Midden-Holland

  • Nieuwsbericht

    08 januari 2019
    Meer mensen aan een baan helpen. Dat is het doel van het nieuwe contract tussen de gemeente Gouda en Promen. Uitgangspunt hierbij is maatwerk bij de begeleiding van mensen die dat nodig hebben. De...
  • Nieuwsbericht

    06 november 2018
    UWV publiceert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages op regionaal en landelijk niveau:De regionale trendrapportage geeft...