Loonkostenvoordeel (LKV)

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019
Omschrijving: 

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een belastingmaatregel ingevoerd per 1 januari 2018 en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Doelgroep (voor wie kan dit instrument, methode of interventie worden ingezet?): 
Kosten/Subsidiebedrag: 

Subsidiebedrag maximaal € 2000 -  € 6000 per werknemer per jaar bij een 38-urige werkweek. Het subsidiebedrag is afhandelijk van de doelgroep waartoe de werknemer behoort. 

Doelstelling: 

Het loonkostenvoordeel is onderdeel van een nieuw belastingsysteem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Het doel is het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen (zoals ouderen en mensen met een arbeidsbeperking).

Algemene informatie: 

Wat is het LKV?

De loonkostenvoordelen moeten ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Er zijn 4 categorieën:
1. het LKV oudere werknemer
2. het LKV arbeidsgehandicapte werknemer
3. het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
4. het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen is voor alle groepen een doelgroepverklaring LKV vereist. Voor de premiekortingen was alleen een doelgroepverklaring vereist voor oudere werknemers (vanaf 56 jaar). Het vaststellen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019 over 2018.

Wanneer heeft de werkgever recht op het LKV?
De werkgever kan voor één of meer van zijn werknemers voldoen aan de voorwaarden van één of meerdere loonkostenvoordelen. Heeft de werkgever iemand in dienst genomen van 56 jaar of ouder? Werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Of werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak of scholingsbelemmerd zijn? Dan voldoet de werknemer misschien aan de voorwaarden van één of meer van deze loonkostenvoordelen. Per LKV verschillen de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. Stapeling van LKV’s voor dezelfde werknemer is niet mogelijk. De hoogst berekende LKV telt.

In de bijlage (Kennisdocument Wtl, hoofdstuk 4) is uitgebreide informatie te vinden over o.a.:

- Voorwaarden LKV (oudere werknemer 56+, arbeidsgehandicapte werknemer, doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

- De hoogte van het LKV, de duur, het omzetten van VOF naar BV, de aanvraag doelgroepverklaring, omzetting lopende premiekorting in LKV, en het bereiken van de AWO-gerechtigde leeftijd. 

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein van kracht. De Wtl bestaat uit drie soorten tegemoetkomingen voor werkgevers, het loonkostenvoordeel (LKV) is er één van. De andere twee zijn: 

Werkwijze

Beschikt de werknemer over een doelgroepverklaring LKV, dan geeft hij een kopie ervan aan de werkgever (dit geldt niet als de werkgever namens de werknemer aanvraagt middels een machtiging). Vervolgens zet de werkgever de indicatie ‘LKV’ op ‘ja’ bij iedere aangifte loonheffingen om aanspraak te kunnen maken op het LKV. Dit doet hij ook voor werknemers die vallen onder het overgangsrecht. Meer informatie over doelgroepverklaring, o.a. aanvraag zie de bijlage (Kennisdocument Wtl, hoofdstuk 5). 

Betrokken organisatie

Ministerie van Financiën

Contact: 

Het klantcontactcentrum van Antwoord voor bedrijven:

Telefoon 14088 of (0)88 042 4400

Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Zie voor andere contact opties het Ondernemersplein.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.