Wet SUWI

Zowel UWV als gemeenten hebben een aantal taken opgelegd gekregen die zij moeten uitvoeren voor werkgevers en werkzoekenden en waarvoor het wettelijk kader is terug te vinden in de wet SUWI (Wet SUWI, vastgesteld op 8 mei 2012, Eerste Kamer).

Deze gezamenlijke wettelijke taken zijn:

  1. vormgeving arbeidsmarktregio’s;
  2. registratie werkzoekenden en vacatures;
  3. voordragen vacatures aan werkzoekenden en voordragen werkzoekenden voor vacatures;
  4. advisering over kansen op werk;
  5. innemen uitkeringsaanvraag;
  6. informatie en advies over arbeidsmarkt;
  7. één landelijk bestand van werkzoekenden;
  8. één landelijk overzicht van vacatures;
  9. één publieke ingang voor werkgevers in de arbeidsmarktregio’s.

De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken, wil arbeidsmarktregio's helpen bij de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen gemeenten en UWV. Zij biedt ondersteuning op vormgeving van: