West-Brabant

  • Nieuwsbericht

    14 juni 2017
    Woensdag 24 mei 2017 hebben GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, UWV en de Gemeente Breda het plan van aanpak ondertekend dat ze hebben opgesteld in het kader van de financiële impuls die SZW...
  • Nieuwsbericht

    09 mei 2017
    UWV publiceert drie rapportages op regionaal en landelijk niveau:De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep populatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van...