Beschut werk: leren van elkaar

Sinds de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 kunnen gemeenten beschut werk inzetten voor mensen die uitsluitend mogelijkheden hebben om te werken in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden. Lees in de toolbox meer over beschut werk

Ondersteuning vanuit de Programmaraad

Begin 2018 is de Programmaraad in samenwerking met het ministerie van SZW gestart met het project Beschut Werk: leren van elkaar. Er zijn in het land vele voorbeelden van gemeenten en andere organisaties waar men al flink aan de slag is met beschut werk. Er zijn ook gemeenten/organisaties die nog worstelen met dit instrument. Doel van het project is om de gemeenten van elkaar te laten leren. Er zijn inmiddels een tweetal intervisiebijeenkomsten geweest waar veel goede voorbeelden zijn gewisseld, maar waar ook veel knelpunten zijn benoemd en gezamenlijk gezocht is naar oplossingen hiervoor. 

Het project wordt uitgebreid. Naast de intervisiesessie op de Praktijkdag (22 november 2018) zullen er ook grote bovenregionale bijeenkomsten georganiseerd worden en zijn we bezig met de organisatie van Roadshows om in de praktijk te ervaren hoe Beschut Werk wordt ingericht.