Nieuws

Pagina's

17 oktober 2017
Tot en met 2018 kan de gemeente loonkostensubsidie verstrekken. Dit en nog meer over dit instrument.
16 oktober 2017
Onder de titel ‘Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp’ heeft het ministerie van SZW aansprekende films laten maken van een aantal organisaties die gemeenten helpen bij de schuldhulpverlening aan ondernemers.
16 oktober 2017
De release van september staat in het teken van functionele verbeteringen van onze applicaties voor UWV-collega’s, medewerkers van gemeenten en de klant. Deze release staat in het teken van het installeren van gebruikerswensen.
04 oktober 2017
In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor de vraag: hoe werk je goed samen? Lees de tips van expert Ferry Koster. En zie welke ervaringen pilotregio Friesland meeneemt naar de nieuwe fase van samenwerking, en hoe de plannen van arbeidsmarktregio Drenthe zijn. 
04 oktober 2017
Het ministerie van SZW laat de komende twee jaar onderzoek doen naar de uitvoering van de samenwerkingsplannen. Het doel is tweeledig.
04 oktober 2017
Soms kopen gemeenten speciale trajecten in bij de GGZ en op cliëntniveau zijn er incidenteel contacten tussen Werk & Inkomen en GGZ. Maar dit is nog niet ingebed in een beleid. Dat is dan ook het voornaamste doel van het plan van aanpak: een gezamenlijk regionaal beleid voor cliënten met psychische aandoeningen dat drie pijlers kent.
04 oktober 2017
Centraal in de Friese plannen staat om vanuit de praktijk tot afstemming van werkprocessen te komen. Friesland was, als één van de vier pilotregio’s, al op weg met casusgerichte overleggen. De start van de samenwerking was een periode van vallen en opstaan. Het idee bij de pilotregio’s was dat als je bij elkaar aan tafel gaat zitten er meteen efficiencywinst geboekt wordt. Niets is minder waar. Aldus Kim Reemer, regiocoördinator Participatie arbeidsmarktregio Fryslan.
04 oktober 2017
“GGZ en Werk & Inkomen zijn twee complementaire partijen, die op hun eigen manier tegen de gemeenschappelijke cliënt aankijken. Echt verschillend, en dan is er echt samen te werken en echt winst te behalen.” volgens Prof. Dr. Ferry Koster.
14 september 2017
De Quickscan geeft je een eerste indicatie voor jouw organisatie op bovenstaande vragen. Het is een vragenlijst van 15 vragen. Het fungeert als een kleine handspiegel; het signaleert de onderdelen van de regionale samenwerking waarin het goed loopt, en waar actie nodig is.

Pagina's