Over deze website

Op deze website vindt u informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de projecten implementatie Participatiewet en WWB-wet, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid. Denk aan praktijkvoorbeelden uit de arbeidsmarktregio's, formats, handreikingen en bijeenkomsten. Mocht u uw goede voorbeelden uit de regio nog niet terugvinden, stuur dan een e-mail naar info@samenvoordeklant.nl.

De Programmaraad streeft ernaar de informatie op deze website zo toegankelijk, compleet en actueel mogelijk te houden.

Toch kan het voorkomen dat de inhoud onvolkomen of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Programmaraad is niet aansprakelijk voor het gevolg van het hergebruik van de informatie die wij op samenvoordeklant.nl aanbieden.

Toegankelijkheid

De Programmaraad is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van samenvoordeklant.nl.

De Programmaraad biedt een begrippenlijst aan om de informatie op de website direkt toe te lichten.
Deze begrippenlijst is afkomstig uit de Thesaurus Zorg en Welzijn van Stimulansz.

Links

Op de website samenvoordeklant.nl kunt u doorklikken naar websites van andere organisaties. Programmaraad en BKWI zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van informatie van deze websites.

Artikelen overnemen

De bezoeker van deze website mag artikelen/teksten niet zonder toestemming van de Programmaraad overnemen.

Ontwerp en technische uitvoering

Het bedrijf Cinnamon Interactive BV (www.cinnamon.nl) uit Leeuwarden is verantwoordelijk voor de vertaling van de ontwerpen van deze website.

De ontwerpen zijn bedacht door Meine Steenbakkers (http://meinesteenbakkers.nl/). 

Aangezien Cinnamon Interactive ook het CMS gebouwd heeft, voert dit bedrijf tevens het technische onderhoud en beheer uit voor deze site.