Tips en tools - Peer-to-Peeraanpak

Werkgevers raken het meest geïnspireerd door de ervaringen en verhalen van andere werkgevers. Werkgevers hebben met vergelijkbare vragen en problemen te maken in hun bedrijfsvoering. Het contact met andere werkgevers biedt hen de mogelijkheid deze vragen te delen en gezamenlijk tot oplossingen te komen, zo ook voor personeelsvraagstukken. Met een Peer-to-Peeraanpak delen werkgevers uit zichzelf goede ervaringen met het WSP met collega-werkgevers, waardoor het WSP nieuwe werkgevers kan bereiken en zijn netwerk kan vergroten.

In deze tips en tools gaan we in op de Peer-to-Peeraanpak. Wat is het doel van de aanpak? En hoe kan u daar praktisch invulling aan geven?

Navigeer snel door gebruik te maken van onderstaande links:

Wat is een Peer-to-Peeraanpak?

Bij een Peer-to-Peeraanpak vertelt de werkgever het verhaal, zonder dat daar tussenpersonen (zoals een presentator of intermediair) bij betrokken zijn. De werkgever of het bedrijf is zelf de afzender van het verhaal. De ondersteuning van het WSP aan de werkgever is klein in tegenstelling tot de ambassadeursaanpak.

Waarom een Peer-to-Peeraanpak?

Uit onderzoek blijkt dat het verhaal van een gelijkgestemde meer effect heeft dan wanneer bijvoorbeeld het WSP een werkgever vertelt hoe goed de dienstverlening van het WSP is. Voor de bekendheid en het vergroten van het werkgeversnetwerk van het WSP, kan een Peer-to-Peeraanpak daarom behulpzaam zijn. Werkgevers die uit zichzelf, door goede ervaringen, de diensten van het WSP aanbevelen aan werkgevers die er nog geen gebruik van maken zijn dus een effectieve manier om het werkgeversnetwerk van het WSP te vergroten.

De invloed van het WSP op de peer-to-peeraanpak is klein, omdat de werkgever zelf de afzender is. Hieronder vindt u een aantal suggesties over wat de werkgever kan doen om invulling te geven aan de peer-to-peeraanpak:

  • De werkgever kan berichten plaatsen op de eigen sociale media over de goede ervaringen met het WSP.

  • De werkgever kan in haar eigen nieuwsbrief vertellen over de goede ervaringen met het WSP.

  • Werkgeversorganisaties organiseren een bijeenkomst waarbij de goede ervaringen met het WSP op het programma staan.

Tips

Om de peer-to-peeraanpak als WSP te stimuleren en uw bekendheid en netwerk van werkgevers te vergroten, kunt u denken aan de volgende ondersteuning aan werkgevers:

  • Goede relaties opbouwen met werkgevers;

  • Transparant maken van het werkzoekendenbestand;

  • Nazorg bieden bij het invullen van een vacature aan de werkgever;

  • Financiële ondersteuning bieden voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld een werkgeversbijeenkomst.