Agenda

1 november
10:45 tot 15:00 uur
Op veler verzoek wordt alweer de 3e landelijke BorisLijn Bijeenkomst georganiseerd op woensdag 1 november 2017! Het thema van de bijeenkomst is "Naar 'n baan voor jongeren VSO & PrO".
2 november
09:00 tot 16:00 uur
Ook in 2017 organiseert de Programmaraad weer Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. De Praktijkdagen Programmaraad hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Tijdens een Praktijkdag kunt u kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!
9 november
09:30 tot 16:00 uur
Werk jij in het sociaal domein? Bijvoorbeeld als jeugdhulp-verlener, generalist, zorgaanbieder, WMO-consulent, wijkteammanager, casemanager of schuldhulpmedewerker? Of ben je betrokken bij burgerparticipatie? Of ben je beleidsmedewerker die graag direct in gesprek gaat met uitvoerders? Dan is men op zoek naar jou en jouw ervaringen! Je hebt een schat aan kennis en ervaringen als het gaat om het werken in het sociaal domein. Er wordt echter nog veel te weinig geleerd van jullie ervaringen. Dit is de reden dat de Uitvoeringsautoriteit is opgericht.
15 november
Hele dag uur
Cedris en SBCM organiseren op woensdag 15 november 2017 de nieuwe editie van De Professional Centraal. Dit is een dag gericht op kennisdeling en versterking van het vakmanschap van professionals actief op het terrein van de sociale werkgelegenheid.
16 november
Hele dag uur
UWV organiseert in 2017 Inspiratiedagen voor werkgevers en werkzoekenden.