Nieuws

Pagina's

19 juni 2017
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.
14 juni 2017
‘Mensen met een beperking hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt, en als het om een psychische aandoening gaat is het dubbel moeilijk. Er heerst immers nog steeds een groot stigma in de maatschappij.’ Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma.
14 juni 2017
Gemeenten zijn verantwoordelijk om al hun inwoners te ondersteunen, ook psychisch kwetsbare burgers.
14 juni 2017
Een pilot van GGZ-instelling Reinier van Arkel en UWV laat zien dat extra aandacht voor re-integratie vanaf de start van de behandeling leidt tot een versnelling van participatie in werk.
14 juni 2017
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Sociaal Werk en Gezondheid’ van de afdeling Sociale Geneeskunde van AMC/Universiteit van Amsterdam naar twee sociale interventies.
14 juni 2017
Bureau ZINZIZ onderzoekt in vier regio’s hoe de samenwerking op gang komt en geeft concrete tips.
14 juni 2017
Woensdag 24 mei 2017 hebben GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, UWV en de Gemeente Breda het plan van aanpak ondertekend dat ze hebben opgesteld in het kader van de financiële impuls die SZW beschikbaar stelt.
14 juni 2017
De klok tikt door! Laat de financiële impuls voor regionale samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen niet aan je neus voorbij gaan en dien uiterlijk 24 juni een plan van aanpak in.

Pagina's