Toolkit Programmaraad

Block

De toolkit Programmaraad bevat alle (wettelijke) regelingen die professionals kunnen inzetten om werkgevers en werkzoekenden te helpen de doelen van de Participatiewet en de banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.

Daarnaast staan in de toolkit handvatten, methodieken en interventies met daar waar beschikbaar links naar praktijkvoorbeelden. Mist u een tool in de toolkit? Breng deze dan aan door het invullen van het formulier.

Laatst gewijzigd op: 07 juni 2020
Block

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het ‘Spoorboekje banenafspraak’ samengesteld.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd.

Beroepsgericht onderwijs en scholing kan een grote rol spelen bij de re-integratie van werklozen. Deze werkwijzer is bedoeld om gemeenten, UWV en mbo-scholen te informeren over de mogelijkheden van mbo-opleidingen bij werkzoekenden voor wie gemeenten en UWV re-integratieverantwoordelijkheid draagt.

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV en gemeenten beschikbaar.

Sinds de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 kunnen gemeenten beschut werk inzetten voor mensen die uitsluitend mogelijkheden hebben om te werken in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden.

De aanleiding voor het experiment Regelluw is het grote aantal verschillende en ingewikkelde regelingen, waarmee werkgevers te maken krijgen als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen.

Handvat gesprek over inzet op inclusief ondernemen

Bij jobcarving worden de verschillende taken van een baan (of verschillende banen) geanalyseerd en opnieuw samengevoegd tot een nieuwe baan (of banen). Een functie kan zo geschikt worden gemaakt voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Voor werkgevers die hiermee aan de slag gaan, zijn ondersteunende voorzieningen beschikbaar.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

Block