Zuid-Holland Centraal

  • Praktijkverhaal

    22 mei 2018

    In Drechtsteden valt niemand tussen wal en schip

    Vanaf begin 2015 werkt Linda de Bruin, dedicated arbeidsdeskundige UWV voor de arbeidsmarktregio’s Drechtsteden en Gorinchem, samen met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). En daar is Lenne...
  • Praktijkverhaal

    18 december 2017

    Eén verhaal dankzij regionale Toolbox

    De arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal hebben een gezamenlijke regionale Toolbox met instrumenten om mensen, al dan niet met een arbeidsbeperking, aan het werk te helpen....