Overslaan en naar de inhoud gaan

Wet SUWI

Zowel UWV als gemeenten hebben een aantal taken opgelegd gekregen die zij moeten uitvoeren voor werkgevers en werkzoekenden en waarvoor het wettelijk kader is terug te vinden in de wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI).

Wijzigingen in de SUWI-regelgeving

Met ingang van 1 januari 2021 is een aantal wijzigingen van de SUWI-regelgeving (art 10) van kracht, namelijk de artikelen die de samenwerking in de arbeidsmarktregio's regelen. De wijzigingen in de SUWI regelgeving voor de arbeidsmarktregio's worden toegelicht in de nota van toelichting. De samenvatting is als volgt:

 1. Opsomming arbeidsmarktregio’s en centrumgemeenten en hun regierol. 
 2. In elke arbeidsmarktregio één gezamenlijk, publiek aanspreekpunt van UWV en gemeenten (inclusief SW-bedrijven) voor werkgevers te realiseren, met één gezamenlijk uitvoeringsplan. Richtlijn verslaglegging resultaten.
 3. Naamgeving: ieder regionaal aanspreekpunt heet "werkgeversservicepunt + naam arbeidsmarktregio".
 4. In alle arbeidsmarktregio’s wordt tenminste hetzelfde basispakket aan dienstverlening aangeboden aan werkgevers, namelijk:
  1. Het voordragen en plaatsen van passende kandidaten, inclusief (waar nodig) het bieden van nazorg na plaatsing; 
  2. Advies over de instrumenten en voorzieningen bij een plaatsing; 
  3. Advies over inclusief werkgeverschap onder andere functiecreatie
  4. Informatie over de relevante wet- en regelgeving; 
  5. Arbeidsmarktinformatie.  
 5. Transparantie over de inzet van instrumenten en processen binnen de regio (streven meer harmonisatie).

Producten en themabijeenkomsten wet SUWI

De Programmaraad ondersteunt de implementatie van de wijzigingen SUWI, in samenwerking met SZW, UWV en VNG. Met onder andere de volgende producten en themabijeenkomsten:

 1. Webinar over de wijzingen SUWI (30 september 2020). Kijk het webinar terug, of bekijk de presentatie en de veelgestelde vragen n.a.v. het webinar.
 2. Format Uitvoeringsplan en de presentatie en de veelgestelde vragen naar aanleiding van de bijeenkomst op 29 oktober 2020, waarin het Format Uitvoeringsplan is toegelicht.
 3. Merkhandleiding als ondersteuning bij naamgeving. 
 4. Rol van centrumgemeenten - veelgestelde vragen en antwoorden en verslag van de themabijeenkomst op 3 december 2020. De presentatie van de themabijeenkomst is hier terug te lezen.
 5. Inspiratie voor het basispakket aan diensten naar aanleiding van de bijeenkomst op 16 februari 2021.
 6. Eén aanspreekpunt - verslag van de online themabijeenkomst op 25 maart 2021.