West-Brabant

  • Nieuwsbericht

    14 juni 2017

    Woensdag 24 mei 2017 hebben GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, UWV en de Gemeente Breda het plan van aanpak ondertekend dat ze hebben opgesteld in het kader van de financiële impuls die SZW beschikbaar stelt.