Op deze website vindt u informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de projecten implementatie Participatiewet en WWB-wet, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid. Denk aan praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio's, formats, handreikingen en bijeenkomsten. Mocht u uw goede voorbeelden uit de regio nog niet terugvinden, stuur dan een e-mail naar info@samenvoordeklant.nl.

Nieuws

  • 20 mei 2016
    De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de tweede Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat van dit jaar op donderdag 9 juni 2016 in 't Stadhuys te Gouda. Wij bieden u weer een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. Vanwege de toegenomen urgentie door de motie Heerma en Schouten staat deze Praktijkdag in het teken van De dag van de Transparantie. Daarom een extra groot aanbod met sessies over transparantie. U heeft op deze dag tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen.