Toolkit Participatiewet

De toolkit ‘Participatie en banenafspraak’ bevat alle (wettelijke) regelingen die professionals kunnen inzetten om werkgevers te helpen de doelen van de Participatiewet en de banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.

Daarnaast zijn er onder de kop ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of methodieken opgenomen om werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk te helpen.

Overzicht tools

Pagina's

  • De premiekorting, ook wel mobiliteitsbonus genoemd, is een belastingmaatregel waarbij een werkgever een korting krijgt op de af te dragen premies en werkgeverslasten, indien hij iemand met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak valt, in dienst neemt.

  • Voor werknemers met een uitkering en een arbeidsbeperking is het mogelijk om een proefplaatsing te krijgen. Een werknemer werkt dan een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. De periode van de proefplaatsing vervangt de proeftijd...

  • Realisten Roadmovie is een regionale aanpak om de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren en de werkgeversdienstverlening te verbeteren door inzet van de doelgroep zelf.

  • Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

  • De toolkit 'Transparantie banenafspraak' bevat materiaal waarmee het werkproces wordt ondersteund om kandidaten voor de banenafspraak transparant te maken in één systeem en met een eenduidig klantprofiel.

  • Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

  • Goede begeleiding op het werk is belangrijk bij het duurzaam plaatsen van medewerkers met een arbeidsbeperking. FNV en SBCM zijn daarom de Werkmaat gestart waarbij directe collega’s fungeren als ‘Werkmaat’: een maatje op de werkvloer. Deze Werkmaat krijgt training hiertoe van een...

  • Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV en gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

  • De Wet werk en zekerheid versterkt de rechtspositie van flexwerkers. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker. En de WW is er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

  • Zoeken naar geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking voor de invulling van een werkplek in het kader van de banenafspraak

Pagina's