Toolkit Programmaraad

Block

De toolkit Programmaraad bevat alle (wettelijke) regelingen die professionals kunnen inzetten om werkgevers en werkzoekenden te helpen de doelen van de Participatiewet en de banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.

Daarnaast staan in de toolkit handvatten, methodieken en interventies met daar waar beschikbaar links naar praktijkvoorbeelden. Mist u een tool in de toolkit? Breng deze dan aan door het invullen van het formulier.

Laatst gewijzigd op: 07 juni 2020
Block

Waarom kiezen voor een medewerker met een arbeidsbeperking? Daarvoor zijn verschillende overwegingen. Hieronder volgen de redenen die werkgevers zelf aangeven.

Aanbieden van vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking

Inzicht in de opleidingen/trainingen/masterclasses die de lid-organisaties van de Programmaraad, SBCM, ARTRA en BvK op dit moment aanbieden aan professionals die uitvoering geven aan de werkgeversdienstverlening.

Sinds de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 kunnen gemeenten beschut werk inzetten voor mensen die uitsluitend mogelijkheden hebben om te werken in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden.

De website ‘De Routewijzer naar werk’ biedt informatie aan mensen met psychische kwetsbaarheid op zoek naar werk of gedurende re-integratie naar werk.

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register.

Gratis E-learningprogramma's op WERK-portal.nl voor werkzoekenden en werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

De aanleiding voor het experiment Regelluw is het grote aantal verschillende en ingewikkelde regelingen, waarmee werkgevers te maken krijgen als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen.

Financiële business cases en praktijkmodellen voor inclusief ondernemen.

Functiecreatie is het efficiënter organiseren van bedrijfsprocessen door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen.

Block