Op deze website vindt u informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de projecten implementatie Participatiewet en WWB-wet, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid. Denk aan praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio's, formats, handreikingen en bijeenkomsten. Mocht u uw goede voorbeelden uit de regio nog niet terugvinden, stuur dan een e-mail naar info@samenvoordeklant.nl.