Privacyverklaring

Privacyverklaring Samen voor de klant

25 mei 2018

Uw privacy is voor Samen voor de klant van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Samenvoordeklant.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Samen voor de klant.

Afhandelen inschrijving 
 Wanneer u zich bij ons inschrijft voor een sessie of evenement, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Uw gegevens worden intern verstrekt aan de persoon of partij die dit nodig heeft om u te kunnen bieden waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en functie. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw inschrijving is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekken aan derden
Samenvoordeklant bestaat uit een aantal organisaties, die in deze kunnen worden beschouwd als derden. Deze kunnen uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen indien dit relevant is voor het doel van inschrijving.

Dit betreffen de volgende partijen:

  • Betrokken organisaties (Divosa, VNG, UWV, Cedris), indien relevant voor de inschrijving.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Foto's
Het kan voorkomen dat u op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij we u niet specifiek om toestemming hebben gevraagd.
Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

  • het laten corrigeren van fouten

  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

  • intrekken van toestemming

  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Samen voor de klant
Koningin Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
info@samenvoordeklant.nl