Tips en Tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk

Hoe kunt u regionale en sociale media inzetten om werkgevers te informeren over wat het Werkgeversservicepunt (WSP) voor hen kan betekenen? Hoe kunt u werkgevers elkaar laten vertellen wat de voordelen zijn van samenwerking met het WSP? Hoe bereikt u MKB-werkgevers op een effectieve manier? Op deze website staan tips en tools over hoe communicatie bij kan dragen aan het vergroten van de bekendheid en werkgeversnetwerk van WSP’s.

Waarom gebruik maken van deze tips en tools?

Nog te weinig werkgevers stappen naar het WSP als zij personeel nodig hebben. Dat komt onder andere doordat werkgevers niet bekend zijn met het bestaan van het WSP en hun diensten. Om werkzoekenden aan het werk te helpen, is het belangrijk dat werkgevers het WSP weten te vinden. Deze tips en tools laten zien hoe communicatie kan bijdragen aan het vergroten van de bekendheid en werkgeversnetwerk van het WSP.

Hoe zien de tips en tools eruit?

De tips en tools zijn gebaseerd op 3 aanpakken om het netwerk van werkgevers te vergroten: werkgevers werven via bestaande netwerken, een ambassadeursaanpak en een peer-to-peer aanpak. Deze tips en tools zijn ontwikkeld in samenwerking met 3 arbeidsmarktregio’s: West-Brabant, Noord-Limburg en Rijnmond.

 1. Werkgevers werven via bestaande netwerken – tips en tools voor het in kaart brengen van de werkgeversorganisaties met wie er reeds contact is, dat contact verdiepen en versterken om in contact te komen met nieuwe werkgevers in de sectoren die aansluiten bij de kansen en wensen van werkzoekenden van gemeenten en UWV.
 2. Ambassadeursaanpak – tips en tools voor het werven van een of meer werkgevers in de arbeidsmarktregio die op een overtuigende en aantrekkelijke manier de boodschap kunnen brengen van nut en noodzaak van de dienstverlening van het WSP. Om het afzenderschap te verbreden, de boodschap in te kleuren met praktijkvoorbeelden en om een interessant boegbeeld te kunnen ‘aanbieden’ in de pers en op bijeenkomsten.
 3. Peer-to-peer aanpak – tips en tools voor het verspreiden van de boodschap over de dienstverlening van het WSP door de werkgever of het bedrijf zelf. De ondersteuning van het WSP aan de werkgever of bedrijf is klein in tegenstelling tot de ambassadeursaanpak. Een goede relatie met werkgevers is de basis voor het succes van deze aanpak.

  Ondersteunend aan deze aanpakken zijn onderstaande instrumenten: het verzamelen van goede voorbeelden, het opzetten van een nieuwsbrief, gebruik van video en de inzet van media. Deze instrumenten kunnen worden ingezet bij de verschillende aanpakken om de bekendheid en het werkgeversnetwerk van WSP’s te vergroten.
   
 4. Goede voorbeelden – tips en tools over wat een goed voorbeeld is, handvatten voor een overzicht van verschillende goede voorbeelden en het belang van een centrale verzameling van goede voorbeelden.
 5. Nieuwsbrief – Tips en tools voor het opzetten van een nieuwsbrief, berichten die geschikt zijn voor een nieuwsbrief en systemen die gebruikt kunnen worden voor het versturen van een nieuwsbrief.
 6. Video – tips en tools voor het gebruik van video, tips voor goed beeldmateriaal en de voordelen van beeld ten opzichte van een boodschap in woorden.
 7. Media – tips en tools over het op de juiste manier inzetten van regionale en landelijke media, het belang van een kernboodschap en uitleg over een goede mediastrategie.
 8. Sociale media – tips en tools over het op een goede manier inzetten van sociale media, zoals Twitter, Facebook en Instagram.
 9. Bijeenkomsten – tips en tools voor het organiseren van bijeenkomsten