Ondersteuning Programmaraad

De Programmaraad ondersteunt de arbeidsmarktregio’s en klantmanagers met advies, kennisdeling en interactie. Het uitgangspunt hierbij is dat het eigenlijke werk moet gebeuren in de regio’s zelf. De Programmaraad wil de partijen inspireren en informeren en aangeven waar de kansen en mogelijkheden liggen om de dienstverlening aan werkzoekenden efficiënt in te richten. Dit gebeurt onder meer door het uitwisselen van good practices.

Goede voorbeelden

Op het gebied van werkzoekendendienstverlening presenteerde de Programmaraad in 2015 een rapport met acht good practices van de ondersteuning van schoolverlaters uit het speciaal, praktijkonderwijs en entreeonderwijs (VSO-PrO) door gemeenten. Deze en andere goede voorbeelden worden verspreid via leerkringen, workshops en Praktijkdagen.

Werkateliers

Samen met GGZ Nederland organiseert de Programmaraad in iedere regio een ‘werkatelier’ om professionals voor te lichten over het werken met mensen met een psychische aandoening. 

Daarnaast werkt de Programmaraad aan één menukaart van regelingen en werkwijzers (de Toolkit) en verspreid deze in de arbeidsmarktregio’s.