Toolkit Participatiewet

De toolkit ‘Participatie en banenafspraak’ bevat alle (wettelijke) regelingen die professionals kunnen inzetten om werkgevers te helpen de doelen van de Participatiewet en de banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.

Daarnaast zijn er onder de kop ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of methodieken opgenomen om werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk te helpen.

Overzicht tools

Pagina's

  • Bij groepsdetachering of groepswerk gaan diverse medewerkers aan de slag bij een regulier bedrijf, maar wordt de begeleiding en personele bezetting geregeld door de detacherende organisatie zoals bijvoorbeeld een sociaal werkbedrijf. De detacherende organisatie zorgt daarnaast ook voor de...

  • Geef werkgevers meer kennis over werken met mensen met een beperkingVoor veel werkgevers is het werken met mensen met een beperking nieuw. Zij hebben vaak weinig kennis over hoe zij deze groep het beste kunnen begeleiden. SBCM heeft de kennis uit de SW-sector gebundeld in vier praktische...

  • Handvat gesprek over inzet op inclusief ondernemen

  • Harrie Helpt is een training voor medewerkers die een collega met een arbeidshandicap op de werkvloer (gaan) begeleiden. De letters van Harrie staan voor: hulpvaardig, alert, rustig, realistisch, instruerend en eerlijk.

  • Het jeugd-LIV is een belastingmaatregel ingevoerd per 1 januari 2018 en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

  • Bij jobcarving worden de verschillende taken van een baan (of verschillende banen) geanalyseerd en opnieuw samengevoegd tot een nieuwe baan (of banen). Een functie kan zo geschikt worden gemaakt voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Voor werkgevers die hiermee aan de slag gaan, zijn...

  • Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

  • Lage-inkomensvoordeel (LIV) is een belastingmaatregel ingevoerd per 1 januari 2017 en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

  • Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen. Voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering, kan loondispensatie worden aangevraagd bij...

  • Het loonkostenvoordeel (LKV) is een belastingmaatregel ingevoerd per 1 januari 2018 en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Pagina's