Tips en tools goede voorbeelden

Het verspreiden van het verhaal van het WSP gaat het best door gebruik te maken van goede voorbeelden. Dit draagt bij aan het vergroten van de bekendheid en het werkgeversnetwerk van het WSP. Bij WSP’s is veel kennis aanwezig over goede voorbeelden. Niet alleen is het belangrijk goede voorbeelden te verzamelen voor communicatie via de media, ook voor intern gebruik zijn goede voorbeelden belangrijk. Het laat zien waarvoor het WSP staat en wat zij kan betekenen voor werkgevers en werkzoekenden. Zonder goede voorbeelden missen communicatiemedewerkers handvatten om het verhaal van het WSP nog beter te kunnen verspreiden.

In deze tips en tools goede voorbeelden gaan we in op het belang van een centrale verzameling goede voorbeelden en bieden we handvatten om goede voorbeelden te verzamelen.

Navigeer snel door gebruik te maken van onderstaande links.

Waarom goede voorbeelden?

Met goede voorbeelden kan een WSP haar meerwaarde aantonen. Een positief verhaal van een werkgever kan ervoor zorgen dat andere werkgevers verleid worden om ook gebruik te maken van het WSP. Het verhaal van de werkzoekende, die via het WSP werk heeft gevonden, geeft werkgevers inzicht in het aanbod van het WSP. Zonder goede voorbeelden missen communicatiemedewerkers handvatten om het verhaal van het WSP nog beter te kunnen verspreiden.

Wat zijn goede voorbeelden?

Een goed voorbeeld is een werkgever wiens vraagstuk naar tevredenheid is beantwoord op opgelost door het WSP. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een werkgever die tien medewerkers aangeboden heeft gekregen van het WSP en erg tevreden is over deze medewerkers en over de samenwerking met het WSP. Deze goede voorbeelden kunnen vervolgens gebruikt worden in verschillende communicatiemiddelen om andere werkgevers te benaderen en kennis te laten maken met het WSP.

Om vast te stellen of een samenwerking tussen een werkgever en WSP een goed voorbeeld is, kunt u de volgende vragen beantwoorden:

 • Waar is dit verhaal een goed voorbeeld van?

 • Hoe actueel is het goede voorbeeld? Hoe recenter, hoe beter.

 • Om welk bedrijf gaat het (naam, sector, locatie)?

 • Willen we meer werkgevers uit die branche of sector verleiden om gebruik te maken van de diensten van het WSP?

 • Wat was de vraag van het bedrijf aan het WSP?

 • Hoe heeft het WSP het bedrijf geholpen?

 • Welke resultaten zijn behaald?

Als regionaal WSP weet u zelf het beste wat goede voorbeelden zijn. Bij goede voorbeelden is het in ieder geval prettig als het verhaal vanuit meerdere perspectieven kan worden verteld. Denk aan het perspectief van de werkgever, de werknemer, de kandidaat-werknemer en de medewerker van het WSP. Daardoor kan het goede voorbeeld voor meerdere doelen ingezet worden. Zorg ervoor dat in verschillende categorieën goede voorbeelden worden verzameld om aan te kunnen sluiten op verschillende branches. Denk daarbij bijvoorbeeld aan categorieën als het MKB, maatschappelijke ondernemingen, grote bedrijven en regionale samenwerkingsverbanden. Bedrijven en organisaties worden het beste aangesproken door een voorbeeld van een werkgever uit de eigen sector.

Waarom een centrale verzameling goede voorbeelden?

Het nut van een centrale verzameling van goede voorbeelden is dat medewerkers van het WSP een database hebben waaruit ze kunnen putten om het verhaal van het WSP beter te verspreiden. Door de verzameling centraal aan te leggen zit de informatie niet alleen in de hoofden van verschillende medewerkers, maar heeft iedereen bij het WSP toegang tot goede voorbeelden. De goede voorbeelden zijn niet alleen handig om op te nemen in een nieuwsbrief of om aandacht aan te geven op de website. Deze werkgevers kunnen ook gevraagd worden als ambassadeur, om zichtbaar te zijn in de media of om op te treden op een bijeenkomst met collega-werkgevers.

Hoe verzamel ik goede voorbeelden?

