Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwikkelpaden

Het ontwikkelpad kinderopvang helpt medewerkers zich stap voor stap te ontwikkelen in de kinderopvang

De brancheorganisaties van de kinderopvang introduceren samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Ontwikkelpad kinderopvang: een op maat gemaakt pad dat (potentiële) kandidaten helpt zichzelf ontwikkelen.

Op deze pagina vind je relevante informatie rondom het ontwikkelpad kinderopvang. De inhoud wordt beheert door SZW. Bij vragen of opmerkingen kun je mailen naar ontwikkelpaden@minszw.nl.

Algemene introductie van het ontwikkelpad
Regionale implementatie
Informatie voor werkgeversdienstverlening
Het ontwikkelpad met Mirjam

Webinar 'Sectorale ontwikkelpaden'

Het ministerie van SZW geeft op 23 mei 2024, samen met brancheorganisaties BK en BMK en NLwerktaanwerk, in een webinar toelichting op de stand van zaken en de eerste ervaringen van werkgevers en arbeidsmarktregio’s met het Ontwikkelpad kinderopvang. 
Meer informatie en aanmelden

Waarom het Ontwikkelpad?

De kinderopvangsector kampt met grote personeelstekorten. Werkzoekenden hebben op dit moment niet altijd de juiste diploma’s. Daarom is het van belang dat (potentiële) kandidaten kunnen beginnen als groepshulp en zich stap voor stap kunnen ontwikkelen, zo mogelijk tot pedagogisch medewerkers.

Wat is het doel?

Het Ontwikkelpad kinderopvang maakt het in- en doorstromen voor een bredere groep kandidaten mogelijk, ook voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kandidaten zonder de benodigde diploma’s voor het werken in de kinderopvangsector kunnen via het Ontwikkelpad direct aan het werk als groepshulp. Stapsgewijs leren zij, via een op maat gemaakt Ontwikkelpad, de benodigde vakvaardigheden. Dit leren gebeurt zoveel mogelijk in de praktijk.

Schema van het ontwikkelpad

Wat is het Ontwikkelpad?

Het Ontwikkelpad is een op maat gemaakt pad dat mbo-praktijkleren in de kinderopvang mogelijk maakt. Via het Ontwikkelpad kunnen kandidaten in de praktijk verschillende werkzaamheden leren. Dit gebeurt via zogenoemde scholingstegels. Via verschillende tegels wordt een op maat gemaakt Ontwikkelpad voor een kandidaat gemaakt. Dit doen werkgevers samen met de mbo-instelling of met hulp van het regionale werkgeversservicepunt.

Waarom is het goed voor een kandidaat?

Via het Ontwikkelpad kunnen kandidaten (delen van) opleidingen volgen in de praktijk. Dat past goed bij kandidaten die beter leren op de werkvloer. Het aanleren van werkzaamheden wordt met de kleine stapjes van het Ontwikkelpad heel behapbaar gemaakt. Bovendien leren anderstaligen de Nederlandse taal op de werkvloer. Daardoor kunnen zij meteen aan de slag in de kinderopvang. Zo leert de kandidaat nieuwe vaardigheden terwijl hij of zij ook meteen al salaris verdient.

Regionale implementatie

Beoogde rol centrumgemeenten arbeidsmarktregio’s bij de implementatie van de Ontwikkelpaden in de kinderopvang

SZW roept de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s op om aan de slag te gaan met het Ontwikkelpad kinderopvang. En een coördinerende rol te vervullen bij het vormgeven en de implementatie van een Regionaal Ontwikkelpad voor de kinderopvangsector. Hieronder vind je een overzicht van de potentiële rol van de centrumgemeenten:

 1. Coördineren van de implementatie

  Centrumgemeenten fungeren als coördinatoren voor het geven van regionale invulling aan het Ontwikkelpad kinderopvang in hun arbeidsmarktregio’s. De centrumgemeente betrekt het Regionaal Werkgeversservicepunt, Regionaal Leerwerkloket, Regionaal Mobiliteitsteam en SBB en stelt een coördinator aan. Mail naar ontwikkelpaden@minszw.nl om door te geven dat jouw regio aan de slag gaat met het Ontwikkelpad kinderopvang. Dan zorgt SZW ervoor dat dit bij kinderopvangorganisaties bekend wordt via www.kinderopvang-werkt.nl/ontwikkelpad.

