Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen voor de klant

Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
Medewerker en begeleidster

Wet en regelgeving rondom de Participatiewet, Wet SUWI en Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De Programmaraad biedt informatie over de wet en regelgeving rondom het naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Tools

De website biedt meerdere tools ter ondersteuning aan de professional. De algemene toolkit Programmaraad bevat regelingen, handvatten, methodieken en interventies voor de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

  • Deze tool helpt gemeenten bij het berekenen van de hoogte van de loonkostensubsidie.

    Naar rekentool
  • Collega's uit het land delen kennis, ervaringen en tips

    Naar praktijkvoorbeelden
  • Overzicht van klantreizen die betrekking hebben op aanvragen van uitkeringen, intake, maatschappelijk fit maken, matching, plaatsing en nazorg in het domein werk en inkomen

    Naar klantreizen

Thema's

Werkgevers en werkzoekenden

Gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven werken samen aan het ontwikkelen van een inclusieve arbeidsmarkt. Zij ondersteunen werkgevers en (potentiële) werkzoekenden die het zonder hulp niet lukt om duurzaam werk te vinden of behouden.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Scholing vergroot de kansen van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt. Scholing, al dan niet in de praktijk, zorgt ervoor dat de competenties van werkzoekenden en werkenden aansluiten bij wat werkgevers nodig hebben.

Doelgroepen

Werken en meedoen in de samenleving heeft een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Daarom is het belangrijk de juiste expertise in te zetten om mensen in een kwetsbare positie duurzaam aan het werk te helpen.

35 Arbeidsmarktregio's

Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Binnen deze regio’s werken gemeenten en UWV samen aan dienstverlening die gericht is op werkgevers en werkzoekenden. Dat gebeurt meestal vanuit een zogeheten Werkgeversservicepunt

Binnen de 35 arbeidsmarktregio’s worden gemeenten en UWV ondersteund door de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.