Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

07 mei 2018
Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak: 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Daarnaast werkten eind vorig jaar 1.184 personen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage banenafspraak en beschut werk van UWV.
24 april 2018
Een nieuwe lente, een nieuwe nieuwsbrief. Lees hoe in Drechtsteden GGZ en Werk & Inkomen van elkaar leren bij het maken van matches op de arbeidsmarkt en daar stappen in maken. En hoe marketing- en communicatiebureau Tomeloos niet alleen uit verantwoordelijkheidsbesef mensen met psychische aandoeningen in dienst heeft, maar daar bedrijfsmatige voordelen mee behaalt. Het mes snijdt aan twee kanten.
23 april 2018
Minister De Jonge (VWS) vindt het niet nodig aanvullende regels op te stellen voor gemeenten op gebied van privacy-waarborging binnen het sociaal domein, aldus een artikel in Binnenlands Bestuur d.d. 31 maart 2018. Opvallend gezien het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) beide gemeenten op de vingers tikte.
23 april 2018
Op 20 april jl. hebben zo’n dertig organisaties tijdens een bijeenkomst in Het Dolhuys te Haarlem het Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie opgericht. Waarom? Uit nieuw onderzoek blijkt dat het hebben van werk stigmatisering wezenlijk vermindert.
23 april 2018
In de regio Drechtsteden werken Baanbrekend Drechtsteden, waarin De Sociale Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad Groep Nederland hun krachten hebben gebundeld en GGZ-instelling Yulius samen onder het motto: werk als beste zorg. En dat gaat goed.
23 april 2018
Op 29 maart ondertekenden vakbonden FNV, CNV, VCP, De Unie en Stichting MNO (MultiNationale Ondernemingsradenoverleg) het manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’. Doel is om, samen met werkgevers, het taboe op psychische aandoeningen in werksituaties te doorbreken.
23 april 2018
Binnenkort wordt de Routekaart Psychische Aandoeningen en Werk aangevuld met nieuwe informatie en ontwikkelingen. Uw tips hierover zijn welkom via info@samenvoordeklant.nl
23 april 2018
Door verbindingen met elkaar aan te gaan openen zich nieuwe mogelijkheden en kansen. Dat is één van de redenen waarom Tomeloos meerdere collega’s met een psychische aandoening in dienst heeft. Of hen de kans geeft ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen om buiten het bedrijf aan de slag te komen.
16 april 2018
Dit kennisdocument geeft op pagina 4 de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veelgestelde vragen. Op pagina 4 staat de inhoudsopgave met daarin de onderwerpen die aan de orde komen.

Pagina's