten inclusief ondernemen met zich meebrengen. Het instrument helpt om keuzes te maken als het gaat om inclusief ondernemen en te bepalen of het financieel wel lonend is. De praktijkmodellen bieden daarbij gelijk een handvat voor bedrijven om zelf in hun specifieke situatie een financiële business case op te stellen en door te rekenen.

Algemene informatie: 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor werkgevers om inclusief te ondernemen, denk aan:

  • reguliere vacatures openstellen;
  • beperkte aanpassing van bestaande functies jobcarving
  • een specifieke arbeidsplek creëren functiecreatie
  • uitbesteden van werk of werkproces groepsdetachering
  • ​afspraken maken met leveranciers van diensten of deelproducten.

Wat zijn de financiële consequenties van het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking (ten opzichte van reguliere medewerkers)? Veel extra kosten die zijn gemoeid met het inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking worden vergoed. Denk aan de compensatie van de lagere productiviteit, begeleiding (jobcoaching) en werkplekaanpassingen

Veel werkgevers, in verschillende branches, worstelen met de invulling van de banenafspraak. SBCM en AWVN hebben daarom samen een branchemodel inclusief werkgeven ontwikkeld. Dit branchemodel helpt werkgevers om kansen te bieden aan medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Elke brancheorganisatie kan gebruik maken van het model en deze, al dan niet met hulp van AWVN of SBCM, toespitsen op de eigen situatie. Zo krijgen de organisaties binnen die branche (of sector) voorbeelden van inclusief werkgeven bij vergelijkbare werkgevers, om te zien wat er mogelijk is, wat het opbrengt en wat de kosten zijn. Dit verlaagt de drempel om aan de slag te gaan met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Elk branchemodel inclusief werkgeven laat zien welke functies en taken in de branche geschikt zijn voor mensen uit de doelgroep, geeft concrete praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing. Hiermee doen directeuren, P&O-adviseurs of controllers voldoende kennis op om werk te maken van het plaatsen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Los van het hierboven genoemde branchemodel heeft SBCM een financiële business case voor functiecreatie laten ontwikkelen. Daarin worden de kosten en opbrengsten van een aantal voorbeeldsituaties in kaart gebracht om een goede afweging te kunnen maken. Voor ieder praktijkvoorbeeld (bij verschillende organisaties) worden de kosten en de opbrengsten op dezelfde manier in kaart gebracht. Via deze link is de informatie te vinden; het financiële model functiecreatie, de invulinstructie en de praktijkcases. 

Werkwijze

Niet van toepassing.

Betrokken organisaties en contact

Voor concrete ondersteuning of vragen kunnen werkgevers terecht bij:

  • het Werkgeversservicepunt in de regio voor publieke ondersteuning, informatie, kandidaten en de uitvoering van regelingen;
  • AWVN en SBCM voor informatie en netwerk ondersteuning in het proces van inclusief ondernemen;
  • de sociale werkvoorziening in de arbeidsmarktregio voor detachering of het laten uitvoeren van werkzaamheden aan werknemers met een arbeidsbeperking buiten het bedrijf;
  • de reguliere HR-leverancier kan werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen van medewerkers met een arbeidsbeperking door dit in te passen in de reguliere systemen en processen;
  • andere intermediairs zoals detacherings-, uitzend- of re-integratiebedrijven kunnen helpen bij het selecteren van kandidaten. Verschillende intermediairs bieden ook diensten aan op het gebied van inclusief ondernemen, zoals begeleiding van medewerkers, aanvragen van voorzieningen, uitvoeren van administratieve processen en hulp bij de voorbereiding in de organisatie.
Contact: 

Zie onder links

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.