Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpak jeugdwerkloosheid

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, zijn veel jongeren nog steeds kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ze staan aan de zijlijn, missen een startkwalificatie of hoppen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Met de aanpak jeugdwerkloosheid kunnen jongeren op regionaal niveau ondersteuning krijgen vanuit onder meer de gemeente en het onderwijs.

Ondersteuning door de Programmaraad

De Programmaraad ondersteunt de arbeidsmarktregio’s bij de aanpak jeugdwerkloosheid. Dit doen we door de regiocoördinatoren jeugdwerkloosheid te faciliteren met intervisiebijeenkomsten om van elkaar te leren. Door het ontwikkelen van professionele kennisdocumenten en door het organiseren van bijeenkomsten voor professionals die vanuit  overheid en onderwijs betrokken zijn bij de aanpak jeugdwerkloosheid.

We ondersteunen op de volgende 4 manieren:

  1. Organiseren van (online) intervisie voor regiocoördinatoren jeugdwerkloosheid
  2. Congres over jeugdwerkloosheid, praktijkleren en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  3. Themabijeenkomsten
  4. Kennisbank Jeugdwerkloosheid

Over de aanpak jeugdwerkloosheid

De verwachte jeugdwerkloosheid naar aanleiding van de coronacrisis, was de aanleiding voor de start van de aanpak jeugdwerkloosheid. Het ministerie van SZW stelt middelen beschikbaar voor een aanpak op regionaal niveau, onder andere voor het aanstellen van een regiocoördinator en het opzetten van een regionale aanpak. Op dit moment is een wetsvoorstel in ontwikkeling ‘Van school naar duurzaam werk’, waarmee de aanpak een structurele vorm krijgt.

De Programmaraad neemt deel aan de landelijke werkgroep jeugdwerkloosheid, waarin onder andere het ministerie van SZW en OCW, de MBO Raad, SBB, Ingrado en andere partijen deelnemen. De Programmaraad stemt af met deze partijen en werkt samen bij activiteiten en kennisproducten.

Kennisbank Jeugdwerkloosheid

In de Kennisbank Jeugdwerkloosheid verzamelen we alle beschikbare kennis, instrumenten, onderzoeken en dergelijke die relevant zijn in de aanpak jeugdwerkloosheid. De Kennisbank blijft in ontwikkeling. Mocht u nog onderdelen missen, mail ze naar info@samenvoordeklant.nl.

Toolkit Aanpak Jeugdwerkloosheid

Om de arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij de aanpak jeugdwerkloosheid, is de Toolkit Aanpak Jeugdwerkloosheid (pdf) ontwikkeld. Deze Toolkit biedt hulpmiddelen om het netwerk in kaart te brengen én om met deze netwerkpartners om tafel te gaan en doelgericht samen te werken om jeugdwerkloosheid te voorkomen. ‘Alle jongeren op hun plek’, dat is waar we gezamenlijk naar streven.

De Toolkit bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Netwerkkaarten: hulpmiddel om per netwerkpartner in kaart te brengen wat voor die partner belangrijk is en hoe je haar of hem kunt bereiken
  2. Bijeenkomst organiseren: alle handvatten voor het organiseren van een bijeenkomst met netwerkpartners, om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.