Friesland

  • Nieuwsbericht

    04 oktober 2017

    Centraal in de Friese plannen staat om vanuit de praktijk tot afstemming van werkprocessen te komen. Friesland was, als één van de vier pilotregio’s, al op weg met casusgerichte overleggen. De start van de samenwerking was een periode van vallen en opstaan. Het idee bij de pilotregio’s was dat als je bij elkaar aan tafel gaat zitten er meteen efficiencywinst geboekt wordt. Niets is minder waar. Aldus Kim Reemer, regiocoördinator Participatie arbeidsmarktregio Fryslan.