Overslaan en naar de inhoud gaan

Breed offensief

Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Nog te veel mensen met een arbeidsbeperking hebben geen werk. En te weinig werkgevers hebben iemand met een arbeidsbeperking in dienst. De wet maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

In 2018 is het Breed Offensief gelanceerd om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en houden. Dit leidt tot verschillende wijzigingen in de Participatiewet, waarvan enkele op 1 januari 2023 zijn ingegaan en de rest op 1 juli 2023. De presentatie informatiesessie Breed offensief (6 maart 2023) geeft een overzicht van de aanleiding en doelen van het breed offensief en de diverse wetswijzigingen.

De Handreiking breed offensief (Stimulansz) bevat informatie over de wijzigingen in de Participatiewet. In de handreiking zijn handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering opgenomen.

4 hoofdpunten breed offensief

In het Breed Offensief heeft het kabinet in samenspraak met werkgevers, gemeenten en uitvoerders een aantal maatregelen uitgewerkt rond vier hoofdpunten:

  • Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden
  • (Meer) werken wordt aantrekkelijker
  • Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden
  • Duurzaam werk wordt gestimuleerd

Relevante onderwerpen

VNG Model Re-integratieverordening Participatiewet

Hieronder vind je de gewijzigde VNG model Re-integratieverordening Participatiewet en bijbehorende documenten. In de geconsolideerde versie van de gewijzigde modelverordening zijn de wijzigingen goed zichtbaar.

Ondersteuning door Programmaraad

De Programmaraad ondersteunt de arbeidsmarktregio’s door het delen van informatie over de ontwikkelingen en voortgang van breed offensief.