Van geen werk naar werk

Veel mensen die zich melden op het werkplein hebben geen werk. Zij kunnen zich registreren als werkzoekende bij UWV. Dat gebeurt in principe digitaal. Gemeentemedewerkers kunnen niet-digivaardige klanten helpen met de inschrijving. Met deze inschrijving krijgt de werkzoekende toegang tot zelf te bedienen e-dienstverlening. Hij of zij kan hiermee vacatures zoeken en selecteren op basis van het eigen profiel en sollicitatieactiviteiten doorgeven aan de werkcoach.

Leren van elkaar

UWV en gemeenten moeten goede afspraken maken om ervoor te zorgen dat de dienstverlening op elkaar aansluit, op het moment dat de WW uitkering van werkzoekende afloopt. Daarnaast kunnen gemeenten en UWV leren van elkaars expertise, producten en diensten om zo het rendement van de investeringen te vergroten en uitvoeringskosten te verlagen.

Niet alle werkzoekenden die zich melden voor een uitkering kunnen onmiddellijk aan de slag. Vaak is een aanvullend traject nodig. Een klantmanager kan verschillende diagnoses (laten) stellen. UWV Sociaal Medische Zaken levert verschillende typen adviezen.

  • Sociaal-medisch advies geeft een beeld van het arbeidsvermogen van een werkzoekende nu en in de toekomst.
  • Een consult ‘arbeidsdeskundige’ of een consult ‘verzekeringsarts’ geeft antwoord op gerichte vragen van een klantmanager, bijvoorbeeld als hij wil weten of een specifieke baan aansluit bij de mogelijkheden van een kandidaat.

Doelgroepregister

UWV kan ook bepalen of werkzoekenden in aanmerking komen voor opname in het Doelgroepregister. Daarvoor gaat UWV op verzoek van de gemeente of op verzoek van werkzoekende (via een ABA) na of de werkzoekende in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Onderzocht wordt of hij zogenoemde ‘drempelfuncties’ kan vervullen. Dat zijn functies die voorkomen op de Nederlandse arbeidsmarkt en die een lichte belasting vragen. Kan hij dat niet, dan gaat men er  van uit dat hij ook niet in staat is het minimumloon te verdienen.

Mensen met Wsw-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen en mensen met een Wiw-baan of ID-baan zijn sowieso opgenomen in het Doelgroepregister. Ook schoolverlaters van het speciaal onderwijs worden zonder beoordeling van het UWV opgenomen in dit register.

Komt iemand met een doelgroepverklaring aan het werk, dan tellen ze mee voor de Banenafspraak; de afspraak tussen sociale partners en overheid om de komende jaren 125.000 extra mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Een werkgever die iemand met een doelgroepverklaring in dienst neemt, krijgt korting op de premies die voor deze werknemer moeten worden afgedragen en kan een beroep doen op de no-risk polis bij ziekte.

Duurzaamheid van de plaatsing

Als een werknemer eenmaal bij een werkgever aan de slag is gekomen, is het van belang hem of haar niet uit het oog te verliezen. Vooral omdat goede begeleiding op de werkvloer van essentieel belang is om een duurzame plaatsing te garanderen. Begeleiding kan worden georganiseerd door de arbeidsmarktregio, maar ook door de werkgever zelf. Voor interne jobcoaching kan de werkgever een beroep doen op een jobcoachsubsidie van UWV. Over begeleiding op de werkvloer zijn in de Toolkit Participatiewet onder meer de volgende instrumenten te vinden: Begeleiding op de werkvloer brochure van SBCM en Harrie van CNV Jongeren

Ondersteuning vanuit de Programmaraad: beschut werk

De Programmaraad ontwikkelt informatiemateriaal en organiseert informatiebijeenkomsten voor arbeidsmarktregio’s en de bestuurders over het inrichten van beschut werk. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te brengen, en om signalen uit de regio op te vangen.

Ondersteuning vanuit de Programmaraad: werken met een psychische beperking

GGZ Nederland en de Programmaraad willen meer aandacht voor de re-integratie van mensen met een psychische aandoening. Verder zijn er in vier regio’s projecten opgestart om systematisch kennis te ontwikkelen over effectieve interventies om mensen met psychische aandoeningen aan het werk te krijgen en te houden. Daarnaast initieert de Programmaraad dat er in alle 35 arbeidsmarktregio’s ‘werkateliers’ worden opgezet: interactieve bijeenkomsten waar professionals van GGZ, UWV en gemeenten kennis uitwisselen over bewezen effectieve methoden om mensen te laten participeren. Dan gaat het om instrumenten als de Divosa-werkwijzer, Toolkit Participatiewet, informatie van Mensen-met-mogelijkheden (MMM) en het onderzoek Werken met psychische klachten van APE en presenteren van goede voorbeelden.