 2. Samenwerking opzetten met mbo-instellingen, werkgevers en stakeholders

  Centrumgemeenten kunnen de regionale samenwerking met verschillende belangrijke stakeholders opzetten en doorontwikkelen. Essentieel is het komen tot een samenwerkingsverband met mbo-instellingen, SBB, werkgevers en regionale partijen die zicht hebben op potentiële kandidaten. Denk aan gemeenten, UWV, scholen uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, Doorstroompunten (voorheen RMC-functie),  sociaal ontwikkelbedrijven, leerwerkloketten, partijen die werken met statushouders en Oekraïense ontheemden en uitzendorganisaties.

 • Het overzicht met mbo-instellingen die de scholingstegels uit het Ontwikkelpad kunnen aanbieden (in de derde leerweg) vind je op de website van DUO, Erkende niet-bekostigde opleidingen. Je kunt in deze Excellijst filteren op de voor het Ontwikkelpad relevante opleidingen om te zien welke mbo-instellingen bij jou in de buurt dit onderwijs aan kunnen bieden. De relevante opleidingen zijn: ‘Assistent dienstverlening’, ‘Helpende Zorg en Welzijn’ en ‘Pedagogisch medewerker kinderopvang’. 

  Let op: het feit dat de onderwijsinstelling erkend is om in de derde leerweg deze opleidingen aan te bieden, betekent niet automatisch dat deze onderwijsinstellingen ook ervoor gekozen hebben om de praktijkverklaringen en certificaten uit het Ontwikkelpad kinderopvang aan te bieden. Op de website www.leeroverzicht.nl is zichtbaar welke onderwijsinstellingen al hebben aangegeven dat zij certificaten en diploma-trajecten aanbieden.

 • De opleiderskaart geeft een overzicht van private opleiders. Het document (met toelichting) is opgesteld in december 2023. Het betreft een eenmalig overzicht. Heb je vragen over deze opleiderskaart, dan kan er contact opgenomen worden via info@nrto.nl. Meer informatie kan je ook lezen via www.leeroverzicht.nl.

  • Handreiking scholingstegels Ontwikkelpad kinderopvang
  • Een handreiking voor een regionaal ondersteuningsarrangement:
   Kandidaten hebben voor, tijdens en na het doorlopen van het Ontwikkelpad vaak ondersteuning nodig. Denk hierbij aan een vaste begeleider, taalondersteuning of iemand die hen helpt bij het aanleren van werknemersvaardigheden. Dit geldt in het bijzonder voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het ondersteuningsarrangement bevat tips voor het voeren van het intakegesprek. Ook vind je er instrumenten voor werkgevers en werkzoekenden als extra steuntje in de rug bij het volgen van het Ontwikkelpad kinderopvang. Regionaal kun je afspraken maken over de ondersteuning die jouw kandidaat nodig hebben.
  • Landelijk financieel overzicht: 
   Voor de financiering van het Ontwikkelpad kinderopvang kunnen verschillende financiële regelingen worden ingezet. Het Landelijk Team Leerwerkloketten houdt een overzicht bij van de belangrijkste landelijke financiële regelingen leren en werken. Een aantal van deze regelingen kunnen ingezet worden voor de financiering van het Ontwikkelpad kinderopvang. Je vindt dit overzicht via deze links:
  • Regionale overzichten
   Met behulp van deze landelijke financieringsoverzichten is het mogelijk een versie voor de eigen arbeidsmarktregio op te stellen. Dit kan door in beide documenten de gemeentelijke en regionale regelingen toe te voegen. Het Regionale Leerwerkloket kan je voorzien van Word-versies en kan hierbij helpen.
 • De volgende arbeidsmarktregio’s hebben aangegeven aan de slag te willen gaan met (de verkenning van) het Ontwikkelpad in hun arbeidsmarktregio. Dat doen ze samen met partijen in de regio’s, werkgevers en mbo-instellingen:

  • Amersfoort
  • Friesland
  • Groningen
  • Groot-Amsterdam
  • Helmond - De Peel
  • Holland Rijnland
  • Midden-Brabant
  • Midden-Holland
  • Midden-Utrecht
  • Rijnmond
  • Twente
  • Veluwe Stedendriehoek
  • West-Brabant
  • Zaanstreek-Waterland
  • Zuid-Limburg
  • Zuidoost-Brabant
  • Zwolle
 • Wil jij kandidaten via het Ontwikkelpad aan een baan helpen?
  Ga dan gelijk aan de slag. Via de online campagnetoolkit Het ontwikkelpad kinderopvang vind je diverse communicatiemiddelen voor werkgevers, werkzoekenden en partijen in de regio’s met zicht op potentiële kandidaten.

