Agenda

12 oktober
Hele dag uur
UWV organiseert in 2017 Inspiratiedagen voor werkgevers en werkzoekenden.
2 november
09:00 tot 16:00 uur
Ook in 2017 organiseert de Programmaraad weer Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. De Praktijkdagen Programmaraad hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Tijdens een Praktijkdag kunt u kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!
15 november
Hele dag uur
Cedris en SBCM organiseren op woensdag 15 november 2017 de nieuwe editie van De Professional Centraal. Dit is een dag gericht op kennisdeling en versterking van het vakmanschap van professionals actief op het terrein van de sociale werkgelegenheid.
16 november
Hele dag uur
UWV organiseert in 2017 Inspiratiedagen voor werkgevers en werkzoekenden.