Drenthe

  • Nieuwsbericht

    04 oktober 2017

    Soms kopen gemeenten speciale trajecten in bij de GGZ en op cliëntniveau zijn er incidenteel contacten tussen Werk & Inkomen en GGZ. Maar dit is nog niet ingebed in een beleid. Dat is dan ook het voornaamste doel van het plan van aanpak: een gezamenlijk regionaal beleid voor cliënten met psychische aandoeningen dat drie pijlers kent.