 • Naar de FAQ rondom Ontwikkelpad kinderopvang

 • Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen of twijfel je nog? De coördinatoren vanuit de arbeidsmarktregio’s (vanuit gemeenten/UWV) kunnen contact opnemen met ontwikkelpaden@minszw.nl. Andere partijen kunnen vragen stellen aan hun landelijke vertegenwoordigers, zij staan in contact met SZW. 

Informatie voor werkgeversdienstverlening

Via de website kinderopvang-werkt.nl/ontwikkelpad worden werkgevers geïnformeerd over het Ontwikkelpad kinderopvang. Zij worden verwezen naar de werkgeversservicepunten als zij interesse hebben. Werkgevers die actief zijn in regio’s die hebben aangegeven met het Ontwikkelpad te gaan werken, worden verwezen naar het regionale werkgeversservicepunt. Overige werkgevers komen terecht bij de landelijke werkgeversservicepunten. Op 2 oktober zijn werkgevers geïnformeerd over het Ontwikkelpad kinderopvang via een webinar, hier terug te kijken: https://youtu.be/bJvzKhwbSJ8.

Oproep aan werkgevers: word erkend leerbedrijf

Wil een werkgever aan de slag met het Ontwikkelpad? Dan moet de organisatie erkend zijn als leerbedrijf. Dat is nodig voor de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Assistent Dienstverlening en Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. Alleen erkende leerbedrijven mogen namelijk opleiden met behulp van mbo-praktijkleren. Is de werkgever al een erkend leerbedrijf? Dan is het handig om te checken of de organisatie erkend is voor de juiste opleidingen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kan hierbij helpen. Het is dus belangrijk dat het regionale werkgeversservicepunt en de SBB nauw samenwerken voor de werkgeversdienstverlening.

 • Dankzij het Ontwikkelpad vergroten werkgevers de pool van potentiële medewerkers aanzienlijk en kan elke medewerker zich een leven lang ontwikkelen. Met de inzet van groepshulpen wordt de werkdruk bij pedagogisch medewerkers verlaagd en wordt de kracht van het team versterkt. Daarbij komt dat ontwikkelingsmogelijkheden de motivatie van medewerkers hoog houden.

 • Van 2024 t/m 2026 kunnen kinderopvangorganisaties een tegemoetkoming krijgen voor een deel van de loonkosten van groepshulpen als zij groepshulpen helpen zich verder te ontwikkelen via (delen van) opleidingen. Eind januari 2024 verschijnt op deze website de link naar de concept subsidieregeling die dan in internetconsultatie gaat. Naar verwachting treedt de subsidieregeling in werking vanaf 1 april 2024.

 • SZW ziet dat een groot aantal regio’s momenteel verkent om met het Ontwikkelpad aan de slag te gaan. En dat in veel arbeidsmarktregio’s de vraag speelt of werkgevers geïnteresseerd zijn. Om werkgevers te informeren en inspireren, bieden de branches, SZW en NLwerktaanwerk het werkgeversservicepunt (WSP) aan om samen een startbijeenkomst voor werkgevers in de regio te organiseren.

  In de startsessie worden werkgevers op een praktische manier op weg geholpen met het Ontwikkelpad kinderopvang. In samenspraak met het WSP wordt de inhoud van de bijeenkomst, de uitnodiging en andere teksten geregeld en waar nodig opvolging. Aan de WSP wordt gevraagd een een ruimte en koffie en thee beschikbaar te stellen, aanwezig te zijn met een aantal adviseurs en de uitnodiging onder de werkgevers in de regio te verspreiden. Indien gewenst mag de samenwerking ook anders ingevuld worden.  

  Meer informatie over de aangeboden ondersteuning

De inhoud van deze pagina wordt beheert door SZW. Bij vragen of opmerkingen kun je mailen naar ontwikkelpaden@minszw.nl.
Ieder halfjaar voert SZW een versiecheck uit, zodat de inhoud up-to-date blijft.