Zuid-Limburg

  • Nieuwsbericht

    31 augustus 2017

    Zuid-Limburg is nog in een beginstadium van samenwerking. Het maken van het plan heeft alleen al voor intensivering van de onderlinge contacten en aanpak gezorgd.