Zoeken naar kandidaten voor invulling banenafspraak

Laatst bijgewerkt op 19 mei 2019
Omschrijving: 

Zoeken naar geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking voor de invulling van een werkplek in het kader van de banenafspraak.

Doelgroep (voor wie kan dit instrument, methode of interventie worden ingezet?): 
Toelichting doelgroep: 

De informatie is bestemd voor adviseurs en accountmanagers WerkgeversServicepunten, HR-professionals, en betrokken partners bij het regionaal Werkbedrijf.

Kosten/Subsidiebedrag: 

Geen directe kosten bij publieke dienstverleners. Kosten bij private dienstverleners zijn variabel en afhankelijk van type afspraak.

Doelstelling: 

Inzicht in het werven van potentiële werknemers met een arbeidsbeperking.

Algemene informatie: 

Bij het zoeken naar een geschikte kandidaat kan een werkgever zich laten ondersteunen door het regionale WerkgeversServicepunt en het regionaal Werkbedrijf waarin gemeenten, UWV en SW-bedrijven samenwerken.

Praktijkverhalen

Met de lancering van de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ op werk.nl is het mogelijk voor werkgevers om gericht te zoeken via naar werkzoekenden met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen. 

Voor een overzicht van SW-bedrijven die kunnen ondersteunen bij het vinden van geschikte kandidaten, kan de site onbeperkt ondernemen worden geraadpleegd.

Naast publieke organisaties zijn er ook private organisaties die kunnen helpen bij het werven van geschikte werknemers met een arbeidsbeperking; denk aan gespecialiseerde re-integratiebureaus of detacheringsorganisaties. Op de website van brancheorganisatie OVAL is een overzicht te vinden van alle aangesloten private bemiddelaars. Ook de website van de brancheorganisatie van uitzendondernemingen ABU biedt de mogelijkheden te zoeken in het ledenbestand.

Praktijkverhalen

Verder is het verstandig het netwerk uit te breiden naar de scholen in de regio, en dan met name die van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PrO). Werkgevers kunnen stages of leerwerkplekken aanbieden om zo vroegtijdig in contact te komen met jongeren met een mogelijke arbeidsbeperking.

Daarnaast zijn er diverse netwerken van werkgevers – vaak online of regionaal - met de ambitie om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven binnen hun bedrijf. Ook via deze netwerken wordt contact met mensen uit de doelgroep georganiseerd en komen werkgevers in contact met potentiële werknemers.

Praktijkverhalen

De volgende organisaties onderhouden een netwerk om werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers met elkaar in contact te brengen:

Praktijkverhaal

Veel online netwerken en private partners hebben hun eigen systeem of netwerk waarin al dan niet zelfstandig gezocht kan worden naar geschikte kandidaten of vacatures online gezet kunnen worden. Klik voor meer informatie op de links van de netwerken en private dienstverleners.

CNV Jongeren heeft een ‘bijsluiter’ ontwikkeld die voor een aantal aandoeningen helder maakt wat het effect is voor werk en het solliciteren naar werk. Deze handzame A4-tjes kunnen kandidaten zelf meesturen bij de sollicitatie. Maar ook voor HR-professionals is het zinvol de A4-tjes bij de hand te houden bij het zoeken naar kandidaten en het realiseren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. De bijsluiter is op deze pagina als bijlage te vinden en te downloaden.

Zelf zoeken naar mensen met een arbeidsbeperking kan via werk.nl of via het eigen netwerk of personeel. Hieronder wordt ingegaan op het zoeken naar geschikte kandidaten via werk.nl.

Werkwijze

Een werkgever kan zelf via werk.nl zelf kandidaten zoeken middels de opties ‘cv’s zoeken (met/zonder vacature)’ en ‘kandidatenverkenner banenafspraak’.  Dat gaat als volgt:

Cv’s zoeken: met of zonder vacature

Op werk.nl kan de werkgever een account aanmaken. Vervolgens kan hij inloggen op Mijn werk.nl en zoeken naar cv’s van mensen uit één van de doelgroepen, bijvoorbeeld de doelgroep banenafspraak. Dat gaat als volgt: zoek eerst op beroep, trefwoord of postcode. Vul minstens één van de drie velden in en klik op de knop ‘Zoeken’. Verfijn vervolgens het zoekresultaat naar doelgroep. Ook kan gezocht worden door een vacature aan te melden en daarin aan te geven dat er een voorkeur is voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.

Praktijkverhaal

Kandidatenverkenner banenafpraak

Op werk.nl is het ook mogelijk om via de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ te zoeken naar werkzoekenden met een arbeidsbeperking die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Werkgevers krijgen toegang tot de kandidatenverkenner banenafspraak door in te loggen op werk.nl. Door de optie ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ te selecteren kunnen werkgevers inzicht krijgen in de kenmerken van de doelgroep van de banenafspraak en zoeken naar geschikte kandidaten. Zij kunnen de selectiecriteria gebruiken als: reisafstand woon-werk, opleidingsniveau, beroepssectoren en affiniteiten. Na selectie krijgt de werkgever een aantal korte, anonieme referenties van kandidaten te zien. Daarin staat bijvoorbeeld wat zijn eventuele werkervaring is en in welke branche de kandidaat zou passen. Als de werkgever interesse heeft, kan hij digitaal een aanvraag voor meer informatie over de kandidaat indienen. Deze aanvraag komt binnen bij een WerkgeversServicepunt naar keuze. Die neemt vervolgens binnen twee werkdagen contact op met de werkgever om een toelichting te geven en zo mogelijk een nadere kennismaking met de kandidaat te organiseren.

Betrokken organisaties

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio’s, WerkgeversServicepunten en SW-bedrijven.

Private partners als HR-leveranciers, uitzendbureaus of re-integratiepartners.

Contact: 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.