  Om niet steeds op zoek te moeten naar goede voorbeelden, is het raadzaam deze in een handig overzicht te bewaren. Dit noemen we een Dashboard goede voorbeelden. Hieronder is een voorbeeld-bestand toegevoegd dat als Dashboard kan dienen. In dit geval betreft het een Excel-bestand, maar een dergelijk dashboard kunt u ook in een online omgeving plaatsen. In een online omgeving is het mogelijk om samen te werken in het bijhouden van de goede voorbeelden. Om deze centrale verzameling aan te kunnen leggen en te onderhouden zijn de volgende stappen nodig:
   

  • Stuur een e-mail naar de interne organisatie over de noodzaak en het nut van een centrale verzameling goede voorbeelden en de vraag of medewerkers inhoudelijke voorbeelden aan kunnen leveren (voorbeelden).

  • Vraag werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van het WSP hoe zij de dienstverlening hebben ervaren of hoe de werknemer bevalt.

  • Maak een Dashboard voor het bijhouden van de goede voorbeelden.

  • Verwerk de goede voorbeelden systematisch in het Dashboard.

  • Zorg dat het Dashboard gemonitord wordt om de goede voorbeelden up-to-date te houden en nieuwe goede voorbeelden verzameld blijven worden.

  Voorbeeldmails voor het verzamelen van goede voorbeelden

  Een goede manier om goede verzamelen is om collega’s van het WSP per e-mail te vragen of zij nog goede voorbeelden hebben. Het is verstandig om de interne organisatie op vaste tijden op te roepen om hun goede voorbeelden in te sturen naar degene die het overzicht bijhoudt. Een dergelijke oproep kan er als volgt uitzien:


  “Beste collega’s,

  Bij het WSP doen we onze uiterste best om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk werkgevers het WSP weten te vinden om hun vacatures te vullen.

  We zijn daarom op zoek naar goede voorbeelden, zodat we kunnen laten zien wat het WSP allemaal kan betekenen voor werkgevers. Dat willen we uiteindelijk laten zien aan werkgevers die nog niet in ons netwerk zitten, bijvoorbeeld op de website, in de nieuwsbrief, via de media of op een andere manier.

  Ik wil ieder van jullie daarom vragen of jullie mij een succesverhaal van de afgelopen twee maanden kunnen toesturen. Hierbij heb ik de volgende vragen:

  • Welk bedrijf ging het om?

  • Wat was de vraag van het bedrijf?

  • Waarvoor kwamen ze naar het WSP?

  • Hoe hebben wij hen geholpen?

  • Wat was het resultaat?

  • Wie was uw contactpersoon bij het bedrijf?

  • Wat zijn zijn/haar contactgegevens? - e-mail en telefoonnummer.

   

  Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

  [naam]”

   

  Op basis van de input die dit bericht oplevert, kan er bij relevante bedrijven contact op worden genomen met de contactpersonen van het bedrijf om het verhaal verder uit te diepen. Het is het beste als de collega die de werkgever heeft geholpen aan de werkgever vraagt of hij wil bijdragen. Daarna kan onderstaande mail worden verstuurd, zodat die in vruchtbaardere grond valt:

   

  “Beste [naam],

  Van mijn collega [naam] heb ik uw contactgegevens ontvangen. Ik begrijp van mijn collega dat u tevreden bent over de wijze waarop het WSP [vraagstelling] u geholpen heeft.

  Bij het WSP willen we graag zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen. Om dat voor elkaar te krijgen, willen we het netwerk van werkgevers vergroten. Hierbij kan het helpen om te laten zien welke dienstverlening het WSP allemaal biedt. Uw verhaal is volgens ons zeer geschikt om dit te laten zien aan andere werkgevers.

  We willen graag samen met u kijken hoe we uw verhaal het beste kunnen delen met andere werkgevers in de regio. Dat kan bijvoorbeeld door een bericht in onze nieuwsbrief, op de website, of wellicht een persbericht. Uiteraard stemmen we het gehele proces met u af en publiceren we niets zonder uw toestemming. Indien u hier interesse in hebt, spreek ik dit graag telefonisch (of met een kop koffie) met u door.

  Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

  [naam]

  [Contactgegevens]”

  Het Dashboard goede voorbeelden kan op basis van het gesprek met de contactpersoon van het bedrijf verder ingevuld worden.